Zo verbetert intelligent finance de businessprestaties

Finance is niet meer slechts de achteruitkijkspiegel van de organisatie. Steeds vaker zit de CFO aan tafel voor het nemen van belangrijke businessbeslissingen. Dat vraagt wel om een grote flexibiliteit en vooral: een intelligent finance-omgeving. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Jarenlang was de belangrijkste focus van finance-afdelingen: het rapporteren en analyseren van behaalde businessresultaten. Finance is echter steeds meer een strategische businesspartner. De inzichten van de CFO en zijn team bepalen het nut, de noodzaak en de waarde van bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen. Maar ook van fusies en overnames, of van de winstgevendheid van nieuwe producten.

Die hulp is meer dan welkom. De markt is de afgelopen jaren sterk veranderd. De digitale economie zorgt voor een compleet nieuwe dynamiek en vereist een hogere snelheid van beslissen en handelen.

Businessbeslissingen hangen dan ook niet enkel af van financiële resultaten. Een succesvolle CFO opereert niet op een eiland, maar staat steeds meer midden in de organisatie. Door die nieuwe verantwoordelijkheden is de CFO bovendien in toenemende mate een chief investment en risk officer. Organisaties en CFO’s met lef omarmen die nieuwe rol en gebruiken de digitale transformatie in hun voordeel.

Nieuwe eisen

Die nieuwe digitale economie stelt nieuwe eisen aan de financiële organisatie, zoals een grote flexibiliteit en korte doorlooptijden. Niet alleen moet finance grote hoeveelheden gegevens real-time kunnen verwerken, het vraagt ook om een ‘intelligent enterprise’ die aan de juiste inzichten direct de juiste acties kan koppelen. Die kwaliteiten zijn niet alleen nodig in de customer experience, voor assetbeheer of de logistiek, maar gelden ook voor finance.

Wat betekent die intelligent enterprise in de praktijk voor finance? Een aantal voordelen van ‘intelligent finance’:

 1. Verregaande automatisering en optimalisatie van processen

  Nieuwe technologie zoals machine learning kan veel processen steeds verder automatiseren en optimaliseren. Dat zorgt voor een enorme toename in efficiency en een kostenbesparing tot wel 40 procent. Denk hierbij aan het automatisch matchen van betalingen met orders. Chemieconcern BASF heeft zo de succesratio van het matchen van betalingen met facturen verbeterd van 40 naar 94 procent, dankzij machine learning.

 2. Eenvoudigere en snellere financiële verslaggeving

  Nieuwe technologie kan de financiële gegevensstructuren sterk vereenvoudigen. Deze nieuwe structuren zorgen voor een snellere periodeafsluiting, planning en analyse. Een goed voorbeeld is het Zwitserse herverzekeringsbedrijf Swiss Re. Zij verkortten het proces voor het afsluiten van de financiële verslaggeving dankzij de inzet van intelligent finance van 55 naar 5 dagen.

 3. Efficiënte omgang met wettelijke eisen

  Bestaande en nieuwe verplichtingen als IFRS16, toenemende digitalisering van belastingaangiften, en verhoogde controle op verrekenprijzen stellen steeds striktere eisen aan de financiële verslaggeving. Intelligent finance vereenvoudigt en versnelt compliance.

 4. Real-time beheer van valuta- en landenrisico

  Intelligent finance maakt real-time beheer van valuta- en landenrisico mogelijk. Dat zet op zijn beurt de deur open voor optimalisatie van exposure en hedging. Nieuwe treasury-systemen bieden proactief beheer van kasstromen en nauwkeurige liquiditeitsprognoses.

 5. Toegankelijke en transparante financiële informatie

  De digitale economie vraagt om directe toegang tot financiële informatie. En niet alleen door finance-professionals. Ook voor andere businessunits is deze transparantie wenselijk, zodat de gehele organisatie snel kan aansturen op actuele inzichten. Een klantvriendelijke gebruikersinterface en rapporten, evenals mobiele toegang, zijn hiervoor essentieel. Intelligent finance biedt precies dat.

Omgekeerde inspanningspiramide

Technologie speelt niet geheel verrassend een grote rol in deze nieuwe financiële wereld. Volgens onderzoek van Accenture is de financiële productiviteit van personeel in 2020 met een factor 2 of 3 gegroeid. Dat terwijl kosten met 40 procent zullen dalen.

Een slimme inzet van technologie zorgt voor een omkeer van de ‘inspanningspiramide’ in de financiële organisatie. Waar in veel organisaties het leeuwendeel nog bestaat uit administratieve basistaken, kan technologie deze taken overnemen. Daardoor komen tijd en mankracht beschikbaar voor het optimaliseren van bedrijfsprestaties en strategisch financieel beheer. Taken die uiteindelijk van grote toegevoegde waarde zijn voor de organisatie, maar waarvoor zonder een intelligent finance-omgeving simpelweg de capaciteit ontbreekt.

Nieuwe realiteit

Het inbedden van intelligentie in financiële applicaties en processen in de gehele organisatie biedt talrijke voordelen. Finance-professionals profiteren van betere inzichten, voorspellingen en efficiëntie. Daarmee kunnen ze groei stimuleren en strategische initiatieven starten. Daar kan geen enkele weldenkende organisatie op tegen zijn.