Waarom blockchain ook jouw wereld verandert

  • Mark Raben
    Chief Technology Officer (CTO) Middle & Eastern Europe at SAP
    07/10/2016 | 519 views

Blockchain, de revolutionaire technologie achter bitcoin, zal de wereld veranderen. Notarissen, bankiers, muzikanten, ambtenaren, handelaren… iedere sector wordt geraakt door de disruptieve kracht van de blockchain. Waarom? Mark Raben legt het uit.

Laten we eerst een stapje terug doen. Waar hebben we het eigenlijk over? Als je het over blockchain hebt, hoef je eigenlijk maar twee  dingen te onthouden.

1) Je kunt blockchain het beste vergelijken met een grootboek.

Blockchain.jpgIn dat grootboek registreer je transacties. Blockchain is feitelijk een ketting van blokjes die gevuld zijn met informatie over die transacties. Tijd, de inhoud van de transactie, de deelnemers aan de tr
ansactie; het wordt allemaal vastgelegd. Alle informatie gaat in een blokje dat vervolgens hermetisch afgesloten en versleuteld wordt. Het blokje wordt aan de ketting toegevoegd. Ondanks het feit dat het register openbaar beschikbaar is, kun je de data niet zomaar bekijken. En omdat alle blokken in elkaar grijpen en versleuteld zijn, kun je niet zomaar transacties in de ketting veranderen en het register aanpassen.

2) Het grootboek staat niet op één centrale plek, maar is gedistribueerd over tal van computers wereldwijd. 

Ieder knooppunt (node) in het netwerk bevat  een volledige kopie van het register. Al die kopieën worden bovendien voortdurend gesynchroniseerd. Alle registers in het netwerk zijn dus gelijk. Toevoegingen aan het register moeten door álle beschikbare nodes in het netwerk geaccordeerd worden. Deze opzet maakt het onmogelijk om te frauderen. Wie een blokje in de ketting open wil maken om het grootboek aan te passen, moet niet alleen de versleuteling kraken maar zal dat bovendien op álle knooppunten tegelijkertijd moeten doen.

Blockchain biedt daarmee een technische mogelijkheid om voor één enkele versie van de waarheid te zorgen die wereldwijd beschikbaar is. Het feit dat ketting openbaar is en constant wiskundig geverifieerd wordt, maakt dat we de informatie in het systeem voor 100% kunnen vertrouwen. Alsof er een digitale notaris aanwezig is bij iedere transactie.

Deze combinatie van vertrouwen zónder centrale autoriteit is in mijn optiek de kern van blockchain. De mogelijkheden die dit digitale vertrouwen schept, zijn enorm. Iedere digitale transactie kan op deze manier vastgelegd en geverifieerd worden. Nu is dat nog heel lastig. Transacties die via internet afgewikkeld worden, lopen nu vaak via intermediairs of trusted third parties. Zo’n betrouwbare derde kan bijvoorbeeld een bank zijn, een clearing house of een notaris. Trusted third parties checken de identiteit van de deelnemers aan een transactie. Ze waarborgen bovendien de authenticiteit, oorsprong en integriteit van de gegevens. Verder voegt zo’n partij geen waarde toe. Vanzelfsprekend kosten dit soort diensten wél geld. Blockchain neemt de rol van trusted third parties over. De middleman verdwijnt hierdoor helemaal. Transacties worden goedkoper en verlopen beduidend sneller.

Blockchain in de muziekwereld: Little Human

Een industrie waar tussenpersonen een belangrijke rol spelen, is de muziekwereld. Partijen als Spotify, Tidal en Apple verdienen veel geld met het verkopen en streamen van content, maar liggen vaak onder vuur omdat artiesten en hun teams naar verluidt niet genoeg royalties ontvangen. De Britse singer-songwriter Imogen Heap probeert daar verandering in te brengen door haar song “Little Human” via blockchain te distribueren. Afhankelijk van je wensen betaal je voor het downloaden, streamen of remixen van het liedje. Vervolgens wordt de betaling middels blockchain verdeeld onder de uitvoerend artiest, de componist, de tekstschrijver, de muzikanten, de producer en andere belanghebbenden zoals de ontwerper van het hoesje en de technicus die het nummer mixte. Iedereen krijgt direct z’n deel. Het is nog maar een prototype, maar het geeft wel aan hoe zo’n gedecentraliseerd distributiemechanisme zou kunnen werken. Je zou je bovendien voor kunnen stellen dat artiesten op deze manier niet alleen muziek verkopen, maar ook foto’s, essays of andere voor fans interessante content waarvan de opbrengsten direct bij de maker belanden.

Blockchain in de zorg: medicijnfraude voorkomen

Blockchain kan ook een rol kunnen spelen in het bestrijden van fraude met medicijnen. Met behulp van blockchain wordt het mogelijk om ieder ingrediënt en elke stap in de supply chain vast te leggen en te koppelen aan een injectie of een potje pillen. Zo ontstaat er een honderd procent betrouwbare toeleveringsketen en kunnen medici en gebruikers razendsnel checken of medicijnen echt zijn.

Blockchain in de publieke sector: grond en vastgoed registreren

Nog een voorbeeld. Wat te denken van de registratie van grondeigendom in landen waar geen goede administratieve infrastructuur is. Met blockchain zou je precies kunnen registreren wie land en vastgoed in eigendom heeft. In Georgië wordt al voorzichtig geëxperimenteerd met een dergelijk systeem.

Geweldige impact

De rij met toepassingen rondom thema’s als finance, eigendom, zekerheid, identiteit en media is nog veel langer en groeit elke dag. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. De technologie is veelbelovend en kan een geweldige impact gaan hebben op allerlei gebieden, variërend van de financiële sector en media tot healthcare en de logistiek. Wat internet voor informatie betekende, gaat blockchain voor transacties doen. Ik verwacht dan ook dat er op korte termijn consortia van bedrijven ontstaan die met elkaar blockchain-netwerken bouwen voor allerlei toepassingen. Blockchain kan van pas komen in elke sector waarin veel intermediairs en trusted third parties werkzaam zijn.

Lees je in

We staan echter nog maar aan het prille begin van deze ontwikkeling. Vergelijk het gerust met het vroege internet toen we nog moesten inbellen. Toen konden we ons nog maar nauwelijks voorstellen wat de impact van die technologie ging worden. Ik zou je daarom aan willen raden om alvast te beginnen met inlezen. Duik in de materie. Vorm je een beeld van de technologie. En word creatief… laat je gedachten eens gaan over de impact van blockchain. Hoe beïnvloedt deze technologie jouw bedrijf of jouw sector? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën!

Wil je op de hooge blijven van alle Innovationblogs? Abonneer je op dit blog en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht met updates.

{{cta(‘f4968fe6-901d-4044-b2e8-2907fa871e0f’)}}