MKB

Deel via:

Medewerkers moeten passen bij bedrijf

Werknemer lopen brocure door

Menig MKB-ondernemer breekt er zijn hoofd over: hoe houd je de productiviteit van de medewerkers op peil? Welke oplossingen kies je uit de dagelijkse stortvloed aan ideeën en oplossingen die productiviteitsstijging beloven? Maak het hierbij vooral niet te moeilijk, kies in elk geval voor medewerkers die passen bij het bedrijf.

Investeren in personeel
De laatste jaren is er weer volop discussie over een gebrek aan geschoold personeel voor het MKB. Brancheorganisaties doen er van alles aan om de tekorten op landelijke schaal weg te werken, maar de individuele ondernemer kan er zelf ook wat aan doen om de juiste medewerkers binnen te krijgen. Dan gaat het niet alleen over de vaardigheden, maar ook over houding en gedrag. Dit betekent dat je een aannamebeleid moet formuleren. We weten allemaal dat het aanzienlijk meer kost om nieuw personeel te vinden, dan om de medewerkers te behouden. Dus moet je, bijvoorbeeld via scholingsprogramma’s en een aangename werksfeer, ervoor zorgen dat het personeel zich nu en in de toekomst prettig voelt en bij de organisatie blijft passen.

Meegaan met de tijd
Tegenwoordig hoort een smartphone of tablet bij de standaard uitrusting van de meeste medewerkers. Voor goed personeelsbeheer en een veilige afwikkeling van mobiel dataverkeer is een passend automatiseringsplatform onontbeerlijk. Een dergelijke investering kan ervoor zorgen dat medewerkers zich meer betrokken en gewaardeerd voelen door hun organisatie. Dit heeft in veel gevallen een positieve uitwerking op de productiviteit en de inzet van het personeel.

MKB is flexibeler
Met de juiste medewerkers is het bovendien mogelijk om te groeien, maar ook dat is niet eenvoudig. Markten veranderen immers continu. Een voordeel van kleinere bedrijven is dat ze zich sneller kunnen aanpassen dan de vaak grotere multinationals. Ook zijn de IT-systemen van het MKB eenvoudiger aan te passen. Dit is dus voor de MKB’er geen tijd om stil in een hoekje te gaan zitten en te wachten tot de economische storm is uitgeraasd, maar juist nu veranderingen door te voeren.

Real-time management
Tot slot rust elke bedrijfsstrategie op een goede planning en voorspelling. Daarvoor hebben organisaties actuele en toepasselijke informatie nodig. Pas dan kun je de juiste beslissingen nemen. Elke organisatie - van welke omvang dan ook – haalt voordeel uit het analyseren van de beschikbare data. Dat loopt van tekst- en/of beeldgegevens tot aan de cijfers uit het boekhoud- of HR-systeem. Met software voor data mining en ‘forecasting’ bijvoorbeeld kunnen bedrijven op grond van historische gegevens, patronen herkennen in de verkooptrajecten en groeimogelijkheden. Met de juiste medewerkers kun je dan het groeipad op gaan.

Het vinden van het juiste personeel voor de juiste functies, is geen makkelijke taak. Maar het MKB doet er zeker goed aan om op zoek te gaan naar mensen die bij de organisatie passen. Kijk in die zoektocht dan niet alleen naar de vaardigheden van iemand, maar beslis eens op basis van karakter. Blijf daarnaast de huidige medewerkers uitdagen, biedt hen kansen en flexibiliteit. Op die manier blijft de productiviteit op peil en daar heeft elke organisatie baat bij.

Meer informatie over de HR oplossingen van SAP ›