Maak HR weer menselijk

Strakke deadlines, een beperkt aantal medewerkers, gelimiteerde middelen en hoge productiviteitsdoelstellingen. Deze cocktail van omstandigheden oefent een enorme druk uit op de beroepsbevolking. En niemand is er immuun voor: zelfs de meest getalenteerde en doorgewinterde werknemers balanceren al snel tussen ongezonde stress en een burn-out. Volgens jarenlang Gallup-onderzoek zorgt dit uiteindelijk voor een arbeidscultuur waarin twee derde van de medewerkers zich niet betrokken voelt.

Ongelukkige, gestreste, vermoeide mensen leveren geen productieve bijdrage aan de core business. Ze zijn voor veel HR-organisaties de reden hun HR-managementprocessen grondig onder te loep te nemen. Volgens het IDC-onderzoeksrapport ‘HR Must Deliver on Transformation’ maken digitale HR-oplossingen het voor veel medewerkers net wat aangenamer. Door bijvoorbeeld te ondersteunen bij continue persoonlijke groei. Zo maken slimme systemen het gemakkelijker voor directe collega’s of managers persoonlijke feedback te geven. Of ze versoepelen en verbeteren persoonlijke leer- en ontwikkeltrajecten.

Deze zaken kunnen enig verschil maken. Maar met alleen een gedigitaliseerde HR-processen ben je er natuurlijk nog niet.

Menselijke factor in HR-beleid

HR-technologie biedt de meeste toegevoegde waarde wanneer het mensen in staat maakt meer ‘mens’ te zijn. Het doel is niet om mensen te vervangen, maar om te zorgen dat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan de werkzaamheden waar ze echt enthousiast van worden en die engagement stimuleren. Professionals willen namelijk geen bonnetjes invullen of staatjes maken, maar het verschil maken door hun werk, hun capaciteiten ontwikkelen en met andere mensen in contact komen.

Mits goed uitgevoerd, nemen digitale HR-tools taken uit handen die mensen in de eerste plaats sowieso niet wilden doen. Ze stellen medewerkers van alle niveaus bovendien in staat rijkere, feitengebaseerde gesprekken aan te gaan. Automatisering is echter slechts het beginpunt. De echte winst ontstaat wanneer technologie de volgende doelstellingen bereikt:

1. Evenwicht vinden in leuke en minder leuke taken

Wie zit er nu echt te wachten op het invullen van onkostendeclaraties, urenregistraties, of administratieve formulieren? Waarschijnlijk niemand. Deze taken zijn een noodzakelijk kwaad, maar er is geen enkele incentive om hier eens goed voor te gaan zitten. Maar als dat soort klusjes snel, simpel en efficiënt kunnen, zal het nauwelijks negatieve invloed hebben op het werkplezier.

2. Zinvolle doelen en verantwoordelijkheden geven

Mensen zijn het gelukkigst als ze het gevoel hebben dat ze substantiële bijdragen leveren aan het bedrijf en de klanten. Zinvolle doelen en verantwoordelijkheden die matchen met hun capaciteiten stimuleren de motivatie. Net als samenwerking en kennisdelen met experts in hun vakgebied. Mensen gaan daardoor effectiever werden en hun beste beentje voorzetten.

3. Ontwikkel persoonlijke loopbaantrajecten en levensdoelen

Mensen zijn altijd zeer gemotiveerd wanneer ze werk kunnen associëren met vooruitgang in hun professionele ontwikkeling en het bereiken van hun levensdoelen. Koppel bestaand talent aan nieuwe functieverantwoordelijkheden en opleidingsmogelijkheden. Laat ze nieuwe dingen doen en vaardigheden leren die er voor hen echt toe doen en matchen met hun zingeving.

Hoe gedigitaliseerd HR ook wordt, menselijke relaties zullen er altijd toe doen. Werknemers kunnen op het werk te maken hebben met machines, maar uiteindelijk is het contact van mens tot mens de echte drijfveer voor innovatie en creatieve probleemoplossing. Technologieën die de waarde van menselijke interacties versterken, leveren niet alleen de noodzakelijke tool, maar wakkeren bij mensen ook het gevoel van voortdurende betrokkenheid aan. Dat maakt van een bedrijf uiteindelijk een niet te stoppen kracht die de concurrentie het nakijken geeft.

Dit blog is een vertaling van: ‘3 Ways To Give Your HR Strategy a Human Touch‘