Onze Nederlandse innovatiekracht maakt de wereld mooier!

Nederland scoort hoog op de innovatieranglijstjes en dat is goed: innovatie geeft een impuls aan onze economische groei en vergroot onze productiviteit. Volgens de Global Innovation Index 2018 is er sprake van een sterke correlatie tussen innovatiekracht en bruto binnenlands product per inwoner. Maar hoe kunnen we ons land nog meer op de kaart zetten met onze innovaties? Dit blog is een lofzang voor Nederland, een ode aan onze innovatieve geest en een oproep om onze krachten te bundelen voor het maatschappelijke belang.

Ik loop al een aantal jaren rond bij SAP en ook voor onze business geldt: het Nederlandse SAP ecosysteem omarmt onze nieuwste innovaties en oplossingen sneller dan omringende landen. Daarom ziet SAP onze regio als vooruitstrevend en als kompas voor onze strategie. Dat vind ik iets om trots op te zijn!

Maar waar zit dat ‘m in? Hoe komt het dat Nederlanders zich nieuwe technologieën zo eenvoudig eigen maken en sneller kansen lijken te zien in technologische innovaties? Het zijn vragen die mij bezighouden, omdat ze het enorme potentieel van ons kleine landje in kaart brengen.

Wij omarmen onzekerheid

Op zoek naar de antwoorden stuitte ik op het cultuurmodel van organisatiepsycholoog Geert Hofstede, en in het bijzonder op het begrip ‘uncertainty avoidance’. De bijbehorende wetenschappelijke onderzoeken brachten mij tot de volgende inzichten:

  • Culturen verschillen in de mate waarin ze onzekerheid willen vermijden. 
  • Hoe onzekerder mensen in een bepaalde cultuur zijn, hoe meer risico’s zij ervaren. 
  • Culturen met een hoge mate van uncertainty avoidance (op een schaal van 0 tot 100) staan minder open voor innovatie.

Via de website Hofstede Insights vergeleek ik de uncertainty avoidance van diverse landen. En wat blijkt? België (94), Duitsland (65), Frankrijk (86) en Luxemburg (70) scoren beduidend hoger op vermijdend gedrag dan Nederland (53). Wij Nederlanders vinden onzekerheid dus niet zo spannend. Wij staan écht meer open voor innovatie.

Inspirerende voorbeelden

Nu wil ik jullie graag mobiliseren om die Nederlandse innovatiekracht wat meer te richten op maatschappelijke issues. Laten we de koppen bij elkaar steken, en gebruikmaken van SAP en het wereldwijde ecosysteem om snel te schalen en een verregaande impact te maken. Onze purpose is immers niet voor niets: “We help the world run better and improve people’s lives”.

Natuurlijk zijn er al prachtige Nederlandse voorbeelden van maatschappelijke innovaties te noemen. Zo is ons land volgens het World Economic Forum ‘single-handedly’ verantwoordelijk voor een nieuwe, groene manier van transport. En het Britse The Guardian roemt ons land om de indrukwekkende plannen voor een gigantisch windmolenpark op zee. Daarnaast geniet het Ocean Clean-Up project wereldwijde bekendheid. Om nog maar niet te spreken over de vele Nederlandse innovaties die dit jaar de revue passeerden tijdens SAPPHIRE NOW in Orlando; de smart wheelchair van Sensire en Life & Mobility en de slimme oplossing van Waterwatch Cooperative waarmee lokale boeren in Afrikaanse en Aziatische gebieden advies krijgen over de inzet van schaarse resources als water, pesticiden en kunstmest. Ook ontwikkelden we laatst in ons Mobile Innovation Lab samen met Proxcellence en het KWF een UV radar app om mensen inzicht te geven in de actuele zonkracht.

Nederland Innovatieland Brainstormsessies

Ik wil iedereen in Nederland oproepen om hun geweldige denkkracht en open mind in te zetten om de wereld mooier te maken. Samen hebben wij daarvoor alles in huis: de mentaliteit, de kennis én de technologie. En als we onze krachten bundelen kunnen er zoveel mooie ideeën ontstaan die een wezenlijke bijdrage leveren aan zeker 1 miljard levens! Ik weet zeker dat we dan tot mogelijke oplossingen komen voor problemen die we in eerste instantie te groot achten om als klein landje op te lossen.

We zouden ons bijvoorbeeld kunnen buigen over de volgende vragen:

  • Hoe kunnen wij zorgen voor een snellere adoptie van de elektrische auto en concepten als “mobility as a service” om de CO2 uitstoot verder te verminderen?
  • Hoe zouden wij met onze Nederlandse expertise op het gebied van watermanagement oplossingen kunnen bieden voor de gevaren van de stijgende zeespiegel?

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je jouw steentje bijdragen? Stuur me dan een bericht via deze link.