Frank Wammes

Frank Wammes, CTO Capgemini Application Services Continental Europe, kijkt met een brede blik naar techniek en de inzichten rondom mobile oplossingen. Met zijn expertise adviseert hij organisaties op de scheidslijn van transformatie en automatisering, om zo de concurrentie voor te blijven.