Robots en de toekomst: Ontdek de 2 kanten van robots

De evolutie van de mens is altijd gesplitst geweest in een fysiek en een mentaal aspect. Om in de natuur te overleven tussen rivaliserende soorten, hebben we als mens geleerd hoe we ons efficiënt voortbewegen, terwijl we tegelijkertijd ons bewust blijven van onze omgeving. Tegelijkertijd hebben we superieure mentale capaciteit ontwikkeld voor het oplossen van problemen en zijn we in staat om vooruit te denken.

Robots hebben die evolutionaire beperkingen niet. De fysieke robot en de denkende robot kunnen geheel onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Fysieke robots leren langzaam maar zeker zich voortbewegen waarbij ze continu rekening moeten houden met hun omgeving. Een enorm complexe taak. Dat terwijl denkende robots zich in een sneltreinvaart ontwikkelen, niet gehinderd door de noodzaak om te leren lopen. Hun fysieke omgeving doet er niet eens toe.

Deze denkende robots vormen de toekomst van de business. Die toekomst is al gestart met intelligente automatisering, waarbij robots dankzij gespecialiseerde RPA (Robotic Process Automation)-software saaie, repetitieve taken overnemen.

Computer 2

Meer weten over RPA?

Hoe kan deze technologie ook jouw organisatie maximaal optimaliseren? Ontdek op onze website klantverhalen, webcasts en meer

Kritisch vermogen

Naast het eenvoudigweg uitvoeren van voorgeprogrammeerde taken, krijgen deze bots ook de mogelijkheid om kritisch na te denken over de processen die ze beheren door de automatiseringsmogelijkheden van RPA te versmelten met de denkvermogen van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Deze bots kunnen bijvoorbeeld problemen opsporen en automatisch (tot op zekere hoogte) corrigeren. Ze kennen ook hun evolutionaire beperkingen. Wanneer ze een probleem ontdekken dat ze niet kunnen oplossen, weten ze dat ze een menselijke collega om hulp moeten vragen.

Arbeidersbots versus assistent-bots

In de toekomst zullen er twee klassen van denkende bots ontstaan op de werkplek. Die welke gewijd zijn aan specifieke processen – laten we ze arbeidersbots noemen – en die welke minder gebonden zijn aan specifieke processen en meer gebonden zijn aan de mensen op kantoor – assistent-bots. Met de laaghangende vruchten van basale procesautomatisering achter de rug, zullen bedrijven naar deze assistent-bots kijken om hun menselijke collega’s te versterken – niet te vervangen.

Hoezeer we vandaag de dag ook laptops en smartphones bij ons dragen om ons te helpen bij ons werk, deze nieuwe soorten bots zullen krachtige nieuwe vormen van automatisering en assistentie op de werkplek brengen. Futurist Ray Kurzweil stelt zich bijvoorbeeld voor dat we in plaats van pc’s of smartphones allemaal over synthetische, AI-gebaseerde neocortexen in de cloud zullen beschikken die elke dag op kantoor met ons samenwerken.

Hoe ga jij de cloud-gebaseerde neocortex gebruiken?