Storytelling met de juiste data

Data storytelling met  de Digital BoardroomEenvoudige self service BI-tools bieden de business de mogelijkheid om zelf rapportages te maken. Dit biedt meer flexibiliteit maar de ongebreidelde groei van rapportages leidt ook tot verwarring. Standaardisering is volgens Epco Pottinga nodig om de toenemende self service weer te verankeren in een enterprise BI-omgeving. Dit moet uiteindelijk leiden tot één punt, de Digital Boardroom, waar alle informatie gestructureerd samenkomt en waar dieper op de materie kan worden ingegaan.

De afgelopen paar jaar zijn er heel veel mogelijkheden gecreëerd om op basis van data uit het verleden standaardrapportages over onderwerpen als finance, HR of sales te genereren. Deze rapportages werden gemaakt in een omgeving die door IT werd geleid. Door het steeds meer beschikbaar komen van data is er echter een brede behoefte ontstaan aan informatie die net iets afwijkt van de informatie in de standaardrapportages en die bovendien sneller beschikbaar is.

 In plaats van iedere keer IT te vragen een rapport op te stellen, een tijdrovend proces, is de business gaan kijken naar wat ze zelf kan doen. De bredere beschikbaarheid van informatie, vernieuwende technologieën en een toegenomen computercapaciteit speelden hen hierbij in de kaart.

Self service

Zo zijn business intelligence tools een stuk eenvoudiger geworden waardoor mensen die een beetje verstand hebben van data ermee kunnen omgaan. De business is zelf met deze gesimplificeerde intelligence tools, die vallen onder de categorie self service, rapporten gaan maken om hun behoefte aan informatie te vervullen.

Dit blijkt erg succesvol. Het lastige is wel dat er nu nog meer informatie beschikbaar komt en dat afdelingen ook naar andere databronnen willen kijken dan de voor hen beschikbare bronnen. Dit leidt binnen de verschillende afdelingen tot een wildgroei aan informatie en rapportages. Dat schept verwarring. In standaardrapportages is bijvoorbeeld het woord omzet met een duidelijke definitie opgenomen, maar als iemand zelf rapporten gaat maken, hebben we het dan nog wel over hetzelfde begrip?

Trusted data discovery

Ik merk dat er een toenemende behoefte is aan ‘one version of the truth’. Terwijl de business veel rapporten maakt om aan hun behoeften te voldoen, zie je een ontwikkeling dat bedrijven weer naar een meer gecentraliseerde aanpak willen waarbij gebruik wordt gemaakt van data die via de enterprise BI-omgeving beschikbaar is. Wij noemen dat ‘trusted data discovery’. Gecontroleerde en correcte databronnen kunnen zo door de business op een self service manier worden gebruikt.

Een bijkomende uitdaging is om de toenemende behoefte om informatie uit verschillende databronnen met elkaar te combineren, bijvoorbeeld sales en HR, in goede banen te leiden. Ondernemingen staan voor de taak deze combinaties mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de beveiliging van die bronnen zo is ingesteld dat men alleen toegang krijgt tot de data waar men naar zou mogen kijken.

Standaardisering

Om een eind te maken aan de toenemende wirwar van tools en verschillende manieren om met data om te gaan, moet uiteindelijk de stap worden gezet om deze self service tools te standaardiseren. Zo voorkom je dat iedere afdeling zijn eigen producten en inzichten krijgt. Het doel is om enterprise en de gestandaardiseerde self service te laten werken als één geheel. De beschikbare correcte data kan op deze manier breder in de organisatie worden ingezet en de business behoudt de flexibiliteit om zelf rapportages te maken en eigen inzichten te creëren binnen een meer gecontroleerde omgeving. De taak van IT is niet langer het maken van rapporten, maar zorgen voor een platform waarop dit proces, zowel met tooling als met data, op een goede manier kan plaatsvinden.

Digital boardroom

Standaardisering draagt bij aan een beter en sneller besluitvormingsproces. In plaats van te praten over de juistheid van de data kan tijdens vergaderingen meer tijd worden besteed aan de inhoud van informatie en het nemen van beslissingen. In de Digital Boardroom komt al deze informatie gestructureerd samen waardoor het mogelijk is om tijdens vergaderingen dieper op de materie in te gaan met behulp van actuele informatie.

Downdrillen op de data

 De Digital Boardroom is een vorm van storytelling waarbij je kunt downdrillen op de data. Deze onderliggende data wordt van tevoren aangepast aan het onderwerp en de agenda van de vergadering. Enterprise en self service komen hier samen. Als bijvoorbeeld de verkoop van een product in een bepaalde regio achterblijft, kun je aan de hand van data kijken wat er aan de hand is en wat er gebeurt als je hier extra mensen op sales zet. Met behulp van visualisering zijn ontwikkelingen bovendien snel inzichtelijk te maken.

Met de beschikbare tooling en de toegenomen computerkracht is het mogelijk om zelf rapportages te maken zodat je niet afhankelijk bent van standaardrapportages en IT. In plaats van alleen maar in de achteruitkijkspiegel te kunnen kijken is het nu mogelijk om vooruit te kijken. Op basis van actuele informatie kan duidelijk worden gemaakt wat de consequenties van bepaalde beslissingen zijn en krijgen ondernemingen echt zicht en vat op de toekomst.

 

Maak nu kennis met de SAP Digital Boardroom

Voorzie managers en medewerkers in real-time van informatie met de juiste context en ad-hocanalyses, met de SAP Digital Boardroom. Met dit toonaangevende digitale dashboard visualiseert u data, plant u vooruit en maakt u voorspellingen, binnen één real-time omgeving. De beste beslissing is hiermee zo gemaakt! Maak kennis met de SAP Digital Boardroom door middel van een sessie specifiek voor uw organisatie.
Meld u aan voor een 1-op-1 sessie