Wanneer is data van goede kwaliteit?

De kwaliteit van data laat bij veel bedrijven te wensen over. Dit terwijl deze data juist van kritiek belang is om de datastrategie van bedrijven te realiseren.

Binnen veel bedrijven wordt geëxperimenteerd met algoritmes, datamodellen en analytische tools. In veel gevallen wordt gewerkt met datasets die speciaal voor dit doeleinden zijn geprepareerd, onder meer door data op te schonen en correct te labelen. Algoritmes, datamodellen en analytische tools kunnen perfect overweg met deze geprepareerde datasets en hiermee de beperkte tactische doelen realiseren die voor experimenten worden gesteld.

computer screen & phone

Meer weten over de kwaliteit van jouw data?

Ontdek wat het voor jouw organisatie kan betekenen.

Meeste data zijn verre van perfect

In realiteit zijn de data waarover het gemiddelde bedrijf beschikt echter verre van perfect. Veel gegevens worden verzameld zonder hierbij een specifiek doel in gedachte te hebben, waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Zo zijn datasets vervuild, gegevens verkeerd gelabeld of in silo’s ondergebracht, of zelfs de verkeerde datasets verzameld. Datasets waarover een organisatie beschikt, zijn vaak dan ook niet geschikt om de datastrategie op de lange termijn uit te voeren.

Een datastrategie is de visie of de uitkomstgerichte en domeinspecifieke roadmap van een organisatie om het volledige potentieel van zijn data te benutten. Vaak experimenteren bedrijven met nieuwe technologieën als AI, zonder vooraf te weten wat zij met alle data die dit oplevert moeten doen. Hoe moeten deze gegevens bijvoorbeeld worden georganiseerd, beheerd en gestandaardiseerd? Hoe wordt de kwaliteit van data gewaarborgd? Een goede datastrategie adresseert deze vragen op een holistische manier. De strategie helpt onder meer taken te prioriteren, realistische verwachtingen te scheppen en een meerjarige roadmap op te stellen.

Je meest waardevolle strategische bezit

In het tijdperk van grootschalige dataverzameling zijn je data het meest kritieke en waardevolle strategische bezit. Zo maken data science en analytics het mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen, innovatie te realiseren en waarde te creëren. Om van de voordelen van data te kunnen profiteren moet de datastrategie gebaseerd zijn op schone data van hoge kwaliteit die correct is gelabeld. Het gaat om deelbare data, die toegankelijk is voor machines en goed gedocumenteerd met behulp van metadata en een ‘data dictionary’. De data zijn geïnventariseerd, zodat vastgesteld kan worden welke essentiële datasets ontbreken en deze kunnen worden aangevuld.

Een goede datastrategie op basis van schone data van hoge kwaliteit is van cruciaal belang voor het realiseren van uw bedrijfsmissie, behalen van strategisch succes en creëren van een voorsprong op de concurrentie. Is de kwaliteit van jouw data al op orde?