Wat wordt de rol van telco’s binnen het Internet of Things?

Circuit BoardThe Internet of Things komt eraan. Naar verwachting zullen in 2020 ruim 50 miljard apparaten online zijn. Nu zijn er dat nog ongeveer 9 miljard. Al die apparaten communiceren met elkaar en met ons, de gebruikers. Ik ben heel benieuwd naar de manieren waarop telecombedrijven zich voor gaan bereiden op deze nieuwe toekomst en de tsunami van data die daarmee gepaard gaat.

Apparaten worden steeds slimmer. Tegenwoordig zit in een gemiddelde televisie al bijna evenveel rekenkracht als in de Apollo 11, het ruimtevaartuig dat de eerste mensen op de maan zette. Steeds vaker worden apparaten uitgerust met een eigen IP-adres. Daarmee worden het herkenbare, zelfstandige entiteiten op internet die voortdurend communiceren met andere apparaten. Zo ontstaat geleidelijk een Internet of Things. Naar verwachting heeft ieder huishouden over een jaar of vijf zes minimaal tien objecten die deel uitmaken van dat netwerk.

De hoeveelheid data die een apparaat verstuurt, zal best mee kunnen vallen. Maar de hoeveelheid data die ál deze apparaten tegen die tijd gezamenlijk produceren, is gigantisch en zal bovendien blijven groeien. Die permanente stortvloed van data komt nog eens bovenop de toch al behoorlijke hoeveelheid bandbreedte die streaming diensten opeisen. Nu al eist streaming video, van Netflix bijvoorbeeld, het merendeel van de bandbreedte op.

Drie thema’s
Telecombedrijven spelen een belangrijke, zo niet cruciale rol in het faciliteren van het Internet of Things. Daarbij zijn drie sleutelwoorden belangrijk. Ten eerste: veiligheid. We moeten er immers vanuit kunnen gaan dat al die informatie die onze apparaten versturen niet door anderen gelezen of veranderd kan worden. Ten tweede: uptime. Apparaten dienen ongestoord hun werk te kunnen doen. In een wereld waarin alles en iedereen online verbonden is, kun je je geen storingen permitteren. Capaciteit tenslotte, is de derde belangrijke uitdaging. Het is namelijk maar de vraag of de infrastructuren van telco’s klaar zijn voor de enorme datatsunami die de komende jaren op ons afkomt.

Maak keuzes
Naast deze drie thema’s, vraag ik me ook af welke rol telecombedrijven voor zichzelf weggelegd zien. Waar moeten zij zich op gaan richten? In de verbonden wereld wordt hun taak immers veel breder dan het ondersteunen van alleen ‘spraak’ en ‘data’, nog niet in de laatste plaats omdat Voice over IP commodity zal zijn en weinig omzet meer op zal leveren.

Als ik die vraag zou moeten beantwoorden, zou mijn advies aan telecombedrijven vooral zijn om duidelijke keuzes te maken. Zorgen voor voldoende capaciteit is daarbij op dit moment de belangrijkste uitdaging.

Daarnaast denk ik dat telco’s goed na moeten denken over de manieren waarop ze de nieuwe mogelijkheden die het Internet of Things biedt, kunnen benutten. Daarbij denk ik vooral aan het creëren van specifieke services voor speciale doelgroepen. Het opzetten van een uniform Track and Trace framework waar logistieke dienstverleners gebruik van kunnen maken, zou een mogelijkheid zijn. En in een eerder blog had ik het al over een uniform framework voor hartbewaking. Zo zijn er allerlei inventieve manieren waarop telco’s hun nieuwe rol in die nieuwe omgeving vorm kunnen geven.

Wat wordt de rol van telco’s binnen het Internet der Dingen? Ik hoor graag wat u denkt.