Vier supply chain-strategieën voor succesvolle digitale transformatie

Ingegeven door de digitale economie ontstaan er tal van nieuwe businessmodellen, waardoor grenzen tussen branches vervagen. Maar passen jouw huidige strategieën nog wel binnen dit snel veranderende landschap? Heb je de juiste tools in handen om de digitale transformatie binnen jouw organisatie succesvol te leiden?

In de digitale economie verwachten klanten dat producten en diensten snel worden geleverd, en dat deze speciaal voor hen op maat worden gemaakt. Om aan die hoge verwachtingen te voldoen, moeten de bedrijfsprocessen in jouw digitale supply chain opnieuw worden ingericht. Houd daarbij rekening met de volgende vier basisprincipes voor de digitale supply chain:

1. De klant centraal: richt processen in voor N=1

In de digitale economie is ‘de klant centraal’ meer dan een mooi streven. Het dient echt vervlochten te zijn met jouw gehele digitale supply chain om consistent per stuk te kunnen produceren.

Het begint allemaal met een geautomatiseerde supply chain, waarbij je alleen de uitzonderingen handmatig hoeft in te voeren. Dankzij deze werkwijze hebben bijvoorbeeld operators op de werkvloer continu de volle aandacht voor activiteiten en processen die écht waarde toevoegen voor de klant.

Voor deze vorm van automatisering moet jouw organisatie wel een nauwkeurig beeld hebben van de actuele vraag. Het verbeteren van de voorspellingen blijft daarbij cruciaal, maar is niet genoeg. Je moet signalen realtime kunnen oppikken, vanuit diverse gestructureerde en ongestructureerde databronnen. E-mails, social media, sentimentanalyses, orders, IoT-sensoren. Al deze informatie dient op één punt samen te komen, om zo een compleet beeld te verkrijgen van de actuele vraag. Dat geeft waardevolle inzichten op basis waarvan je de bedrijfsprestaties en de klantenservice heel gericht kunt verbeteren.

Doordat je een compleet beeld creëert van de vraag, wordt de integrated business planning ook veel flexibeler. Je kunt snel reageren op veranderingen, zowel aan de leverancier- als aan de klantzijde. Dat heeft positieve gevolgen voor de manier waarop je samenwerkt met partners en je processen op elkaar afstemt. Het maakt dan niet uit of het gaat om één maatwerkproduct of om vrachtladingen vol met dezelfde producten. Je levert altijd precies wat de klant verlangt, zelfs als bepaalde voorkeuren, productspecificaties en de digitale economie zich blijven ontwikkelen.

2. Een predictive business: ontwerp, maak en onderhoud producten op het niveau van N=1

Hoe houd je de snelle veranderingen en de toenemende complexiteit bij? Bijvoorbeeld door een nauwkeurig beeld te schetsen van wat er in de toekomst gaat gebeuren, zodat je daar al op kunt anticiperen voordat de situatie zich überhaupt voordoet.

Je kunt dan:

  • Kleine issues in de kiem smoren voordat het grote problemen worden
  • Machines repareren voordat ze kapot gaan
  • Leveringen aanpassen op eventuele files of extreme weersomstandigheden
  • De productie gelijk laten lopen met de sentimentanalyse

De digitale economie trakteert ons op prachtige nieuwe technologieën die het mogelijk maken om te transformeren tot een predictive business. Eén van die technologieën is het concept ‘digital twins’. Een digital twin maakt gebruik van IoT-sensordata om een directe verbinding te leggen tussen een fysiek product en zijn digitale broer, die daar speciaal voor is ontworpen en geproduceerd.

Digitale twins geven jouw organisatie een 360-graden beeld van de producten, assets en tools die er in jouw netwerk beschikbaar zijn. Van de producten die klanten al in gebruik hebben genomen tot de machines die dagelijks in jouw organisatie draaien.

Zo’n 360-graden beeld stelt op zichzelf niets voor. Je kunt de data echter wel gebruiken om slimme inzichten te halen uit jouw producten en assets. Inzichten waarop je direct actie kunt ondernemen. Want hoe meer je weet over je producten – over hoe ze presteren en hoe ze worden gebruikt – hoe gerichter je kunt voorspellen welke services je moet verlenen en waar klanten behoefte aan hebben.

