Servitization: een kans of een noodzakelijk kwaad?

Of je nu werkzaam bent in de maakindustrie of in de installatie- of bouwbranche, servitization verandert jouw markt. In toenemende mate huren of leasen consumenten producten. Ook verwachten klanten van installatie- en bouwbedrijven steeds vaker diensten met prestatiecontracten. Is deze servitizatie een noodzakelijk kwaad voor jouw bestaansrecht in deze veranderende markt of biedt het juist kansen voor jouw organisatie?

In deze blog ga ik in op de kansen en uitdagingen van servitizatie. Het is hiermee de opmaat naar een gedetailleerde servitizatie-roadmap.

Waarom servitizatie?

De toenemende noodzaak voor het aanbieden van diensten is niet nieuw. Al in 1992 sprak Stan Shih, de oprichter van Acer, over de zogenaamde ‘smiling curve’. Hierin stelde hij dat de twee uiteinden in de waardeketen – R&D en Service en Onderhoud – méér toegevoegde waarde genereren dan het middelste deel van de keten.

Naast de hogere marges zijn er nog een aantal andere belangrijke voordelen voor je en jouw klanten. Klanten worden verder ontzorgd doordat je risico’s bij hen wegneemt. Hierdoor krijg je als leverancier een sterke afzetmarkt gebaseerd op wederzijdse relaties. Dit past in de trend waarbij organisaties zich in toenemende mate op hun kernactiviteiten concentreren. Wanneer je op deze behoefte kunt inspelen, versterkt dit de relatie met jouw klant. Je behaalt hiermee een groot concurrentievoordeel en krijgt een gezonde afzetmarkt.

Tot slot is het servicemodel een ideale opstap naar een circulaire economie. In het servicemodel ligt, naast het eigenaarschap, ook de controle over het asset bij jou. Door slim productontwerp kan demontage, hergebruik of recycling veel effectiever plaatsvinden. De voordelen hiervan op de langere termijn kunnen niet worden onderschat. Het onderwerp circulaire economie staat namelijk steeds hoger op de agenda van overheden. Met een volwaardig servicemodel loop je hierin voorop en kun je jouw klanten helpen hun eigen klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

computer screen & phone

Meer weten over Customer Data?

Geef je klanten inzicht in hun eigen klantgegevens en bied hen een naadloze, gepersonaliseerde digitale ervaring.

De ‘servitization paradox’

Uiteraard zijn er ook uitdagingen. De zogenoemde ‘servitization paradox’ is er één van. Deze paradox houdt in dat veel organisaties afhaken in hun transitie naar een volwaardige serviceorganisatie. Veel organisaties beginnen met het aanbieden van diensten die nauw gelieerd zijn aan hun product of kerncompetenties. Denk hierbij aan installatie, onderhoud of de verkoop van reserveonderdelen.

Deze eerste stappen van servitizatie leiden al vrij snel tot meer omzet en winstgevendheid. Maar na deze succesvolle beginperiode volgt vaak een dip. Om bestaande diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen, zijn namelijk grote investeringen nodig. De kosten gaan voor de baten uit, doordat het financieringsmodel wijzigt (‘pay for use’). Dit betekent dat bij een beperkte afname van diensten, de kosten onvoldoende worden gedekt.

De servitization paradox en andere uitdagingen zorgen ervoor dat een directe overgang naar een volwaardig servicemodel of zelfs circulair model niet haalbaar is. Dit is hooguit weggelegd voor zeer grote en kapitaalkrachtige organisaties. Voor alle andere bedrijven is het realistischer om uit te gaan van een roadmap. Voor informatie over de roadmap naar een serviceorganisatie en de rol van lean en six sigma, kun je contact met mij, Business Consultant Patrick Beks, opnemen via Dimensys.

De circulaire economie: waarom intelligente organisaties ons ernaar toe zullen leiden

Als we intelligentie omschrijven als “het vermogen om te leren, te concluderen, aan te voelen en te innoveren”, dan is het misschien op het eerste oog niet logisch om deze term op een organisatie toe te passen.

Maar een organisatie lijkt meer op een mens dan je denkt. Je hebt het management, de hersenen die het grootste deel van het denken doen. Je hebt ook de uitvoerende organisatie, die net als het lichaam opdrachten interpreteert en uitvoert.

