Vijf overwegingen voor de digitale transformatie

De wereld wordt steeds digitaler. Organisaties als Airbnb bewijzen steeds weer dat zelfs de meeste traditionele branches compleet op z’n kop gezet kunnen worden. Van de ene op de andere dag.

Uit recent onderzoek van MIT Sloan en Deloitte blijkt dat bijna 90 procent van de organisaties zich ervan bewust is dat digitale trends hun branche ingrijpend veranderen. Maar slechts 44 procent geeft aan dat hun organisatie goed voorbereid is op die verandering.

Ik sprak met visionairs Eric Kavanagh (CEO van Bloor Group) en Mala Anand (Executive Vice President van SAP Leonardo & Analytics) over wat organisaties moeten doen voordat ze van start gaan met hun digitale transformatie. Hoe kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden?

Bij elkaar opgeteld hebben Eric en Mala zo’n vijftig jaar ervaring met het bouwen en analyseren van bedrijfssoftware, en met het helpen van organisaties die waarde willen halen uit technologie. Hierbij de tips die zij tijdens het gesprek met mij deelden.

1. Visualiseer de gewenste bedrijfsresultaten

Mala en Eric zijn het erover eens dat de belangrijkste stap in de digitale transformatie is om precies te begrijpen wát je wilt veranderen.

Eric: “Je hebt inzicht nodig in je huidige bedrijfsprocessen en –modellen, zodat je ziet waar de meeste ruimte zit voor verbetering. Het valt vaak niet mee om zo’n totaalbeeld te creëren, dus neem daar vooral de tijd voor.”

“Wanneer is jouw digitale transformatie geslaagd?”, voegt Mala toe. “Het is belangrijk om de gewenste uitkomst te visualiseren, maar houd het daarbij wel enigszins realistisch; het moet bij je organisatie passen. Als de doelstellingen helder zijn geformuleerd, is het belangrijk om de grootste afhankelijkheden in kaart te brengen, zoals de data en processen die je nodig hebt om die doelen te bereiken. Op basis daarvan bepaal je welke technologie je nodig hebt om tot de gewenste uitkomst te komen.”

2. Wacht niet af

“Verandering is zwaar, maar het alternatief is nog veel zwaarder”, geeft Eric aan. “Want als je de digitale wereld niet omarmt, weet je zeker dat je verliest. De digitalisering is overal. Het is als een tsunami, waarbij je in eerste instantie alleen door hebt dat het wat harder gaat waaien, maar voordat je het weet zijn complete stukken land overstroomd en verwoest. Uber is daar een sterk voorbeelden van. De taxibranche had al jarenlang dezelfde manier van werken, maar plots werd alles opgeschud. Mensen zijn van nature niet happig op verandering. Ze laten de digitalisering liever links liggen, omdat ze zo druk zijn met hun dagelijkse, routinematige werkzaamheden. Er zou meer focus moeten liggen op alle voordelen die het met zich meebrengt als mensen zouden openstaan voor verandering.”

3. Kies de juiste partner

Mala heeft veel ervaring bij grote techbedrijven: Cisco, Oracle en nu bij SAP. Zij vindt dat “het er uiteindelijk om gaat dat je samenwerkt met een leverancier die begrijpt wat een écht digitale organisatie inhoudt, en dat voor je mogelijk maakt. Dit betekent dat ze data en systemen vanuit de hele organisatie kunnen samenbrengen om resultaten voor je bedrijf te boeken.”

“Veel bedrijven hebben al een hoop geïnvesteerd in hun bestaande IT-systemen. Ze hebben een partner nodig die deze systemen beschermt en alle data, best practices en kennis die in de systemen opgeslagen is optimaal benut. Tegelijkertijd hebben bedrijven iemand nodig die digitale use cases voor ze bouwt. Die use cases moeten integreren in de infrastructuur en schaalbaar zijn voor de hele organisatie als de investeringen in innovatie vruchten beginnen af te werpen.”

“Tot slot heb je een partner nodig die je kunt vertrouwen. Er zijn veel verschillende technologieën, zoals Internet of Things, machine learning en blockchain. Je partner moet deze omzetten in bedrijfsresultaten.  En ze moeten beschikken over het volledige scala aan innovatieve, digitale technologieën die met je bedrijf meegroeien en ontwikkelen naarmate je verder in je digitale reis komt.

4. Blijf menselijk

Eric is duidelijk: “Behoud altijd je menselijke kant. Zorg ervoor dat er altijd mensen betrokken blijven bij je cruciale processen, hoe ver je automatisering ook doorvoert. Er zijn controlepunten waarop mensen actie kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat de klant tevreden blijft.”

“Er zijn altijd uitzonderingen die afwijken van de norm. In zo’n geval wil je de mogelijkheid hebben om handmatig aanpassingen te doen, zodat iemand onmiddellijk geholpen kan worden.”

Voor Mala betekent menselijk blijven dat je gebruikmaakt van design thinking. Eenvoudig gezegd helpt deze mensgerichte aanpak bij het inzoomen op de grootste uitdagingen van een bedrijf.

“Dankzij design thinking verliezen we de mensen die met de oplossing moeten werken niet uit het oog. Als we kijken naar digitalisering en het inzetten van innovatie om kritieke problemen op te lossen, beginnen we bij de eindgebruiker. Hoe ziet zijn dag eruit? Hoe werkt hij? En wat heeft hij nodig om succesvol te zijn? Op die manier komen we erachter hoe technologie hem kan helpen het probleem op te lossen.”   

5. Klein beginnen, groot dromen

Mala en Eric zijn het erover eens dat bedrijven eerst een use case moeten uitwerken, voordat ze naar schaalbaarheid kijken. Maar houd daarbij wel een aantal gerichte use cases in het vizier die van grote invloed kunnen zijn op je winst en klanten.

Mala sluit af met een advies: “Het belangrijkste is dat je niet overdonderd raakt door de reikwijdte van digitale transformatie. Het is makkelijker dan ooit om met innovatie te starten in een bestaand bedrijf. Met modulaire opbouw, schaalbaar over verschillende platforms en met bestaande partners en systemen. We weten dat de digitale transformatie maatwerk is. Maar we hebben nu ontdekt hoe we innovatiepakketjes kunnen maken om de transformatie ook toegankelijk, goed ondersteund en eenvoudig schaalbaar te maken.”

Eric voegt een voorbeeld toe uit het begin van het digitale tijdperk. Het laat zien dat klein beginnen kan resulteren in een sneeuwbaleffect en kan leiden tot sterke groei. “In het begin van de jaren 80 sprak ik een Russische man. In de tijd dat internet opkwam studeerde hij, en runde hij een klein bouwbedrijf. Hij gebruikte het internet om informatie te krijgen over de prijzen van bouwmaterialen en begon te handelen in grondstoffen. Op zijn 25e had hij al een vermogen van 25 miljoen dollar. Hij profiteerde vroeg van de digitale innovatie, en dat veranderde zijn leven.”

Dit blog is een vertaling van het blog ‘Going Digital? Five Things to Consider’