Overheid

Deel via:

Big Data: de overheid is er klaar voor. Aan de slag!

Businesspeople walking on the Park BridgeTerugkijkend op 2013, mag je best stellen dat dit het jaar was waarin het grote publiek kennismaakte met Big Data. Niet altijd in positieve zin overigens, met de affaire rondom de NSA in het achterhoofd. Anderzijds was 2013 ook het jaar waarin een site als bol.com de activiteiten enorm uitbreidde. Niemand kijkt meer op van gepersonaliseerde aanbiedingen of relevante suggesties voor extra aankopen.
 

Wat betekent die bijna komeet-achtige opkomst van Big Data voor organisaties in de publieke sector? Hoe vind je de balans tussen transparantie en toegankelijkheid aan de ene kant en efficiency en veiligheid aan de andere?

Onbegrensde mogelijkheden

De analyse van Big Data biedt ongekende mogelijkheden. Door gegevens van uiteenlopende bronnen zoals e-mail, social media, online registratie of adresbestanden met elkaar te combineren, zijn overheden in staat om veel sneller te reageren. Dan kan het gaan om snel ingrijpen om de veiligheid bij evenementen te garanderen. Maar evengoed gaat het om een snelle reparatie van kapotte verlichting in een woonwijk. De mogelijkheden zijn zo goed als onbegrensd.

ebook_bigdata_publicIn het onlangs verschenen e-book van SAP over Big Data in de publieke sector, las ik een mooi voorbeeld van de City of Boston. Ze ontwikkelden een app waarmee burgers eenvoudig en direct in contact kwamen met de juiste persoon binnen de gemeente. Het laat zien hoe technologie niet alleen kan helpen om processen te versnellen maar ook de betrokkenheid van de gebruikers kan vergroten. Wat bleek namelijk? Burgers voelden zich betrokken en participeerden op grote schaal.

Van mogelijkheden naar verwachtingen

Omdat we steeds meer gewend raken aan de mogelijkheden die Big Data ons biedt, verwachten we ook van organisaties dat ze die inzetten. Niet alleen van bedrijven zodat ze ons benaderen met relevante advertenties maar ook van de overheid verwachten we dat ze ons proactief te hulp schieten.

Het digitaal loket moet even toegankelijk zijn als de eerste de beste webshop. In het geval van bijvoorbeeld een verhuizing, moet het systeem informeren wie er meeverhuist. Zodat niet voor elk gezinslid opnieuw een aanvraag nodig is. Een kaartje op het nieuwe adres is wel zo sympathiek, helemaal als daarop ook relevante informatie te vinden is over parkeren en de ophaaldagen van de afvalcontainer. En als er kinderen meeverhuizen, is informatie over scholen en opvang in de buurt wellicht gewenst. Zo zijn er tal van scenario’s te bedenken waarbij een slimme combinatie van gegevens uit verschillende bronnen zorgt voor een gerichtere dienstverlening. Zoals gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie en het digitaal loket in het voorbeeld hierboven.

Big Data leent zich ook uitstekend voor het detecteren van fraude. Door informatiebronnen te koppelen, te doorzoeken en te analyseren is het heel eenvoudig om onregelmatigheden te constateren. Verzekeraars zetten dit soort technieken bijvoorbeeld heel succesvol in om snel frauduleuze declaraties op te kunnen sporen. Bijkomend voordeel is overheden deze techniek niet alleen kunnen gebruiken om onregelmatigheden aan het licht te brengen, maar dat de techniek ook fouten in de eigen registraties zichtbaar kan maken.

De toekomst wacht niet

Als 2013 het jaar van de kennismaking was, laat 2014 dan het jaar worden van de uitvoering. Want ook tijdens het recente Topoverleg De Informatie Overheid, van het BlomBerg Instituut, waar het thema Big Data als enige onderwerp op de agenda stond, viel het me weer op: de publieke sector is er klaar voor! Dit is het moment om prachtige ideeën om te zetten naar de praktijk. Stel uzelf de uitdaging voor 2014 en zet uw kennis van Big Data om in uitvoering.

Ik wens u een Big 2014!