Van innovatietoerisme naar waardecreatie: mijn recept

Veel innovatietrajecten zijn gedreven vanuit een wil om te innoveren. Dat is natuurlijk fantastisch, zonder nieuwsgierigheid naar nieuwe technologie en vernieuwingsdrang liepen we nu nog in berenvellen. Nog veel mooier is het wanneer de business structureel belang heeft bij deze innovatietrajecten, en in de organisatie een ware innovatiecultuur ontstaat. Maar hoe bereik je dat stadium?

Ik kom ze nog steeds geregeld tegen: enthousiaste IT’ers die dolgraag aan de slag willen met nieuwe technologieën als het Internet of Things, blockchain of machine learning. ‘Daar moeten we wat mee’ is een veelgehoorde drijfveer. ‘Kunnen we niet een Proof of Concept doen?’

Ik houd van dat enthousiasme. De drang naar vernieuwing is wat organisaties en ons allemaal uiteindelijk vooruit brengt. Toch is het goed kritisch door te vragen. Wanneer nieuwsgierigheid niet leidt tot businessresultaten, dan zal het enthousiasme, in ieder geval bij de business, snel temperen. Het resultaat: IT-projecten waarbij kansen onbenut blijven.

Design-led approach

Dat kan en moet anders. Hoe voorkom je dat enthousiasme ontaardt in ontreddering? Mijn recept:

  1. Zorg voor goede communicatie tussen business en IT

Nu schreef ik in de intro dat de ongebreidelde innovatiedrang vaak vanuit de IT-afdeling ontstaat. Maar andersom is ook waar. Een plan dat enkel vanuit de business komt is ook niet altijd een lang leven beschoren.

Het is daarom enorm belangrijk dat business en IT de handen ineenslaan en hun doelen op elkaar afstemmen. Het is dan ook niet zo vreemd dat bedrijven steeds vaker een CTO aanstellen die in de board plaatsneemt. Op die manier wordt de brug tussen de IT en de business verstevigd.

  1. Inventariseer businessprocessen en stel een persona op

Wie zijn processen wil verbeteren door innovatie, moet eerst weten hoe deze processen nu verlopen. Alleen met een goede procesinventarisatie kun je knel- en verbeterpunten herkennen.

Een goed uitgangspunt voor het definiëren van een reëel businessprobleem is het opstellen van een persona. Daarbij kruip je als het ware in de huid van een medewerker van de organisatie. Beschrijf zijn dagelijks leven, welke taken hij of zij uitvoert op de werkvloer en welke hindernissen daarbij in de weg staan. 

Misschien maakt die logistiek planner in de vrije tijd gebruik van allerlei handige apps op zijn smartphone en tablet, maar wordt hij of zij op het werk constant geconfronteerd wordt met onhandige, ouderwetse interfaces die frustraties opwekken en de productiviteit in de weg staan. Hoe dichter je bij de dagelijkse businesspraktijk blijft, hoe beter je uiteindelijke oplossingen kunt formuleren. 

  1. Definieer een minimal viable product (MVP)

Veel organisaties willen teveel ineens. Dat levert niet alleen onnodige risico’s, maar zorgt ook uiteindelijk voor minder aansluiting bij de praktijk. Een oplossing verfijnen doe je namelijk het beste aan de hand van ervaringen.

Het definiëren van een minimal viable product (MVP) is dan ook verstandig. Dit is een minimalistisch concept dat over ten minste voldoende functionaliteit beschikt om het gestelde probleem te tackelen en iets te kunnen zeggen over de uiteindelijke bruikbaarheid. Op die manier houd je de doorloopsnelheid hoog en vermijd je onnodige risico’s.

  1. Fail fast: durf tijdig te stoppen

Blijkt een MVP niet aan de verwachtingen te voldoen? Of is zelfs eerder in het traject al duidelijk dat de ingeslagen weg niet de juiste is? Durf dan tijdig te stoppen en het eventuele resultaat weg te gooien. Opnieuw beginnen kan natuurlijk altijd. Dat vergt moed, maar voorkomt uiteindelijk frustratie en een nog groter verlies van resources.

  1. Rinse repeat

De smaak te pakken en blijkt deze aanpak goed te werken? Dan is het zaak dat het niet bij een eenmalige exercitie blijkt. Op deze manier valt namelijk veel meer businessperikelen aan te pakken. Bovendien staan organisaties niet stil, dus is het hoe dan ook raadzaam om de zoveel tijd de processen opnieuw onder de loep te nemen. Haast ongemerkt kom je zo in een bedrijfsbrede digitale transformatie terecht.

Wie continu op de juiste wijze innoveert en daarmee reële, praktische voordelen behaalt, heeft uiteindelijk de beste papieren voor de digitale economie. Laat het innovatietoerisme een mooie opstap zijn naar echte waardecreatie.