Laat je onderbuik met rust, beslis op basis van data

Als bestuurder streef je er naar beslissingen zo goed mogelijk met data te onderbouwen. Daarbij loop je aan tegen het feit dat de benodigde informatie is verspreid over verschillende spreadsheets of dashboards. Een volledig actueel beeld van alles wat er speelt binnen de onderneming ontbreekt dan. Dat maakt dat in de praktijk beslissingen vaker worden genomen op basis van de onderbuik dan op basis van realtime data.

Natuurlijk zullen bestuurders zeggen dat zij zich baseren op data via dashboards of andere besturingsinstrumenten, maar deze zijn grotendeels gebaseerd op aggregaten, samengestelde cijfers, en niet op realtime data. Het zijn snapshots die voor een vergadering worden klaargezet en waarvan de data is achterhaald op het moment dat de vergadering begint. Het leidt vaak tot onnodige discussies over de juistheid en interpretatie van de cijfers en tot uitstel van een beslissing omdat eerst alle scenario’s moeten worden doorgerekend in de verschillende tools.

Plan-do-check-act

Als bestuurder wil je de plan-do-check-act-cyclus zonder haperingen doorlopen in één oplossing. In de praktijk krijgen bestuurders bij het nemen van besluiten te maken met drie disciplines die vaak niet in één persoon en niet in één product verenigd zijn. Het management maakt plannen over productieniveaus of het aantal medewerkers met een planningstool. Na verloop van tijd worden de behaalde resultaten afgezet tegen de planning met een BI-tool. Het liefst wil je, als de resultaten afwijken van de planning of de situatie verandert, meteen weten wat je het beste kunt doen. Dan ga je al meer naar predictive of geavanceerde analyses toe en die zitten ook weer in aparte tools.

Digital Boardroom

Het kan anders. In SAP Analytics Cloud, hebben we planning, BI en predictive analytics in één SaaS platform ondergebracht waardoor je moeiteloos kunt schakelen. In de Digital Boardroom, een vergadertool in SAP Analytics Cloud, overzie je in één oogopslag de planning, de budgetten en de resultaten die je hebt gerealiseerd. Aanpassingen en nieuwe scenario’s kunnen in dezelfde tool meteen worden doorgerekend en zo de basis vormen van een nieuwe versie van je plan. Met behulp van smart insights kun je direct scenario’s berekenen, plannen en forecasten op basis van predictive algoritmes in plaats van op de onderbuik.

Vergaderingen gaan er opeens heel anders uitzien. Je krijgt niet meer het verhaal op basis van voorgekookte cijfers op papier of in Excel. Op grote interactieve schermen krijg je met behulp van realtime cijfers inzicht in waar het goed gaat binnen de onderneming en waar niet. Op de schermen verschijnen overzichtelijke visuals van de belangrijke stuurwaarden van je onderneming zoals ze op dat moment zijn. Nog tijdens de vergadering kun je analyses doen, scenario’s onderzoeken en veranderingen in de planning aanbrengen. Bestuurders krijgen nu het complete realtime verhaal over de stand van zaken en kunnen hieraan direct acties koppelen.

Root cause analyse

De nieuwe vorm van vergaderen leidt bij de bedrijven die hier al mee werken in eerste instantie eerder tot meer dan minder vragen. Als tijdens de vergadering blijkt dat een belangrijke KPI, bijvoorbeeld omzet, sterk daalt, kun je meteen dieper in de context duiken om de achtergronden van die daling te achterhalen. Deze root cause analyse hoef je niet langer te delegeren naar de specialisten, maar kun je zelf doen zonder dat daarvoor IT-kennis nodig is. Omdat je een hele dataset tot je beschikking hebt, kun je snel zien in welke regio, welke plaats of bij welke klanten het schort. Het verhaal achter de cijfers wordt duidelijk.

Story telling and deep drill

Het concept van de Digital Boardroom bestaat uit drie informatielagen. De eerste laag geeft het complete overview, de tweede laag bestaat uit analyse en de derde laag geeft de context tot op laag detailniveau. Deze drie lagen vormen een soort kerstboom, een value driver tree, waarbij je op het hoogste niveau een overzicht van alles ziet en kunt deepdiven in de informatie. Je kunt zien hoe een waarde als omzet is opgebouwd uit allerlei kosten. Je hebt HR-kosten, reiskosten, taxikosten etc. Je hele kerstboom en de drivers zijn zichtbaar in de Digital Boardroom.

In de value driver tree kun je spelen met variabelen. Je kunt zien wat de impact op het resultaat is als je bijvoorbeeld reizen verbiedt om de kosten met 50% te verlagen. Door aan verschillende knoppen te draaien is direct duidelijk wat het effect is. Je kunt daarop meteen een taak uitzetten. Niet langer worden beslissingen op basis van intuïtie of onderbuik genomen, maar met een intuïtief besturingsinstrument waarbij wordt beslist op basis van data.

Meer weten? Lees dan de solution brief, of neem contact met ons op voor een afspraak.