Stapsgewijs naar Analytics Cloud: pluk eerst het laaghangend fruit

‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven’. Een quote van Albert Einstein die actueler is dan ooit en in iedere bestuurskamer aan de muur zou moeten hangen. In de tijd van Einstein ontbraken de middelen om een blik in de toekomst te werpen. In het huidige IT-tijdperk hebben ondernemingen de beschikking over krachtige computers en slimme software in de cloud om de toekomstscenario’s te verkennen.

In SAP Analytics Cloud (SAC) komen verleden, heden en toekomst samen. Met behulp van BI, planning en predictive analytics kun je data afkomstig uit verschillende bronnen omzetten in stuurinformatie, financieel onderbouwde voorspellingen doen en planningen maken en aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Datakwaliteit

Een succesvolle overgang naar analytics in de cloud vereist wel dat de basis, de data, op orde is. Veel bedrijven blijven hangen in dit stadium. Zij worstelen met de vraag of de kwaliteit van hun data wel goed is en hoe ze deze data toegankelijk kunnen maken. Voor de harmonisatie en consolidatie van data heb je een datawarehouse nodig, bijvoorbeeld BW/4 HANA.. Heb je dat staan dan kun je daar met SAP Analytics Cloud aan de slag.

Hoewel stap 1 fixing de basics is, hoeft het feit dat je de basis nog niet op orde hebt, geen pauzeknop te betekenen voor het gebruik van analytics cloud. Je kunt aan de slag met wat je hebt, of dit nu Excel, BW of een andere database is. Begin klein bij het laaghangend fruit. Zo maak je de eindgebruikers alvast bekend met de cloud. Maak ze enthousiast en zorg dat ze ownership voelen.

Maandafsluiting in SAC

Tijdens de workshops die ik geef bij klanten merk ik dat ze eerst terughoudend zijn maar enthousiast worden als ze de mogelijkheden zien. Een goed voorbeeld is dat van een CFO van een grote multinational die ons uitdaagde een oplossing te vinden voor de trage maandafsluiting. Zijn controllers werkten met enorme Excelsheets waarin alle budgetten van alle afdelingen wereldwijd bij elkaar werden gevoegd in Polen. Het openen van deze geconsolideerde Excel spreadsheets duurde ruim een half uur. De Polen maakten vervolgens extracties van alle sheets en stuurden die weer terug. Zijn vraag was simpel: Kan dit sneller en beter in de cloud?

Om dit te bewijzen hebben we een hackathon georganiseerd op vier continenten waarbij teams , die grotendeels bestonden uit mensen uit de business, een korte introductie kregen in SAP Analytics Cloud. Het lukte deze teams om binnen een dag, op basis van de gegevens die ze hadden, een oplossing te maken in SAC. De analyses met dwarsdoorsnedes van hun bevindingen zijn daarna door de deelnemers in de Digital Boardroom gegoten en gepresenteerd aan hun C-level.

De vrijheid voor de business om de informatie te krijgen waar behoefte aan is zonder dat je daar IT om hoeft te vragen, de democratisering van informatie, is een belangrijk voordeel van werken in analytics cloud. Tegelijkertijd zit hier ook een gevaar in van anarchie en een ongebreidelde groei van rapportages en analyses. Het is aan IT om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

BI competence center

Een goede start is om een BI competence center op te zetten. Hier maakt IT, in samenwerking met de business die aangeeft wat belangrijk is, overzichten op basis van gevalideerde data. Zo geef je de business een idee van de mogelijkheden. Met deze aanpak heb je vaak al 80% van de gebruikers te pakken. Deze overzichten kun je beschikbaar maken in de cloud, op pc of iPad. Voor deze groep is het belangrijk dat zij de meest essentiële dingen zoals analyseren, werken met smart insights etc., kunnen doen.

De overige 20%, de key users en analisten, krijgen de mogelijkheid zelf hun eigen analyses en story’s te maken. Een business process owner die moet letten op de kwaliteit van zijn business proces kan bijvoorbeeld de beschikking over dashboards krijgen. De rol van IT is ervoor zorgen dat de basis op orde is de business kan beschikken over data, eigen data of aangekocht, om hun analyses te maken. Op deze manier kan de time to value een stuk korter worden.

Beslissen op basis van data

Ook al heb je de basis nog niet op orde, begin gewoon. Maak handen en geld vrij voor het op orde brengen van je data en wacht niet tot morgen. Door over te stappen naar de cloud heb je geen geld voor toepassingen meer nodig. Dit geld kun je gebruiken voor je kwaliteitsverbetering van data om belangrijke inzichten te verkrijgen en de organisatie in te sturen. Op die manier bouw je een intelligente onderneming waar beslissingen worden genomen op basis van actuele en vertrouwde data. Een onderneming waar je op basis van voorspellingen een blik in de toekomst kunt werpen en je strategie hierop kunt aanpassen.

Wil je meer weten over SAP Analytics Cloud ? Neem dan contact op voor een hands-on workshop specifiek voor jouw organisatie, of voor een afspraak.