Retail

Deel via:

Korter op de bal

Het hele Sales & Operations Planning proces is een lastige exercitie gericht op de middellange termijn. Nieuwe innovaties stellen bedrijven in staat om nu ook beter naar de korte termijn te kijken waardoor ze veel en veel korter op de bal kunnen spelen. 

 

Het hele proces van Sales & Operations Planning (S&OP) is een complex spel waar sales, marketing, finance en supply chain samenkomen. Voor veel organisaties vormt dit proces een maandelijkse krachttoer waarvoor alle betrokken afdelingen hun eigen informatie aan moeten leveren. Uit ervaring weet ik dat de meeste energie niet in het plannen gaat zitten, maar in het bijeensprokkelen van alle gewenste informatie.

Het resultaat van dat moeizame proces is een planning die betrekking heeft op de middellange termijn. De komende een à twee jaar, zeg maar, met een redelijke accuraatheid. Dat is zo'n beetje wat de meeste tools kunnen bereiken.

Wat doen we morgen?

Veel mooier zou het natuurlijk zijn om ook naar de korte termijn te kijken. Wat gaan we de komende dagen doen? Wat gaan we volgende week omzetten? De voordelen zijn evident. Als je de verwachte vraag voor de komende week nauwkeuriger kunt bepalen, kun je je voorraad daar beter op afstemmen. Je hebt dan bijvoorbeeld geen grote, dure voorraadbuffers meer nodig 'voor het geval dat'. Je hoeft geen nee te verkopen. Je schappen zijn altijd vol genoeg, nee-verkopen is niet meer aan de orde.

 

Het is mooi om te zien dat SAP volop bezig is met dit soort vraagstukken. Ik word dan ook heel blij van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied waarbij state of the art voorspellende (predictive) technologieën ingezet worden binnen het S&OP-proces.

Onze cloudoplossing voor Sales & Operations Planning helpt organisaties nu al bij het stroomlijnen van hun S&OP-processen. Dat doen we door alle betrokkenen (sales, finance, inkoop, marketing, supply chain) in één (cloud-)omgeving samen te brengen. Binnen die omgeving hebben ze de beschikking over alle gereedschappen en data die ze nodig hebben om snel goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Deze toch al behoorlijk geavanceerde oplossing wordt uitgebreid met voorspellende functionaliteit. Daarmee wordt het mogelijk om op basis van de analyse van grote hoeveelheden data accuratere voorspellingen te doen. Zelfs voor de korte termijn, bijvoorbeeld voor de volgende week en de week daarop. Waarbij je op eenvoudige wijze scenario’s opstelt. Wie onder de motorkap van deze software kijkt, vindt allerlei ingewikkelde wiskundige modellen, voor patroonherkenning in grote hoeveelheden data bijvoorbeeld.

Van moetje naar strategisch proces

Het mooie van deze innovatieve uitbreiding is vooral dat het laat zien dat de S&OP-wereld volop in beweging is. Het S&OP-proces verandert daardoor van een tijdrovend maandelijks moetje naar een continu en vooral strategisch proces dat volop bijdraagt aan omzetverhoging en kostenverlaging.


Stelt u zich eens voor... Wat betekent het voor uw omzet en winstgevendheid als u veel korter op de bal zou kunnen spelen?

Dit blog is geschreven in 2014, dit is al even geleden. Benieuwd naar de huidige trends en ontwikkelingen om het gebied van Retail & Innovatie? Lees verder op het blog.

Lees meer