Technology

Deel via:

UETP is de nieuwe economische revolutie

UETP

Een uniforme, over de hele wereld geaccepteerde taal tussen banken, winkels en consumenten. Een soort Esperanto voor de economie, waardoor betalingen en andere economische transacties veel eenvoudiger, transparanter en veiliger plaatsvinden. Dat is in het kort UETP en dat gaat de economie en ons leven drastisch veranderen.

Internet kan alleen bestaan dankzij de globale acceptatie van een uniform protocol (TCP/IP). Voor economisch verkeer is er nog geen dergelijke consensus. Maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in, een soort Esperanto voor economische transacties is onderweg. Gelukkig maar, want een economisch Internet of Everything is een voorwaarde voor een duurzame economische evolutie.

De economie is de laatste jaren enorm communicatie-intensief geworden. Denk alleen al aan het fors toegenomen aantal online financiële en economische transacties. Een trend die alleen maar verder voortzet. Ondertussen rijst het aantal dataformaten de pan uit, met alle gevolgen van dien. De roep om een eenduidige economische taal groeit dus met de dag.

UETP: nieuwe poging

Die taal lijkt er nu te komen: UETP. Ofwel Uniform Economic Transaction Protocol. Het is een open, vrij te gebruiken en gebruiksvriendelijke taal voor het afwikkelen van economische transacties. En dankzij het open karakter staat niets een integratie met bestaande standaarden in de weg. Het is gedecentraliseerd, federaal en kent overdraagbare governance. Niemand kan dus zomaar het protocol claimen. Ook staat het open voor verbeteringen.

UETP faciliteert een volledige economische transactie; van real-time identificatie, levering, facturering, verzending, autorisatie, monitoring, beheer, tot aan het betaalproces en de informatievoorziening. Alles krijgt een unieke ID; personen, organisaties, informatie, data, assets en zelfs machines en ‘wallets’. ID-certificaten vormen het fundament onder de integriteit en vertrouwen in een transactie. Zelfs ISO-normen zijn haalbaar.

Grote envelop

Je kunt een economische transactie in UETP het beste vergelijken met een grote envelop. Deze bevat een omschrijving van de onderliggende transactie en is veilig dichtgeplakt (lees: gecodeerd) voor onbevoegden. Alle betrokken partijen bij een transactie kunnen wel bij de envelop; kopers, leveranciers, banken, transporteurs, dienstverleners, accountants, de fiscus, enzovoorts.

Wat gaat dit ons nu eigenlijk brengen?

  • Partijen en applicaties werken met dezelfde informatie en hebben geen last van semantische issues en misverstanden.
  • De privacy en het datamanagement verbeteren.
  • Automatische verwerking van opdrachten (Straight Through Processing) komt beschikbaar voor iedereen, en akkoorden worden real-time gesloten.
  • Het risico dat een transactie niet volledig wordt uitgevoerd, is minimaal.
  • In de geest van BCBS-239 hebben toezichthouders nu alle benodigde info op hetzelfde moment tot hun beschikking.
  • Banken kunnen het afgebrokkelde vertrouwen weer herstellen, zeker op het gebied van security.
  • Bedrijven en particulieren kunnen nu nog sneller afnemers en leveranciers vinden.
  • Werkkapitaal is gemakkelijker beheersbaar en de belastingaangifte gaat met een druk op de knop.

Kortom, het protocol maakt het verwerken van transacties veel eenvoudiger, veiliger, consistenter, sneller en meer compliant.

Ook bevat het meer waardevolle data en verschaft het volledige controle over informatie door de partijen. Dit alles tegen lagere kosten. Op dit moment neemt stichting Focafet hierin het voortouw en ziet het UETP als een hogere roeping.

In komende blogs zal ik je op de hoogte houden van de ontwikkelingen, want deze co-creatie groeit harder dan je voor mogelijk houdt. De impact van het economische Internet of Everything is onvoorstelbaar groot. Een ding is zeker: de wereldeconomie kan een dergelijke oppepper goed gebruiken.