Van inzicht naar actie: zo bestrijdt Buenos Aires overstromingen

  • Serge Segboer
    SAP Customer Solution Manager Public Sector
    17/05/2017 | 427 views

Smartcityprojecten zijn lang niet altijd een succes. Het behangen van steden met talloze sensoren heeft alleen nut als het daadwerkelijk wat oplevert. Het verschil tussen falen en succes zit ‘m vaak in de ‘laatste meter’: het koppelen van inzichten aan concrete en tijdige maatregelen, acties en processen. Buenos Aires laat zien hoe je dat doet: zij zijn dankzij hun effectieve aanpak overstromingen de baas.

Buenos Aires is niet alleen de hoofdstad van Argentinië, het is ook het economische en culturele hart van het Latijns-Amerikaanse land. En zoals alle steden heeft het zijn eigen problemen. Het gebied kampt door de ligging aan zee met hevige regenbuien, en bovendien heeft de stad negen ondergrondse rivieren.

Choas in de stad

overstromingen-IoT.jpgHet rioleringsstelsel is verouderd en ophopend vuil zorgde regelmatig voor verstoppingen. De druk op de waterhuishouding is groot: Buenos Aires heeft drie miljoen inwoners in de stad zelf, en meer dan 13 miljoen in het omliggende stedelijke gebied. Deze mix van omstandigheden zorgde regelmatig voor verwoestende overstromingen. Die hadden mede door het hoge inwonertal in het gebied een grote impact.

Een hevige overstroming in 2013 was een dieptepunt: niet alleen bezorgde het natuurgeweld de stad materiële schade, het kostte bovendien bijna honderd inwoners in de regio het leven. Hoe zou zo’n stad nu dit natuurgeweld kunnen beheersen? De roep om concrete maatregelen was nog nooit zo sterk.

Niet langer achter de feiten aanlopen

De overstromingen legden een dieperliggend probleem bloot. De stad deed zijn administratie grotendeels op papier. Ook dat van hun waterhuishouding. Daardoor hadden ze weinig inzicht in wat de overstromingen precies veroorzaakte en hoe ze die het beste konden tegengaan. Buenos Aires gooide het roer om en nam een systeem in gebruik voor het verzamelen, digitaliseren en analyseren van data. Specifiek ook voor de gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van overstromingen.

Die data zijn onder andere afkomstig van sensoren in de rioleringen. Deze meten real-time de richting, snelheid van het stromende water en het waterniveau. Op het krachtige in-memory platform worden deze data verzameld, samen met weerinformatie en data afkomstig van het personeel van de afvaldienst. Ook burgers kunnen via het systeem melding maken van bijvoorbeeld een verstopte riolering. Het platform trekt vervolgens uit al die gegevens razendsnel conclusies.

Van inzicht naar actie

Middels het platform is deze krachtige analytics geïntegreerd met de systemen en processen van de uitvoeringsinstanties. Naast een overstroming zien aankomen kan de gemeente daarmee ook tijdig handelen. Het platform wijst op naderende overstromingen en mogelijk risicovolle verstoppingen in de rioleringen, wat snel handelen mogelijk maakt. Bovendien kon het door het inzicht in de waterbewegingen op strategische plekken watertorens maken die het overtollige water opvangen.

Dankzij de bruikbare real-time inzichten konden ze tijdig effectieve maatregelen nemen die daadwerkelijk het verschil maken tussen vervelende regenval en een destructieve natuurramp. Door de directe koppeling van real-time inzichten aan effectieve maatregelen werd het smartcityproject een succes. In 2014 viel meer regen dan ooit, maar de stad bleef vrij van overstromingen.

Voorbeeld voor de rest

Wat kunnen we van de Zuid-Amerikaanse stad leren? Buenos Aires zet met het project een voorbeeld neer voor de rest van wereld. De kosten van overstromingen zijn volgens waarschuwingen van World Bank duizelingwekkend: 1 triljoen dollar per jaar. Toch is het niet alleen een sterk staaltje waterbeheersing, maar vooral een effectieve en actiematige aanpak. Daar kunnen smart city’s lessen uit trekken, ook zij die niet hoeven te strijden voor droge voeten. Wat kan een dergelijke aanpak voor uw stad betekenen? Laat het me weten, bijvoorbeeld via LinkedIn.

 

Wil u meer weten over de inzet van nieuwe technologie in de publieke sector, en hoe u uw organisatie voorbereidt op de digitale economie? Download geheel kosteloos en vrijblijvend de  whitepaper ‘Frictionless Government’ .

{{cta(‘205af18f-5672-43aa-9428-6a143321b406’)}}