Overheid

Deel via:

Subsidieverstrekking 2.0, hoe de subsidieaanvrager weer regie krijgt!

272106_l_srgb_s_glEen van de belangrijkste primaire processen van de overheid is het verstrekken van subsidies. En gek genoeg is dat proces bij veel overheden verre van optimaal geautomatiseerd. Dat kan anders. Sterker nog, de rol van de subsidieaanvrager in het proces zou weleens drastisch kunnen veranderen als overheden op subsidieverstrekking 2.0 overgaan.  

Bij SAP ben ik verantwoordelijk voor het adviseren over onze producten en diensten aan overheden. Dat betekent dat ik vaak en veel in de keuken van diverse overheden mag kijken. Die keuken is altijd keurig op orde, begrijp me niet verkeerd. Toch verbaas ik me vaak over de wijze waarop het verstrekken van subsidies door overheden afgehandeld wordt en hoe de aanvrager geïnformeerd wordt en blijft!

Geijkt proces

Subsidieverstrekking verloopt vaak volgens een redelijk geijkt proces. U dient een aanvraag in. De subsidieverstrekker ontvangt uw aanvraag, bekijkt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en bepaalt vervolgens of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Op een gegeven moment ontvangt u een bericht en het geld. Of niet, natuurlijk. Het exacte verloop van dit proces verschilt natuurlijk van organisatie tot organisatie, maar in essentie lijken al deze processen op elkaar.

Overheden dienen steeds meer werk te verzetten met steeds minder mensen. Tegelijkertijd dienen ze de dienstverlening aan burgers te verbeteren, bijvoorbeeld door mensen of organisaties die een subsidie aangevraagd hebben inzicht te geven in de actuele status van de aanvraag. En juist hier wringt 'm de schoen. In veel gevallen worden subsidies afgehandeld in nogal logge maatwerksystemen die veelal workflow-gedreven zijn. Als aanvrager zicht krijgen op de status van je aanvraag is in zo'n woud van koppelingen zo goed als onmogelijk.

Ik ben van mening dat subsidieprocessen het beste in één geïntegreerd systeem afgehandeld zouden moeten worden. Zo'n systeem zou het hele proces - van aanvraag tot financiële afwikkeling - moeten faciliteren.

Transparantie

Bij SAP hebben we daar natuurlijk al vaak over nagedacht. En we hebben dat soort systemen ook daadwerkelijk ingericht. Bijvoorbeeld voor de Amerikaanse Department of Agriculture die landbouwsubsidies met onze software verstrekt. En de Department of Agriculture die de benodigde tijd voor een aanvraagprocedure wist te halveren.

Een integrale benadering biedt geweldige voordelen. Het proces wordt bijvoorbeeld veel transparanter. Indieners kunnen probleemloos op de hoogte gehouden worden van de voortgang van hun aanvraag. Op ieder willekeurig moment kun je precies zien hoe subsidies verdeeld worden. Met behulp van in-memory computing en krachtige analyse-tools wordt het detecteren van fraude bovendien een fluitje van een cent. Daarnaast geven diezelfde krachtige analyses de overheid inzicht in de toepasbaarheid van dat subsidie-instrument om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen. Heeft dat wel zin of is een ander instrument eigenlijk beter? En wie krijgt eigenlijk het geld? In toenemende mate wil ook het parlement daarover geïnformeerd worden. En dan heb ik het nog niet over de controle achteraf door auditors.

Mindshift

Het belangrijkste voordeel zit 'm echter in de mindshift die een integrale subsidie-benadering bij overheden teweeg kan brengen. Nu denken de meeste overheden nog dat het hun primaire taak is om subsidieaanvragen goed af te wikkelen. Dat leidt tot een situatie waarin ambtenaren elke afzonderlijke aanvraag handmatig beoordelen. Je zou het ook om kunnen draaien. De huidige stand van de techniek stelt je immers in staat om aanvragen die digitaal ingediend worden razendsnel, geautomatiseerd te controleren, te beoordelen en vervolgens gemotiveerd goed of af te keuren. En waarom maken we geen subsidie-app van de overheid beschikbaar die het aanvragen makkelijk maakt, de fraudegevallen elimineert en de aanvrager op ieder gewenst moment informeert over de status van de aanvraag? Dan kunnen betrokken overheden zich hoofdzakelijk richten op uitzonderingen en advisering. En soms kunnen ze daarmee zelfs prijzen winnen! Laat de rest maar aan ons over…

Wat vindt u van subsidieverstrekking nieuwe stijl? Durft u de afwegingen rondom subsidieverstrekking over te laten aan business logic? Of is subsidieverstrekking 2.0 nog een brug te ver? Deel uw opvattingen met me!