Overheid

Deel via:

Deze 5 stappen zijn nodig voor een succesvol smartcityproject

Bijna elke stad wil een smart city worden, maar de echte succesverhalen zijn schaars. Nog te vaak zie ik dat steden projecten als proefballonnetjes oplaten, maar vervolgens laten stranden zonder concrete resultaten. Hoe voorkom je dat smartcityprojecten sterven in schoonheid?

Zal de smart city zijn enorme belofte ooit inlossen? Die vraag is zo langzamerhand gerechtvaardigd. Ja, er komen - ook in Nederland – genoeg ambitieuze smartcityprojecten van de grond. En er is geen twijfel over mogelijk: de slimme stad kan onze kwaliteit van wonen, werken, winkelen, recreëren en reizen sterk verbeteren. Maar dan moet er naar mijn mening wel iets veranderen.

Technologie als startpunt?

Een van de grootste uitdagingen voor de smart city is dat veel steden een duidelijke strategie ontberen. Hierdoor sluiten smartcityprojecten vaak niet of nauwelijks op elkaar aan en ontbreekt het overzicht. Bovendien zijn de technologische mogelijkheden nu in veel gevallen het startpunt, en dat is nu juist niet de bedoeling.

Maar waar begin je dan wel om een smartcityproject tot een succes te maken? Deze 5 stappen zetten je op het goede spoor:

Smart-city.jpg1. Begin bij een concreet probleem

Een smartcityproject heeft pas meerwaarde voor burgers als het een probleem oplost. Een kansrijk project begint dan ook bij het vaststellen van een concreet probleem, zoals de verkeersopstoppingen in Los Angeles, de smog die Chinese steden teistert of hoge criminaliteitscijfers.

Maak niet de fout om meerdere problemen tegelijk op te pakken. Het risico bestaat dat je uiteindelijk helemaal niks bereikt. Kies het meest nijpende probleem en ga daar gericht mee aan de slag.

2. Werk dit probleem verder uit

De volgende stap is het verder uitwerken van het probleem, bijvoorbeeld met behulp van ‘design thinking’. Dit is een populaire methode om oplossingen voor complexe problemen te bedenken. Er zijn talloze varianten, maar op hoofdlijnen omvat design thinking de volgende fasen.

Inleven – Hoe ervaren mensen het probleem? Wat vinden zij het meest vervelend? Door mensen te observeren en begrijpen, verkrijg je nieuwe inzichten.

Probleemdefinitie – Analyseer de bevindingen uit de inlevingsfase om het probleem – of onderdelen daarvan - te kunnen definiëren vanuit het oogpunt van de mens.

Ideevorming – Nu je een mensgericht beeld hebt van het probleem, kun je ideeën bedenken die bijdragen aan een echte oplossing. Kom met zoveel mogelijk ideeën.

Prototype – In deze fase ga je experimenteren met de ideeën om te bepalen welke het meest veelbelovend zijn. Op deze manier maak je een schifting.

Testen – Het beste idee breng je in de praktijk. Hierbij is het belangrijk om de effectiviteit van de oplossing vanaf het begin af aan regelmatig te testen.

Design thinking is geen lineair stappenplan, maar een iteratief en onderzoekend proces waarbij je een probleem vanuit meerdere invalshoeken benadert. Hierdoor kunnen in elke fase onverwachte en vernieuwende inzichten ontstaan.

3. Mobiliseer de juiste medewerkers

Voor een succesvol smartcityproject is een breed draagvlak nodig. Start met een selecte groep medewerkers die over de juiste expertise en communicatieve vaardigheden beschikken. Aan hen de taak om collega’s en andere stakeholders te enthousiasmeren voor het project. Het mobiliseren van zo’n groep ‘ambassadeurs’ kan ook waardevol zijn voor andere (toekomstige) smartcityprojecten.

4. Leer van anderen en zoek samenwerkingen

Hoogstwaarschijnlijk ben je niet de eerste – en ook niet de enige - die dit probleem probeert op te lossen. Elke stad heeft natuurlijk unieke kenmerken, maar toch is het heel belangrijk om naar andere steden te kijken. Wat waren hun lessons learned? Wat werkte goed of bleek juist helemaal niet effectief? Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden als dat niet hoeft.

Zoek ook naar andere partners met dezelfde missie. Lokale ondernemers vinden het misschien net zo vervelend dat het centrum door drukte slecht bereikbaar is. Of mogelijk zijn de omwonenden ook heel gedreven om de vervuiling van een park terug te dringen. De kans is groot dat zij op de een of andere manier een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld door kennis en data te delen.

5. Kies de juiste technologie

Pas als bovenstaande stappen zijn doorlopen, kies je de juiste technologie om de innovatie vorm te geven. Dit is een bewuste keuze. Technologie is slechts een middel, geen doel op zich. Dit doet niets af aan de waarde van snelle connectiviteit, slimme sensoren, video-analytics en andere moderne technologie. Maar de mens en het probleem moeten altijd leidend zijn.

Steden worden alsmaar groter. Volgens de VN woont in 2030 twee derde van de wereldbevolking in een stad. Dit maakt het oplossen van stedelijke problemen relevanter dan ooit. De smart city kan hierin een cruciale rol spelen, maar dan is het nu wel de hoogste tijd voor een koerswijziging. 

Wil u meer weten over de inzet van nieuwe technologie in de publieke sector, en hoe u uw organisatie voorbereidt op de digitale economie? Download geheel kosteloos en vrijblijvend de  whitepaper 'Frictionless Government' .

Download whitepaper