Top 3 inkooptrends van 2019

De inkoopwereld verandert voortdurend onder invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat brengt het nieuwe jaar? Drie trends voeren in 2019 de boventoon. Reynir Helgason, Global Senior Director Strategic Alliances van SAP’s inkoopplatform Ariba zet ze op een rijtje voor je.

Ik loop al meer dan vijftien jaar rond in de inkoopwereld. De afgelopen jaren heb ik het inkoopveld geweldig zien veranderen. De CPO en zijn team hebben zich ontwikkeld tot een centrale, strategische spil binnen de organisatie. Natuurlijk liggen er bedrijfseconomische redenen ten grondslag aan die ontwikkeling. Maar de meer strategische rol van inkoop wordt in mijn ogen vooral beïnvloed door politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo aan het begin van het jaar voorzie ik drie grote bewegingen voor 2019 die aangejaagd worden door die politieke, maatschappelijke en technologische bewegingen: verantwoord inkopen wordt een gegeven, Artificial Intelligence en data gaan de inkoper helpen om zijn werk sneller en beter te doen én er komt veel meer focus op co-creatie.

Digitalisering

Nieuwste inkooptrends en ontwikkelingen

Onlangs vond het grootste Inkoop event van het jaar plaats in Barcelona. Gemist of nog eens terugkijken? Bekijk online de inspirerende keynote sessies en ontdek de nieuwste trends en ontwikkelingen in inkoop.

Inkooptrend 1 – Verantwoord inkopen wordt een gegeven

Organisaties worden zich in steeds bewuster van hun maatschappelijke rol. In 2019 staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoger dan ooit op de agenda van elke CPO. Die urgentie wordt onder meer ingegeven door veranderende wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wet zorgplicht kinderarbeid die op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. Deze wet verplicht bedrijven om al het mogelijke te doen om kinderarbeid in hun keten te voorkomen.

Soms zijn er financiële redenen. Klanten verwachten aandacht voor duurzaamheid en betalen daar graag voor. Onderzoek bewijst het. Uit research van Nielsen bleek bijvoorbeeld al in 2015 dat 73 procent van de millennials zich bij aankopen laat leiden door duurzaamheid. En uit veel recenter onderzoek van GfK blijkt zelfs dat 36 procent van de Nederlanders bereid is om meer te betalen voor duurzame producten. Laten we wel wezen: doing good is good for business. Ook de zakelijke klant roert zich op dit gebied. Binnen steeds meer tenders is duurzaamheid één van de selectiecriteria. Ik sluit niet uit dat bedrijven die duurzaamheid niet serieus nemen, op termijn geen overheidsopdrachten meer binnen kunnen halen.

In veel gevallen wordt de MVO-urgentie (gelukkig) ingegeven door de intrinsieke behoefte om met oog voor mens, milieu en maatschappij te ondernemen. De zeventien Global Goals die door de Verenigde Naties geformuleerd zijn, beginnen ook in het zakenleven aan te slaan en bieden concrete handvatten om actie te ondernemen. Er worden nog altijd 25 miljoen mensen als slaven behandeld of kinderhanden die onze kleding maken, daar kunnen en mogen we onze ogen niet voor sluiten.

Als het gaat om duurzaamheid, zullen de CPO en de afdeling inkoop in 2019 een centrale rol in gaan nemen. De meeste duurzaamheidsinitiatieven hebben immers direct of indirect met inkoop te maken. Ik verwacht met name veel aandacht voor thema’s als certificering en supplier risk management.

Inkooptrend 2 – Inkoop wordt digitaal en fact-based

Artificial Intelligence (AI of KI) en robotisering vinden in 2019 op grote schaal hun weg naar de afdeling inkoop. De combinatie AI en de groeiende beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data, openen nieuwe deuren.  De intelligente interpretatie van die gegevens ter ondersteuning van inkoopprocessen zal in 2019 een vlucht nemen.

Ik verwacht grote ontwikkelingen op dat gebied, zowel van mijn eigen werkgever SAP als van andere IT-spelers die actief zijn in de inkoopwereld. Daarmee wordt AI binnen de afdeling inkoop snel realiteit. Het mooie is dat die intelligentie niet alleen beschikbaar is voor inkopers van grote multinationals. Drempels verdwijnen. Ook kleinere bedrijven gaan deze mogelijkheden inzetten omdat de benodigde intelligentie bruikbaar, bereikbaar én betaalbaar wordt.

Onder invloed van die technische ontwikkeling zal het werk van de inkoper in mijn optiek de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Het werk wordt minder transactioneel omdat een deel van saaie, repeterende werk overgenomen wordt door een slimme machine die gevoed wordt door data die zowel van binnen als van buiten de organisatie afkomstig is. McKinsey verwacht dat 60 procent van de source-to-pay processen helemaal geautomatiseerd kunnen worden.

Daar staat tegenover dat diezelfde slimme oplossingen de inkoper gaan helpen om zijn werk nog beter en strategischer te doen en allerlei relevante beslissingen te baseren op de feiten. AT Kearney denkt dat de inzet van Advanced Analytics inkopers kan helpen om 40 procent te besparen op de inkoop van componenten of diensten.

Inkooptrend 3 – Co-creatie neemt een vlucht

De wereld is de afgelopen decennia veel complexer en digitaler geworden. Die complexiteit neemt alleen maar toe, dat is de nieuwe realiteit. Omgaan met die complexiteit gaat veel beter door slim samen te werken met leveranciers en met elkaar bestaande processen, producten of diensten te verbeteren óf nieuwe te ontwikkelen. Je maakt op die manier slim gebruik van elkaars innovatiekracht en werkt met elkaar aan oplossingen die je alleen niet – of met heel veel moeite – zou kunnen realiseren. Meerwaarde creëren door samen op te trekken, daar gaat het om.

Dat betekent in veel gevallen dat de verschillende partijen in de keten hun systemen op elkaar af moeten stemmen. De snelle opkomst van krachtige, slimme cloud platforms maakt dat het in 2019 veel eenvoudiger zal worden om dat soort nauwe samenwerkingsverbanden succesvol aan te gaan.

Onlangs vond het grootste Inkoop event van het jaar plaats in Barcelona. Gemist of nog eens terugkijken? Bekijk online de inspirerende keynote sessies en ontdek de nieuwste trends en ontwikkelingen in inkoop.