Nederland moet regeren met een vleugje technocratie

Open dataEen land regeren op basis van data-analyse. Het klinkt misschien wat technocratisch. Maar bij een juiste, gedoseerde inzet is het een enorme kans voor overheden.

Veel mensen trekken de komende weken naar het zuiden en maken onder andere gebruik van de Route du Soleil en van een navigatiesysteem. Hierbij passeren zij twee of drie keer een landsgrens. Dat is opletten geblazen: telkens wijzigt de staat van het wegdek. Maar ook de verkeersregels, bewegwijzering, de borden, de tolheffing zijn aan verandering onderhevig. En moeten zij voor de gekozen route nu wel of niet nog even die alcoholtester en dat reflecterende hesje aanschaffen? En pas op, een bekeuring opgelopen in Frankrijk krijg je tegenwoordig netjes thuisgestuurd!

Autonome eilandjes

De problematiek van telkens andere regels en afspraken is niet zo vreemd. Ieder land is immers autonoom. Maar gek genoeg werkt het bij de Nederlandse ministeries net zo. Ieder ministerie heeft zijn eigen informatiesilo’s, regeltjes en afspraken. En waar snelwegen nog gewoon doorlopen, zijn die doorlopende lijntjes tussen de verschillende ministeries minder vanzelfsprekend.

[tweetthis]Een vleugje technocratie zou de Nederlandse overheid goed doen[/tweetthis]

Gemiste kans

Dat is een gemiste kans, want een betere informatie-uitwisseling is van grote waarde. Stel dat uit een onderzoek in opdracht van Economische Zaken weinig relevante resultaten komen. Dan kan een ander ministerie wel belang hebben bij de uitkomsten. Die uitwisseling is nu echter niet vanzelfsprekend.

Meer open data

Een belangrijke sleutel ligt in het veel intensiever en slimmer openbaar stellen van big data en open data. Wat open data betreft is de overheid al gestart. Open data zijn in tegenstelling tot big data gestructureerd. En dus niet alleen leesbaar voor mensen, maar ook voor machines. Bovendien zijn de gegevens vrij van gebruiksrechten of licenties. Een simpel voorbeeld is Buienradar, dat open data van het KNMI gebruikt voor het inzichtelijk maken van neerslagverwachting.

De Nederlandse overheid beschikt over een enorme hoeveelheid van deze data. Denk bijvoorbeeld aan demografische gegevens, data over subsidieaanvragen, historische kaarten, wachtlijsten in de zorg en de staat van de wegen. Het is niet zo dat Nederland niets doet met open data. De overheid heeft bijvoorbeeld een dataportaal opgetuigd. Iedereen met een internetverbinding kan bij deze gegevens. Ministeries, burgers, maar ook bedrijven kunnen met die open data toegevoegde waarde leveren.

Betere beslissingen

In mijn ogen valt nog zoveel meer te doen met al die gegevens. Harmonisatie van processen binnen de verschillende overheden zorgt namelijk voor een naadloze informatie-uitwisseling en betere samenwerking. Een volgende stap is de integratie van al die beschikbare data op een krachtig analytics-platform. Want in die data ligt enorm veel informatie opgesloten, zeker wanneer je kruisverbanden kunt leggen.

What-if-analyse en simulaties

Stel, voor het uitvoeren van beleid wil de overheid het subsidie-instrument inzetten. Dan zou je graag van te voren willen bepalen hoe succesvol het inzetten van dit instrument is. Maar wat als je uit die enorme berg aan gegevens een voorspellende what-if-analyse kunt loslaten, waaruit blijkt dat subsidieverlening in zo’n specifiek geval helemaal niet goed werkt? Wat als alternatieve maatregelen veel beter uitpakken, en je dankzij predictive analytics van tevoren precies weet wat de beste maatregel is? Het zou de besluitvorming en het beleid van de regering enorm ten goede komen. Dit is slechts een voorbeeld, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Eigenlijk geldt ook hier weer dezelfde analogie met de vakantieganger. Nemen we de snelweg via Luik of via Brussel? Dankzij TomTom of Google Maps weten we precies welke route de snelste is, met de gegeven of zelfs verwachte verkeersdrukte. Prettige bijvangst: het verkeer loopt dankzij die slimme keuze beter door.

Het is de hoogste tijd dat Nederland stopt met blind varen en gaat regeren met een navigator op het dashboard. Een klein beetje technocratie is niet vies.