Start-ups zijn innovatief en trendy

mobility

Veel organisaties roepen dat innovatie hoog op de prioriteitenlijst staat. Maar uit de praktijk blijkt dat echt innovatief zijn moeilijker is voor veel bedrijven, dan zij in eerste instantie verwachtten. Grotendeels heeft dit te maken met vastgeroeste werkprocessen en traditionele denkbeelden over wat het bedrijf wil en doet. Dit maakt het lastig om volledig flexibel te zijn en je aan te passen aan continue ontwikkelingen. Start-ups richten hun ondernemingen hier vanaf het begin op in. Zij zijn dus als geen ander in staat om werkelijk innovatie tot stand te brengen.

Financiering

De verschillen tussen bestaande en nieuwe opkomende organisaties worden al duidelijk als je kijkt naar de manier waarop ze worden opgezet. Waar traditionele bedrijven veelal leningen bij banken moeten aanvragen, kan de start-up anno 2014 op een modernere wijze zijn financiering regelen. Via crowdfunding bijvoorbeeld – en dat hoeft al lang niet meer om kleine bedragen te gaan. In de afgelopen jaren heb ik al diverse campagnes voorbij zien komen waarbij meerdere miljoenen euro’s werden opgehaald. Denk dan aan De Windcentrale (2012), die maar liefst zeven miljoen euro verzamelde voor het aanschaffen van twee windmolens. Huishoudens in de directe omgeving konden een winddeel kopen, waardoor zij de komende jaren gratis stroom van hun eigen stuk windmolen ontvangen. Helemaal geen gek idee dus.

Trends

Ook op het gebied van technologie maken start-ups veelvuldig gebruik van nieuwe sexy trends en ontwikkelingen, zoals mobility en analytics. De aanhoudende digitalisering, BYOD en CYOD liggen uiteraard ten grondslag aan de enorme opkomst van mobiele toepassingen. De vaste werkplek behoort inmiddels bij menig bedrijf al tot het verleden en bij start-ups is dit vaak niet eens meer een optie. Medewerkers moeten vanaf iedere locatie, op elk gewenst moment en device hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De IT-omgeving is hier vanaf het begin op ingesteld. Zo gebruiken veel van deze jonge bedrijven eigen apps en monitoringtools.

Analytics speelt een andere – zeer essentiële – rol. Start-ups begrijpen goed dat de enorme hoeveelheden gegevens die zij verzamelen, zeer waardevolle informatie bevat waarvan zij veel kunnen leren. Door alle data zorgvuldig en snel te analyseren, hier location, geografische of demografische gegevens bij te betrekken en dit alles te verwerken in een slimme kaart of lijst, vergaren zij alle kennis die ze nodig hebben. Vervolgens stelt hen dit in staat om hun sales, marketing, sociale media en de business gericht aan te passen naar de wens van de klant of prospect. Deze start-ups hebben dan ook vaak een customer service/experience waar je ‘U’ tegen zegt!

Coöperatieve organisatievorm

Het lijkt zo oud als de weg naar Rome en het klinkt zo logisch. Maar wat we steeds vaker zien, is dat start-ups veel waarde hechten aan nauwe samenwerkingen. Waarom alles alleen doen, als je zoveel extra input krijgt door te werken met anderen? Hier zijn co-creatie, het hanteren van een Design Thinking-strategie of – ik noem het nog maar een keer – crowdfunding, voorbeelden van.

Start-ups hebben het voordeel om direct in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de digitalisering, maar ook the Internet of Things, teweegbrengen. Zeer interessant vind ik het om te zien hoe zij alle mogelijkheden optimaal benutten en zo hun plek in de markt zeker stellen. De grootste les die we hieruit leren, is dat het loont om continu te veranderen en mee te gaan met de tijd waarin we leven. Wil innovatie leiden tot succes en groei, dan is er geen ruimte meer om vast te houden aan oude tradities.

Dit blog is geschreven in 2014, dit is al even geleden. Benieuwd naar de huidige trends en ontwikkelingen om het gebied van innovatie?

{{cta(’16d46025-ea4f-423b-b410-1683e614fc9d’)}}