In 7 stappen naar een Intelligent Enterprise

Een ‘intelligent enterprise’ is niet alleen klaar voor de toekomst, maar geeft ook de concurrentie het nakijken. Hoe maak je een organisatie intelligent?

Wat is een intelligent enterprise?

Tijdens de SAP TechEd in Barcelona benoemde Bjorn Goerke, CTO en president SAP Cloud Platform, de 3 ingrediënten voor de ‘intelligent enterprise’. Hij noemde achtereenvolgens data, platform en user experience.

De spijker op zijn kop, want een intelligent enterprise rust op deze drie pijlers. Een intelligent enterprise creëert next-level klantervaringen met behulp van moderne technologieplatformen en fijnmazige inzichten uit betrouwbare data.

Anticiperen, niet alleen reageren

Een belangrijk verschil met traditionele organisaties is de mate waarin een intelligent enterprise kan anticiperen op de markt en de klantbehoefte. Traditionele ERP-pakketten en datawarehouses geven prima inzicht in het verleden.

Maar wie betere beslissingen wil nemen voor de toekomst, moet ook vooruitkijken en op basis van voorspellingen strategieën bijstellen. Dat vereist een digitale transformatie, waarin je de mogelijkheden van een system-of-records met die van een system-of-innovation combineert. Zo ben je klaar voor de toekomst en kun je jouw klanten beter van dienst zijn.

Wat zijn de 7 belangrijkste stappen naar een intelligent enterprise?

1. Zoek en vind de waarheid in data

Data zijn misschien wel de belangrijkste pijler onder een intelligent enterprise. Die data geven namelijk de waarheid weer. Daar moet je op kunnen vertrouwen. Onbetrouwbare of verouderde gegevens zijn nauwelijks van waarde. De juiste gegevens moeten op het juiste moment op de juiste manier voor jou beschikbaar zijn. Het is de brandstof voor je organisatie.

In deze tijd van het ontsluiten van gegevens naar verschillende soorten (web)applicaties wordt het steeds belangrijker om goed bij te houden wie toegang heeft tot deze data en wie wat wanneer gewijzigd heeft. Door dit goed in te regelen, kun je blijven vertrouwen op je eigen gegevens.

Dat is allesbehalve eenvoudig. Want het aantal bronnen voor die data – vaak applicaties – neemt steeds verder toe. Ook het aantal soorten data groeit. Denk aan gestructureerde data, ongestructureerde data, event-driven data, data vanuit diverse sensoren en geografische gegevens. Al met al een complexe puzzel.

Het op de juiste wijze combineren van al deze bronnen is cruciaal: het voorkomt dat je alles van A naar B blijft repliceren. Data ontvangen, verrijken en via de juiste route aanbieden aan de doelapplicatie is het hart van de intelligent enterprise. Het liefst verloopt dat proces zo snel mogelijk.

2. Gebruik machine learning

Handmatig zoeken naar onvolkomenheden is met al deze databronnen inmiddels ondoenlijk. Machine learning biedt hier uitkomst. Je laat je data door een model controleren. Kloppen de waardes met wat je verwacht? Zitten er geen gaten in de tijdlijn? Zo kun je sneller en beter geïnformeerd cruciale beslissingen nemen.

3. Zet data om in actie

Data alleen, hoe belangrijk ook, zijn niet voldoende. Je wilt inzichten kunnen omzetten in acties. Dat vraagt om een platform waarmee je snel functionaliteit kunt bieden. Intern, maar ook aan klanten en partners. Een platform dat de mogelijkheden van je core ERP-systeem uitbreidt met de nieuwe mogelijkheden op het gebied van Internet of Things, blockchain, predictive analytics, integratie en security. Een platform dat je daarnaast kunt draaien in iedere gewenste omgeving. In je eigen datacenter, in een SAP-cloud of de cloud van Amazon, Microsoft of Google. Het platform moet jouw strategie kunnen volgen, niet andersom.

blog-analytics-7-redenen.png

4. Gebruik ook wegwerpapplicaties

Een flexibel platform maakt een andere ontwikkelstrategie voor bedrijfsapplicaties mogelijk. Sommige apps zullen lange tijd deel uitmaken van je scope, maar andere zijn ‘wegwerpapplicaties’. Deze zijn bedoeld om tijdelijk in een behoefte te voorzien. Wanneer die behoefte er niet meer is, zet je ze uit of gebruik je ze als basis voor nieuwe apps.

Snelle appontwikkeling stelt twee eisen aan een ontwikkelplatform. Het moet enerzijds goede ontwikkeltools bieden aan de core developers. Anderzijds moet het de business ondersteunen met visualisatietools, zodat zij hun ideeën sneller duidelijk kunnen maken. Daar precies tussenin vallen de low-code Mendix-developers die een nieuwe applicatie modelleren op basis van bestaande services. Dat maakt snelle oplevering van een app mogelijk, die de business bovendien binnen no time zal omarmen.

5. Maak de gebruikerservaring belangrijk

Zonder gebruiksvriendelijke applicaties doen klanten, partners en medewerkers weinig met je data. Een op de doelgroep afgestemde gebruikservaring is daarom belangrijk. Iedere doelgroep verdient zijn eigen, gebruiksvriendelijke app. Ook de klant. Zorg dus dat je ‘consumentvriendelijke’ applicaties kunt bieden. Standaarden als HTML5 en diverse mobiele platformen kunnen daarbij helpen.

6. Rapid prototyping

Een zesde advies – snelheid. Je klanten vragen om nieuwe mogelijkheden. Niet volgend jaar, maar volgende week. Daar wil je goed mee om kunnen gaan, en dat kan ook wanneer je een intelligent enterprise bent. Middels rapid prototyping kun je snel achterhalen of ideeën levensvatbaar zijn. Probeer je te houden aan de volgende planning:

  • 1 dag om je idee in een design thinking-sessie uit te werken.
  • 1 week om je idee om te zetten in een werkend prototype.
  • 1 maand om het prototype productierijp te maken en live te zetten.

Kijk ter inspiratie maar eens naar de vele voorbeelden die de SAP Run Live Truck in 2017 heeft opgeleverd.

7. Start nu

Een laatste advies: wacht niet tot morgen. Start vandaag. De mogelijkheden zijn er. Breng de kracht van je eigen data en een flexibel platform met gebruiksvriendelijke applicaties bij elkaar. Breek de applicatiesilo’s af, voeg informatie-eilanden samen en breng de inzichten binnen handbereik van je eindgebruikers. Binnen een intelligent enterprise ben je beter geïnformeerd en kun je businessbeslissingen nemen op basis van actuele en vertrouwde data. Middels voorspellingen werp je een blik in de toekomst en pas je daarop je operatie en strategie aan. Hierdoor ben je met jouw organisatie beter voorbereid op de toekomst.

Meer weten over intelligent enterprises en uit welke ingrediënten zo’n organisatie bestaat? Download hier de factsheet.