Menselijke intelligentie is het resultaat van talloze complexe systemen die van elkaar afhankelijk zijn. Deze systemen hebben zich in de loop van de tijd zo ontwikkeld, dat ze om kunnen gaan met ons lichaam, onze geest en de ingewikkelde externe omgeving.

computer screen & phone

Download het rapport: The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation

Wil je meer informatie over hoe je kunt ontsnappen aan denken in silo’s en zo goed mogelijk resultaten te bereiken? Lees dan het rapport van het SAP Insights-onderzoekscentrum, The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation.

Bedrijven streven ernaar hetzelfde te doen

Het onderzoekscentrum van SAP Insights ondervroeg meer dan 2.800 bedrijven over hoe het hen vergaat in de ervaringseconomie. Een deel van de bedrijven onderscheidde zich doordat ze bezig houden met menselijke intelligentie. Deze organisaties, Interconnectors genoemd, zijn concurrerend doordat ze op een menselijke manier voelen, denken en reageren (zie het rapport The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation).

Met behulp van intelligente technologieën zoals machine learning en AI, verzamelen en analyseren ze data over emoties, attitudes en gedrag van klanten, werknemers, leveranciers en alle anderen waarmee zij in contact staan. Door de inzichten uit die ervaringsgegevens, zijn ze beter in staat om snel, flexibel en intuïtief op veranderende omstandigheden te reageren. Net zoals mensen dat doen.

De componenten die nodig zijn voor het organisatorische equivalent van échte intelligentie komen dus eindelijk samen. Niet alleen technologie, maar ook ervaringsbeheer, bedrijfsprocessen, bedrijfsmodellen, meetsystemen en meer. Om de volgende stap te zetten, moeten organisaties deze ondersteunende componenten nu combineren in een systeem dat maximaal waarde creëert. Niet slechts eenmalig, maar herhaaldelijk over tijd.

Evolueren naar circulariteit

De meeste organisaties zitten gevangen in het denken in silo’s. Dit is een erfenis van de denkwijzen en organisatieontwerpen uit het industriële tijdperk. Toen informatie schaars en moeilijk te delen was, was het logisch om de organisatie op te splitsen in eenvoudige eenheden.

Maar dat is niet hoe mensen werken. Onze hersenen en lichamen communiceren voortdurend via zelfsturende feedbacklussen die het hele systeem op een zuinige manier draaiende houden. We gebruiken en hergebruiken onze interne bronnen voortdurend. Ons systeem is dus van nature circulair.

AI en machine learning brengen dezelfde manier van aansturing naar organisaties. Ze zijn geïntegreerd en brengen enorme hoeveelheden gegevens uit de hele organisatie en de externe wereld samen voor effectieve, efficiënte analyses. Zo ontdekken organisaties waar waarde uit het systeem lekt en ontwikkelen ze manieren om die middelen terug te winnen en te optimaliseren, in plaats van ze te verspillen. Niet alleen binnen de vier muren van de organisatie, maar ook in het grotere wereldwijde economische ecosysteem waarmee ze steeds meer vervlochten raken.

Met andere woorden: door systeemdenken en intelligente technologieën te gebruiken, zijn organisaties onvermijdelijk op weg naar de circulaire economie. En hoe intelligenter deze organisaties worden, des te onvermijdelijker het wordt dat we ontwikkelen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Met behulp van de nieuwste technologieën zetten Intelligent Enterprises inzichten in realtime om in acties voor hele bedrijf. Daarmee versnellen ze datagedreven disruptie en procesautomatisering, zetten ze nieuwe bedrijfsmodellen op, en bieden ze uitzonderlijke ervaringen. Lees onze blogserie over de The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation:

Plasticvrije oceanen in 2030

SAP kondigde in januari op het World Economic Forum zijn visie aan voor plasticvrije oceanen in 2030. Co-CEO Christian Klein zette op de jaarlijks bijeenkomst in het Zwitserse Davos de wereldwijd ambitie van het bedrijf uiteen. Maar hoe kan dat behaald worden?

De gezondheid van oceanen wereldwijd was een belangrijk agendapunt in Davos. Klein nam zitting in een panelsessie met andere business leiders en vertegenwoordigers van NGO’s. “We kunnen onze doelstelling realiseren door samen te werken met klanten, NGO’s, overheden en partners. Door hen de tools, inzichten en oplossingen te leveren om afval tegen te gaan en het efficiënt gebruik van grondstoffen maximaliseren. Veel van onze klanten zetten zich al langer in voor een schonere planeet, net als wij. Wij ondersteunen de ambitieuze doelstellingen van deze klanten. Samen realiseren we in de komende tien jaar plasticvrije oceanen.”

