Nieuwe generatie datawarehouses biedt blik op de toekomst

Op het gebied van rapportage- en analyse tools heeft er een enorme ontwikkeling plaatsgevonden. De business kan met behulp van eenvoudige self service BI-tools tegenwoordig haar eigen rapportages maken. Ten aanzien van de onderliggende data, de opslag hiervan en de toegang tot die data, zijn er ook grote stappen gemaakt om de eindgebruiker meer flexibiliteit en gebruikersgemak te bieden. BW/4 HANA is een voorbeeld van deze nieuwe datawarehouse-technologie.

Voor ik in ga op deze nieuwe data warehouse-technologie, duik ik eerst even in de geschiedenis om aan te geven waar we vandaan komen. Vroeger had je systemen die aan de ene kant alle transacties vastlegden en aan de andere kant de mogelijkheid boden tot een stukje analyse op deze transacties. Dit was niet optimaal. Op het moment dat een query werd uitgevoerd naar bijvoorbeeld de omzet in een bepaalde regio, ging de performance van het systeem enorm omlaag. Gebruikers werden hier niet blij van.

Datawarehouse

Als oplossing werd de data die nodig was voor de rapportages, die vooral gericht waren op een terugblik, geëxporteerd naar een apart data- of businesswarehouse. Door de data logisch te organiseren werd het eenvoudiger analyses en rapportages uit die data te halen. Er waren nu twee aparte systemen die elkaar niet in de weg zaten en waar query’s konden worden uitgevoerd zonder het transactionele systeem te belasten.

Het nadeel van twee systemen is dat de data die uit het transactionele systeem wordt gekopieerd naar het businesswarehouse, up to date moet worden gehouden. Er zijn in de loop van de tijd veel oplossingen bedacht voor het sneller updaten van de data, maar dat bracht ook nieuwe complexiteit met zich mee. Hoe snel je die updates elkaar ook laat opvolgen er is altijd een periode waarin je niet helemaal up to date bent. Technologie bleek een beperkende factor.

De afgelopen jaren is, gedreven door de behoefte van eindgebruikers, de technologie enorm vooruitgegaan. Er is tegenwoordig meer data beschikbaar en de gebruiker wil deze ten volle benutten. Het gaat hierbij niet langer alleen om data uit het transactionele systeem maar ook om andere data die je hieraan wilt toevoegen om de flexibiliteit van het analyseren en rapporteren te vergroten.

HANA

BW/4 HANA is een voorbeeld van nieuwe datawarehouse-technologie die dit mogelijk maakt. Met HANA kun je zowel je transactionele werk doen en tegelijkertijd analyses uitvoeren op de database zonder dat dit ten koste gaat van de performance. Je zou zeggen: ‘Goh waarom heb je dan nog een datawarehouse nodig?’

Toch zullen data- of businesswarehouses voorlopig niet verdwijnen. Met de komst van nieuwe typen databases heb je nog steeds een datawarehouse nodig om de gegevens logisch te organiseren zodat je meer flexibiliteit krijgt om, naast data uit je ERP-systeem, nieuwe sensordata van het Internet of Things (IoT), data uit Hadoop en andere ongestructureerde datavormen toe te voegen aan je analyse. Je kijkt dan niet alleen naar de standaardrapportages uit het verleden maar je kunt ook nieuwe inzichten vinden. Het toevoegen van extra data is niet iets dat je in een ERP-systeem kunt doen.

Gebruikersomgevingen

Het organiseren van die data vindt plaats met gebruikersapplicaties die enorm vooruit zijn gegaan en die het mogelijk maken data aan elkaar te koppelen met behulp van HANA. Bewerkingen van complexe query’s vinden in HANA direct in de database plaats. Hierdoor gaat de performance enorm vooruit omdat er geen tijdsverlies is door data die over allerlei lijntjes gaat.

Als je HANA koppelt met de self service maar ook met de enterprise BI-omgeving krijgt je extra flexibiliteit in de toegang tot data. Je kunt dan veel sneller grote volumes gegevens verwerken tot bruikbare rapporten en analyses die gebaseerd zijn op actuele informatie.

Momentum

BW/4 HANA is nog nieuw. Het wordt op dit moment nog niet veel gebruikt. Veel bedrijven zijn op dit moment echter bezig met transities naar nieuwere vormen van hun ERP-systeem en hun systemen. Dit is het moment om na te denken over deze nieuwe technologie en de toekomstige voordelen die ze bieden. De nieuwste versie van ons businesswarehouse werkt veel beter met HANA en dat biedt de mogelijkheid om flexibel te reageren op nieuwe behoeften op het gebied van data-analyse.

Wilt u meer weten over de voordelen van SAP BusinessObjects Analytics?
In de Total Economic Impact Study van Forrester leest u hoe u betere beslissingen kunt nemen en kosten kunt besparen door SAP BusinessObjects Analytics.

Vraag dit rapport aan