Overheid

Deel via:

Waarom gaan woningcorporaties geen verzekeringen verkopen?

Woningcorporaties gaan terug naar hun kerntaak. Commercieel vastgoed is een no-go area geworden. Toch denkt SAP’s corporatie-expert Nico Andressen dat corporaties best zouden kunnen bemiddelen bij de aanschaf van diensten zoals verzekeringen of internet. De ICT is er in ieder geval klaar voor.  


278473_high_jpg_eci_rgb.jpgDe afgelopen jaren was “Terug naar de kerntaak” het mantra in de sector. Woningcorporaties moesten zich weer gaan richten op het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een kleine portemonnee. In het kader van die opdracht is de corporatiewereld een stuk soberder geworden. Woningcorporaties stapten uit commerciële projecten die niet direct iets te doen hadden met het voorzien in betaalbare woningen. Projecten waarvan de eventuele verliezen bovendien ten koste zouden gaan van de huurders. Het met staatssteun bouwen en exploiteren van commercieel vastgoed is inmiddels uit den boze. Voor het einde van dit jaar moeten woco’s bij de Autoriteit woningcorporaties aangeven hoe ze hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) denken te gaan scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten.

Schepje bovenop 

Door mijn werk heb ik het genoegen om regelmatig bij allerlei woningcorporaties binnen te mogen kijken en bijna dagelijks met mensen uit die business te spreken. Het valt me op hoezeer deze nieuwe aanwijzing van het Rijk opgevolgd wordt en hoe dit het denken van de corporaties beïnvloedt. Ik heb het idee dat veel corporaties zich niet alleen naar de letter van de wet gedragen, maar er voor de zekerheid nog een extra schepje bovenop doen om maar voor honderd procent compliant te zijn met de regels die Den Haag oplegt.

Toch denk ik dat corporaties best in staat mogen worden gesteld om méér voor hun huurders te betekenen. Denk bijvoorbeeld in het aanbieden van verzekeringen. Het inkopen van energie. Of het inkopen van glasvezel. Ik zeg niet dat ze zich met branchevreemde, financieel uitdagende cowboypraktijken bezig moeten gaan houden. Maar ik kan me wél voorstellen dat corporaties een belangrijke voortrekkersrol kunnen spelen in het bedingen van optimale afspraken met leveranciers. Hun omvang stelt woningcorporaties in staat om alleen of in nauwe samenwerking met andere corporaties te profiteren van geweldige schaalvoordelen.

Business network

Laten we, for the sake of argument, nou eens even aannemen dat corporaties geen commercieel vastgoed mogen uitbaten, maar wél mogen bemiddelen tussen hun bewoners en leveranciers van allerlei diensten. Er ontstaat dan een situatie waarin woco’s gaan optreden binnen een netwerk van toeleveranciers. Moeilijk of riskant hoeft dat helemaal niet te zijn. Het is vooral zaak dat corporaties hun bedrijfssysteem koppelen aan de systemen van bijvoorbeeld verzekeraars, energieleveranciers, glasvezelaanbieders of andere dienstverleners. Het business network dat op deze manier ontstaat, zou het bestellen en afrekenen van diensten probleemloos af moeten kunnen wikkelen.

De IT is er klaar voor

Er zijn nu zes gebieden waar corporaties zich op basis van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) op toe moeten leggen. Die gebieden zijn 1) kwaliteit van de woningen, 2) verhuur van de woningen, 3) betrekken van bewoners bij beleid en beheer, 3) financiële continuïteit, 4) leefbaarheid en 5) wonen en zorg. Ik durf gerust te stellen dat het bijdragen aan de financiële stabiliteit van bewoners door het inzetten van schaalvoordeel best aan dit rijtje toegevoegd mag worden. Of misschien valt het onder het kopje ‘Wonen’ of ‘Financiële continuïteit’ te scharen. De IT is er klaar voor. Nu Den Haag nog.

Wil je op de hoogte blijven van alle blogs? Abonneer je op dit blog en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht met updates.

Abonneer

 


 

Reageren op dit blog?