HR-superhelden #3: Batman

Veel HR-afdelingen hebben strategieplannen met veelzeggende namen als ‘Transform 2020’. De gemene deler is vrijwel altijd: er moet het nodige veranderen. Wat mij betreft mogen die mooie HR-plannen wat meer leentjebuur spelen bij de superheldenfilms van Marvel or DC. Wat als Batman hierin een hoofdrol zou spelen?

Zoals ik eerder schreef, pleit ik voor de rol van superheld in transformatieprocessen. Waar De Hulk veranderingen kan forceren en Catwoman dealt met weerstand in de organisatie, kan Batman de rol van ware held spelen.

Het mooie van Batman? Het is weliswaar een superheld, maar hij beschikt niet van zichzelf over superkrachten. Zijn kracht ligt in het gebruik van technologische snufjes. Dat maakt hem voor ons als HR-professionals bereikbaarder dan welke superheld dan ook.

book-icon

Benieuwd hoe je HR toekomstbestendig maakt?

Download de gratis Oxford study en ontdek alles over de snelle transformatie van de HR-wereld.

“This city needs me”

De grootste uitdaging in een transformatie is volgens mij de ‘skill-shift’ die in een organisatie moet plaatsvinden. Die verandering is nodig voor een toekomstbestendige, ‘fit for the future’ workforce. Hier ligt een schone taak voor Batman. 

Het toekomstklaar maken van je workforce vraagt een herziening van het talentmanagement. Welk talent is binnen de muren van de organisatie aanwezig, en wat moet van buitenaf worden aangetrokken? Dat vereist een bedrijfscultuur waarin een mindset van ‘continu leren’ centraal staat. Organisatiestructuren moeten die mindset ondersteunen. Denk aan agile teamvorming, waarbij steeds wordt gezocht naar de ideale teamsamenstelling voor een bepaald project.

Ook de contractsamenstelling van het personeel zou vele malen flexibeler moeten. De verhouding tussen vast en flex zou moeten verschuiven naar een grotere flexibelere laag, waardoor het concept van tijdelijk benodigde kennis en kunde beter benut kan worden.

Dat zijn allemaal geen nieuwe aandachtspunten, maar wel complexe.

“My friend Alfred”

Batman’s trouwe vriend Alfred zou bovenstaand probleem waarschijnlijk zo oplossen. Alfred zou vast een speciale pen ontwerpen die met één druk op de knop de skill-set van een persoon herschrijft.

Zo ver zijn wij nog niet. Zeker, Artificial Intelligence (AI) groeit met een razend tempo volwassen. En HR gaat hier ongetwijfeld de gevolgen van ondervinden. Maar het valt nog te bezien of wij als menselijk kapitaal volledig vervangen worden door robotica. Misschien krijgen we in een verre toekomst een chip in ons lichaam die ons van de benodigde kennis en kunde voorziet. AI levert nog geen kant-en-klare oplossing voor het geschetste probleem, maar ondertussen vraagt diezelfde technologie wel om nieuwe vaardigheden.

“Batman has no limits“

Zolang Alfred en zijn vriendjes AI nog niet op het niveau van Artificial Super Intelligence hebben gebracht en Alfred ook nog niet de menselijke skill-shift-chip heeft ontwikkeld, moeten we kijken wat we als Batman al wel hebben. Want onze Bat Cave kunnen we al heel mooi uitrusten. Net als Batman kun je allang beschikken over een digital boardroom waarin HR-data gekoppeld is aan andere systemen als finance, CRM, supply chain en R&D. Zodat je precies de impact van je workforce op bijvoorbeeld de bijdrage aan innovatieproducten of je netto omzet kunt zien.

Met technologie breng je de impact van menselijke assets in kaart. Dat biedt een waardevol inzicht: waar zitten de bedreigingen en waar moet je dus als Batman optreden?

“A hero can be anyone”

In Midden-Amerika staat de vleermuis symbool voor wedergeboorte. Hij staat daarnaast symbool voor intuïtie, inzicht en deugd. Deze eigenschappen moeten in de kern van de HR-organisatie komen. Dat vraagt om een wedergeboorte van HR. Iedere eigenschap biedt zijn eigen unieke meerwaarde:

1. Intuïtie

Door innovatie neemt de behoefte naar basale cognitieve vaardigheden af. Repetitief werk kunnen we inmiddels prima automatiseren. Tegelijkertijd neemt de behoefte naar de meer complexe cognitieve vaardigheden als creativiteit, kritisch denkvermogen en oplossings- en beslissingsvermogen steeds verder toe.

Dat geldt ook voor HR. HR moet veel meer doen met de informatie die uit data binnen de organisatie te halen is. In de toekomst ligt de toegevoegde waarde van HR in de vaardigheid om datagedreven beslissingen te versterken met ‘HR-DNA’. HR-professionals beschikken nu eenmaal over een bepaalde intuïtie. Een niet in data uit te drukken capaciteit om menselijke patronen te zien, samenwerkingsverbanden op gang te brengen, mensen in beweging te krijgen, de menselijk keuze te begrijpen, invloed uit te oefenen en creatief met problemen om te gaan.

Gebruik dit. Uit iedere voorspelling over AI en machine learning blijkt dat deze capaciteiten voorlopig niet kunnen worden overgenomen door technologie. Maar zorg wel voor een betere samenwerking tussen mens en machine.

  1. Inzicht

    Dus omarm technologie. Zorg dat de data uit je verschillende HR-processen aan elkaar gekoppeld worden. Zodat je het gedrag van je personeel beter kunt voorspellen, je de investeringen beter kunt monitoren en je risico’s eerder ziet aankomen. Maar zorg ook voor een datakoppeling naar de andere businessprocessen binnen de organisatie. Zorg voor een integraal beeld op de bijdrage van je workforce aan het bedrijfsresultaat.

  2. Deugd

    De grootste deugd van Batman is dat hij beschermt. Oneindig zal hij zich inspannen om de bewoners van Gotham City te behoeden voor gevaar. Daar ligt de ultieme link naar de rol van HR binnen organisaties. Wie er ook beschermd moet worden. De organisatie, het collectief of het individu; wie er ook bescherming behoeft, ben een Batman voor ze.

Gebruik Alfred om inzicht te krijgen, creëer een ware Bat Cave, gebruik de skills van de vleermuis. En vergeet niet om het Batman-symbool ver boven de stad te laten schijnen, zodat nieuw talent weet waar ze naar toe moeten. Onthoud ten slotte een mooie uitspraak van onze held: “It’s not who I am underneath, but what I do that defines me.”

Benieuwd hoe je HR toekomstbestendig maakt? Download de gratis Oxford study en ontdek alles over de snelle transformatie van de HR-wereld.