Fundamentele verschuiving

Het welzijn van de economie, het milieu en de mensen op onze planeet zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Economische groei of ontwikkeling op de lange termijn is alleen mogelijk als bedrijven erin slagen om winstgevend te zijn binnen de grenzen van onze planeet. Dit vraagt om een fundamentele verandering in de manier waarop we materialen produceren, consumeren, vernietigen en recyclen. Het huidige systeem is in vooral lineair, waarbij bedrijven grondstoffen omzetten in producten die gebruikers vervolgens na gebruik als afval afdanken. Het huidige model is dan ook niet duurzaam.

De opkomende circulaire economie verandert dit model. Zo is er veel aandacht voor het duurzaam ontwerpen van verpakkingsmateriaal, recyclingsprogramma’s en businessmodellen rondom het hergebruik van gebruikte goederen. Desondanks is slechts 9% van de wereldwijde economie op dit moment circulair, blijkt uit het Circularity Gap rapport. Circle Economy presenteert met dit rapport ieder jaar op het World Economic Forum de huidige stand van zaken rondom de circulaire economie.

Enorm momentum

Het momentum voor bedrijven om te investeren in duurzame groei is momenteel enorm. Zo geven consumenten de voorkeur aan duurzame producten, vragen investeerders en werknemers bedrijven te verduurzamen en voeren regelgevers nieuwe wetgeving in. 77% van alle transacties wereldwijd komen in aanraking met SAP-systemen, terwijl meer dan 430.000 organisaties wereldwijd SAP-software gebruiken. SAP bevindt zich hierdoor in de unieke positie om de circulaire economie te stimuleren door klanten te helpen businessmodellen en processen circulair te maken.

SAP is onderdeel van een groeiende beweging van beleidsmakers, NGO’s, sociale groepen en leidende bedrijven die inzetten op een circulaire economie. Zij werken aan oplossingen voor het tegengaan van eenmalig gebruik van plastic en verbeteren van zowel het beheer als de recycling van plasticafval.

Veel grote bedrijven zetten in op duurzaamheid

Veel grote bedrijven wereldwijd dragen bij aan zowel de uitdaging als oplossing. Zo zetten bedrijven in toenemende mate in op het verduurzamen van verpakkingsmateriaal, waarbij de focus ligt op recycling en het gebruik van duurzame materialen. Een voorbeeld is Coca-Cola. Het frisdrankenmerk wil bijdragen aan een afvalvrije wereld door in 2025 al haar verpakkingsmateriaal 100% recyclebaar te maken. Een ander voorbeeld is voedingsmiddelenbedrijf Nestlé, dat binnen vijf jaar niet-recyclebaar plastic wil uitbannen.

Ook multinational Unilever is een rolmodel voor verantwoorde productie. Zo beheert het bedrijf ieder fase van de levenscyclus van haar producten, van het sourcen van grondstoffen tot de productie en distributie van producten. Het bedrijf perkt hiermee haar impact op het milieu in. SAP werkt samen met deze en andere klanten om hen te helpen verschillende soorten plastic te recyclen, wat een complex proces is.

Impact op waardeketen

De visie van SAP voor plasticvrije oceanen roept klanten en andere wereldwijde bedrijven op hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid te versnellen. SAP-technologie kan hen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door duurzame productie mogelijk te maken, inzicht te geven in afvalstromen en de impact op de customer experience meetbaar te maken.

SAP beschikt over verschillende oplossingen en platformen, inclusief het SAP Digital Supply Chain portfolio, die fabrikanten helpen producten te ontwerpen, produceren en distribueren op basis van duurzamere materialen en transparante processen. Een voorbeeld is de Plastics Cloud van het UK Plastics Pact voor de aanpak van plasticafval. Binnen dit platform werken bedrijven, overheden en burgers samen binnen de volledige Britse waardeketen rondom plastic.

computer screen & phone

Meer weten over het SAP Digital Supply Chain portfolio?

Ontdek op onze website klantverhalen, Supply Chain Logistics, Digitale manufacturing en meer.

De strategie van SAP is gericht op het verbinden van operationele data met experience data voor klanten. Het platform stelt klanten in staat consumenten te informeren over en betrekken bij hun producten en processen. Denk hierbij aan apps die consumenten helpen producten te recyclen en blockchaintechnologie om producten gedurende hun volledige levenscyclus te volgen.

Lees ook blog: Waarom purpose-driven bedrijven toekomst hebben

Top stories

Top 5 stories

Top bloggers