Hoe word je een expert in voorspellende technologie?

Wat heb je vandaag geleerd dat je liever gisteren al had willen weten? Heb je op deze vraag een antwoord paraat, dan is het goed mogelijk dat je een kans gemist hebt om te profiteren van voorspellende technologie. Deze technologie is niet alleen geschikt voor financiële of wiskundige voorspellingen, maar kan ook in allerlei operationele situaties winst opleveren.

De toepassingen van voorspellende technologie zijn breed. Zo kan de technologie voorspellen wanneer klanten hun aankoop afbreken of machines storingen geven, zodat proactief actie kan worden ondernomen om de kans hierop te minimaliseren. Denk echter ook aan het in kaart brengen van materiële risico’s, voorspellen van fraude of anticiperen op prijsstijgingen. Binnen iedere organisatie zijn honderden toepassingen voor voorspellende technologie te vinden; je hoeft ze alleen te identificeren.

Summum van analytics

Voorspellende technologie, machine learning of data mining – ongeacht welke term je wilt gebruiken – wordt vaak gezien als het summum van analytics. De reden hiervoor is simpel. Een business intelligence-systeem vertelt je wat er is gebeurd, terwijl je via planningsoplossingen plant wat er moet gebeuren. Voorspellende technologie vertelt je echter wat er gaat gebeuren.

Vertrouw dan ook niet op eenvoudige rapportages of dashboards. Verwacht niet dat je intuïtie of visuele interpretatie van grafieken en tabellen voldoende indicatie geven om de toekomst te voorspellen. De combinatie van slimme algoritmes, de rekenkracht van huidige IT-apparatuur en het vermogen grote hoeveelheden informatie te verwerken maakt veel nauwkeurigere voorspellingen mogelijk dan een mens kan doen.

computer screen & phone

Meer weten over innovatieve technologieën?

Download de gratis guide en ontdek hoe AI toegevoegd wordt om Intelligent Robotic Process Automation te realiseren.

Datawetenschappers zijn schaars

Veel organisaties kunnen het zich echter niet veroorloven één of meerdere datawetenschappers in te huren. Niet alleen zijn deze experts schaars en daardoor relatief duur, ook zijn zij moeilijk aan de organisatie te binden.

Ook zonder datawetenschapper kan jij echter profiteren van de voordelen van innovatieve technologieën zoals voorspellende modellering of machine learning. Zo stelt augmented analytics in moderne BI-platformen gebruikers in staat voorspellende technologie in te zetten voor bijvoorbeeld classificatie, regressie-analyses of tijdreeksanalyses.

Alles in één platform

Tot voor kort moesten kenniswerkers regelmatig schakelen tussen verschillende tools en platformen om van rapportages naar analyses en van planning naar voorspellingen te gaan. Dit vereiste in veel gevallen replicatie of herstructurering van data, waarbij vaak informatie als metadata, definities, berekeningen of opmaak verloren ging.

Met moderne oplossingen is dit niet langer nodig. De oplossingen bieden gebruikers de vrijheid data te verplaatsen tussen BI, planning en voorspellende functionaliteiten, zonder het platform te hoeven verlaten. Afhankelijk van de workflow kan je bijvoorbeeld op basis van een rapport een planning opstellen voor de komende periode en dit plan naast de resultaten van een voorspellend model leggen, waarbij je continu van proces naar proces schakelt. Dit zonder tussen tools hoeven te schakelen.

Ontdek meer over intelligente technologieën op onze website.