Regeren is vooruitzien: ICT als nieuwe glazen bol?!

Regeren is vooruitzien! Dat is een niet te betwisten uitspraak. Ook voor ondernemingen is het zo goed mogelijk kunnen inspelen op de toekomst van groot belang.Hoe beter de onderneming inzicht heeft in de toekomst, hoe beter het beleid rondom bijvoorbeeld product- en dienstontwikkeling en innovatie vorm kan worden gegeven. Binnen de logistiek bijvoorbeeld leidt een betere afstemming van productiecapaciteit op de toekomstige vraag tot lagere voorraden. Het loont dan ook om te investeren in de totstandkoming van adequate verkoopprognoses. En ICT speelt daar in toenemende mate een belangrijke rol in!

ICT als facilitator

De hedendaagse ICT speelt inmiddels een hoofdrol als facilitator in het kunnen vooruitzien in de logistieke keten. Het ondersteunt in het slim verwerken van data naar toekomstige scenario’s. Binnen de bedrijfsadministratie van een onderneming is veel data beschikbaar. Data die nog te weinig gebruikt wordt, naar mijn mening. En data welke kan worden benut om inzicht te geven in de toekomst. Inzicht in verkoopdata bijvoorbeeld, zodat trends en seizoensinvloeden kunnen worden gesignaleerd. Om daar vervolgens op in te spelen met een gerichte actie. Hoe heeft de prijsverlaging van afgelopen zomer de verkoopaantallen beïnvloed?

Inzicht in de toekomstige vraag kan steeds sneller en beter bij de onderneming terecht komen. Door middel van samenwerking in de keten of door big data verzameld door social media, machine learning of andere Internet of Things-toepassingen. Allemaal ICT-trends, die het in de zeer nabije toekomst mogelijk maken om een nog adequatere voorspelling van de vraag te kunnen doen. En daardoor je Supply Chain te verbeteren!

{{cta(’43ae7b30-706d-4920-8db7-d3d55c28c284′)}}

Teamwork IT is

iStock-488473292.jpg

ICT speelt op nog meer gebieden een enorm belangrijke rol. Op het gebied van verkoopprognoses bijvoorbeeld. Om te komen tot een adequate verkoopprognose vindt namelijk kwalitatieve beoordeling en aanvulling plaats door verkoopverantwoordelijken op diverse niveaus. Gevolgd door een bijeenkomst om consensus te bereiken. Hoe meer afdelingen in een onderneming zich kunnen richten op een en dezelfde dataset én hoe efficiënter er overeenstemming kan worden bereikt over verkoopprognoses, hoe succesvoller de onderneming. Het daarbij kunnen onderkennen én financieel doorrekenen van what-if scenario’s geeft het proces van opstellen van de verkoopprognoses een aanvullende boost. En dat kan met ICT. 

Platform in de cloud

Cloud oplossingen vormen bij uitstek een goed platform om middels samenwerking te komen tot een gedegen en breed gedragen toekomstplan. Het proces van het gezamenlijk beoordelen en aanpassen van verkoopprognoses alsook het kijken naar scenario’s kan prima in de cloud. Dezelfde set cijfers kan centraal vanuit elke locatie geraadpleegd worden en middels overleg ondersteund door chats of voor iedereen toegankelijke notities. Alle data op één plek, waardoor iedereen naar dezelfde informatie kijkt. Alle neuzen dezelfde kant op. Efficiënter kan niet toch? Wat ICT al niet allemaal kan doen en nog gaat doen

ICT ready

Regeren is dus zeer zeker vooruitzien! Toch merk ik dat veel bedrijven nog te weinig gebruik maken van de innovatieve mogelijkheden van ICT. Ze zijn nog niet ‘ICT ready’. Denken niet verder dan de gebruikelijke standaarden en zien niet de oneindige mogelijkheden zoals ik in deze blog noemde. What-if scenario’s, verkoopprognoses, voorspellen op basis van data… ICT is zoveel meer, het is de glazen bol die je een kijkje in de toekomst geeft!

{{cta(‘8681f3be-a6d0-469a-9ef3-afaaf28350d8’)}}