De digital twin maakt het dus mogelijk om data te verzamelen over de klantvraag en het gebruik van producten, in een digitaal netwerk van producten en assets. Je kunt daar waardevolle inzichten uit halen over wat er in de (nabije) toekomst staat te gebeuren. Stel je voor wat een gigantische voordelen dat oplevert! Je kunt het productontwerp veel beter afstemmen op klantwensen en de serviceprocessen zo inrichten dat het helemaal tegemoet komt aan wat klanten verlangen.

3. Slimme automatisering: produceren voor N=1

Automatisering is tegenwoordig overal in de supply chain doorgedrongen, van robotica tot zelfrijdende heftrucks in het magazijn tot de mogelijkheid om drones in te zetten als koerier. Maar de productieafdeling spant toch wel de kroon, wat vooral te danken is aan de grote omslag in produceren: van massaproductie tot ‘mass customization’ waarbij producten in hoge mate zijn gepersonaliseerd.

De echte innovatieve organisaties zien deze verandering niet als obstakel, maar juist als een kans. Zij grijpen deze gelegenheid aan om de processen – van productontwerp tot logistiek – opnieuw in te richten. Zij transformeren hun traditionele productielijnen bijvoorbeeld tot flexibele ‘plug-and-play’ productieblokken die verplaatst kunnen worden als dat nodig is. Slimme sensoren verzamelen belangrijke data om de meest effectieve route samen te stellen.

Organisaties kunnen daardoor écht de omslag maken van massaproductie naar maatwerkproductie. En om het complete productieproces flexibeler te maken, kiezen veel organisaties ook voor vernieuwingen in het distributie- en leveringsproces. Voorheen waren deze processen echte geldslurpers, maar tegenwoordig heeft het distributiecentrum zich voor innovatieve organisaties juist ontwikkeld tot strategische spil.

Zo gebruiken veel organisaties 3D-printing om producten of onderdelen op aanvraag te produceren. Ook machine learning, Internet of Things en robotica zijn belangrijke technologieën om flexibeler te produceren en afscheid te nemen van hoge voorraden.

4. Transparante processen: analyseer en beheer de N=1 supply chain

Flexibiliteit, maatwerk en automatisering zijn echte kernbegrippen in de digitale economie. Maar realtime inzicht in elke taak binnen de supply chain is net zo belangrijk. Hoe creëer je dat inzicht? Hoe weet je precies wat er waar in de supply chain gebeurt?

Je hebt eigenlijk een soort digitale spiegel nodig van jouw organisatie, zodat je alles in één opslag overziet: van de verplaatsing van goederen in de productie tot vraagsignalen vanuit de sentimentanalyse en andere databronnen. Je moet weten of er een file staat op de aanleverroute, of er ongelukken zijn gebeurd of dat bepaalde weerpatronen invloed hebben op de verkoop van producten of diensten.

De huidige supply chains reiken verder dan de vier muren van jouw organisatie. Je moet flexibel kunnen samenwerken met partners, met andere productiefaciliteiten, magazijnen en distributiecentra.

Een digitale spiegel van jouw verlengde supply chain geeft je de mogelijkheid om de ‘echte’ wereld te verbinden met de geplande wereld. Daardoor:

  • Stem je de wereldwijde belevering op een duurzame manier op elkaar af
  • Weet je zeker dat je producten inkoopt die op een ethische en eerlijke manier zijn geproduceerd
  • Stroomlijn je wereldwijde transacties
  • Lijd je zo min mogelijk imagoschade bij een terugroepactie

Het doel is om potentiele risico’s en verstoringen zo snel mogelijk te tackelen, en schommelingen in de vraag goed op te vangen. Logischerwijs verminder je daardoor de risico’s in de gehele supply chain, vergroot je de flexibiliteit binnen de organisatie en bied je klanten precies waar zij behoefte aan hebben.

Dit blog is een vertaling van ‘Four Supply Chain Strategies To Drive Digital Transformation’.