Procurement

Edwin Wouters

Management Consultant met jaren ervaring in 'Information Technology' en 'Sourcing and Procurement'. Edwin heeft daarbij altijd veel aandacht voor duurzaamheid, kostenbesparing en waarde creatie.