Edwin Wouters

Management Consultant met jaren ervaring in 'Information Technology' en 'Sourcing and Procurement'.

Edwin heeft daarbij altijd veel aandacht voor duurzaamheid, kostenbesparing en waarde creatie.

Artikelen van Edwin Wouters:

Hoe inkoop de zorg drastisch kan verbeteren

Edwin Wouters

Inkoop vervult een cruciale rol binnen zorgorganisaties volgens Edwin..

Read More >
Meer artikelen