Nemen robots het magazijn over?

De vraag naar magazijnmedewerkers is dankzij de groei van e-commerce explosief gestegen. Robots zouden wel eens het antwoord kunnen zijn. Maar de inzet van robots werpt tegelijkertijd een andere vraag op: gaat dit niet ten koste van arbeidsplaatsen?

Het idee van de inzet van robots in magazijnen is niet nieuw. Amazon begon in 2014 met robots voor orderverzameling en verpakkingswerkzaamheden. Zo’n robot kan twee keer z’n gewicht tillen en bracht de tijd van orderverzamelen terug van 75 naar 15 minuten. Dat zorgde voor een besparing aan operationele kosten van 22 miljoen dollar per magazijn (ongeveer 20%). Het is dan ook niet zo vreemd dat Amazon deze ‘succesformule’ nu wereldwijd heeft uitgerold.

Wapenwedloop?

Toch heeft Amazon nog geen wapenwedloop gecreëerd met hun inzet van robots in het magazijn. Ongeveer 80% van de magazijnen draait nog ‘gewoon’ manueel. Dat is overigens niet zo vreemd: pas recentelijk zijn robots door betere en goedkopere technologie interessant geworden voor een bredere doelgroep.

Magazijnmedewerkers lopen normaal gesproken met bijvoorbeeld een pickkar, rolcontainer of pompwagen de hele dag door het magazijn om goederen te picken. Die goederen brengen ze naar werkstations, waar anderen deze inpakken en labelen. Op die manier leggen medewerkers soms wel 20 kilometer per dag af.

Veiliger en minder eentonig

In een magazijn met robots ziet die workflow er anders uit. Robots kunnen het meeste loopwerk op zich nemen, terwijl medewerkers zich concentreren op een kleiner gebied. De robot toont de medewerker via een scherm het gewenste product. De medewerker haalt het product uit het schap en ‘geeft’ het aan de robot. Hierdoor kan er per uur wel twee keer zoveel gepickt worden. Deze workflow brengt de loopafstand van medewerker met zo’n 75% terug, wat de fysieke belasting fors verlaagt.

Deze video toont de hierboven beschreven workflow in de praktijk. De gebruikte robot heeft SAP ontwikkeld in samenwerking met Fetch Robotics.

Is het dan alleen maar hosanna met robots in het magazijn? Het antwoord op die vraag is nog niet helemaal zeker. Er zijn genoeg kritische geluiden. Robots zouden volgens doemdenkers op termijn mensenwerk volledig kunnen overnemen, en daarmee arbeidsplaatsen inpikken.

Verschuivingen

Ik ben het daar slechts ten dele mee eens. Jazeker: robots gaan zorgen voor verschuivingen op de arbeidsmarkt van de logistieke keten. Maar die verschuivingen hoeven niet te betekenen dat arbeidsplaatsen verloren gaan. De aard van de werkzaamheden verandert, en daarnaast wordt het mensenwerk veiliger en minder repetitief. Robots kunnen geestdodende taken overnemen. Ook het tillen van zware objecten kan met de inzet van robots tot het verleden behoren. Dat vergroot de veiligheid, vermindert uitval en verkleint gezondheidsrisico’s. Ten slotte maken robots tijd en capaciteit vrij voor taken die meer beslissingsgericht zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van de staat van een retour.

Toekomst

Op termijn zou de robot in ieder geval het gehele pickwerk kunnen overnemen. Het is echter nog maar de vraag hoe lang het duurt voor dit een betaalbare optie is. Medewerkers zelf vrezen er in ieder geval niet voor, zo toont een recent onderzoek aan. Experts lijken die mening te delen. Een aantal grote roboticsbedrijven geeft aan dat de roep voor magazijnmedewerkers niet minder is geworden door de robots. En volgens een aantal deskundigen wordt de roep om personeel ook in de toekomst niet minder door robotisering.

Geen eenduidig antwoord

Nemen robots het magazijn over? Die vraag in de titel heeft een dubbel antwoord. Ja: robots zijn recentelijk interessanter geworden voor een groter publiek. De investeringen hierin zullen toenemen, met meer robots in magazijnen tot gevolg. Maar anderzijds lijkt het er vooralsnog sterk op dat het de mens niet overbodig maakt. Wel worden hun taken aangenamer en veiliger. En dat kan nooit een slechte ontwikkeling zijn.