Hoe zorgt de digitale economie voor extreme groei van vraag naar nutsvoorzieningen?

In 2050 wonen er 9,8 miljard mensen op aarde. En in 2100 is dat doorgegroeid tot 11,2 miljard. Dat voorspelt de Verenigde Naties. Hoewel onze wereld nog lang geen humanitaire utopie is, maakt het grootste deel van de derdewereldlanden een snelle ontwikkeling door. De digitale economie groeit op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Eén van de gebieden waarin dit duidelijk terug te zien is, zijn nutsvoorzieningen.

Welke stappen kun je zetten om goed met de veranderende markt om te gaan? Hoe wordt jouw organisatie een flexibele “intelligent enterprise” die profiteert van alles wat IoT, machine learning, artificial intelligence en advanced analytics te bieden hebben?

book-icon

The Digital Utilities Industry

In dit paper lees je hoe nutsbedrijven op nieuwe manieren waarde kunnen creëren.

Landen ontwikkelen zich en economieën verbeteren. Sommige experts verwachten dat de vraag naar nutsvoorzieningen in 2050 is verdubbeld. Voertuigen en openbaar vervoer wegen hierin zwaar mee door de groeiende populariteit van elektrisch vervoer. Hoe houden nutsbedrijven deze vraag bij? En hoe zorgen we ervoor dat die manier behouden blijft voor onze snelgroeiende populatie?

Groei van digitale economie stuwt vraag naar nutsvoorzieningen

Wanneer de populatie en inkomsten groeien, groeit ook de economie. Als huishoudens meer te besteden hebben, stijgt de vraag naar nutsvoorzieningen. Dat zijn twee basale concepten voor iedereen die opkomende economieën bestudeert. Maar de groei van deze vraag betekent niet dat we teruggaan naar smog en vervuiling.

Energieproductie verandert door liberalisering, koolstofopslag en gedecentraliseerde productie. Schoon water wordt eindelijk gezien als een eindige hulpbron die beschermd moet worden. En een sterkere, wereldwijde focus op duurzaamheid verandert de nutsbranche. Zelfs nu de vraag blijft groeien.

De impact van disruptie

Disruptie verandert hoe mensen werken. Een schatting is dat werken op afstand tussen 2005 en 2012 met 79% is gegroeid. Nieuwe businessmodellen dragen bij aan die verandering. Het is nu van thuis uit mogelijk om een virtuele assistent uit Maleisië en een onderzoeker uit Zuid-Afrika in te huren. Kantoorgebouwen kunnen zelfs stoppen te bestaan. Hoe is dat van invloed op verkeer en vervoerspatronen? En wat doet dat met ons traditionele stedelijke elektriciteitsnet?

Disruptie maakt nieuwe bedrijven groot en traditionele bedrijven achterhaald. Als marktleiders zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit heeft dit serieuze gevolgen voor ze. Door de focus op duurzaamheid is het de vraag of klanten überhaupt gebruikmaken van nutsvoorzieningen. De drijvende krachten achter deze beweging zijn nieuwe wind-, zonne-, water- en energieopslagtechnologieën.

Hoe pakken nutsbedrijven deze uitdagingen aan? Nieuwe businessmodellen kunnen uitkomst bieden in de zoektocht naar nieuwe inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld met smart buildings, spreiding van de lasten en innovaties in aanbod. Door werkzaamheden te ondersteunen met informatietechnologie optimaliseren bedrijven hun bedrijfsprocessen.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Samenwerking is een ander aspect van digitalisering dat zorgt voor nieuwe energietrends. Een nieuw nutsbedrijf kan zowel een concurrent als een partner zijn. Branches die eerder niets met elkaar te maken hadden, werken nu samen om de productie, levering en efficiëntie van energie te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen telecombedrijven en producenten van gebruiksmeters die samen slimme meters ontwikkelden.

En wat de impact van deze nieuwe meters op de branche is? Watermeters kunnen nu lage waterstanden ontdekken en meten als nooit tevoren. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen hun elektriciteitsgebruik realtime bijhouden en hun verbruik daarop aanpassen. Waterlekken worden opgespoord voordat ze serieuze problemen opleveren. En medewerkers van nutsbedrijven kunnen zich focussen op het verbeteren van andere onderdelen van de infrastructuur, in plaats van het uitlezen van meters.

Tesla veroorzaakte als nieuwkomer in de autobranche een aardverschuiving met zijn Powerwall-systeem waarmee consumenten thuis energie kunnen opslaan. Gecombineerd met zonnepanelen of een andere energiebron is het mogelijk om volledig van het elektriciteitsnet af te stappen. Alle aandacht die Powerwall kreeg zorgde ervoor dat bestaande producenten zich in het spel mengden. Inmiddels hebben Mercedes, Nissan en BMW ook hun eigen accusystemen gelanceerd.

Focus op de klant

De verschuiving naar een aanpak waarin de klant centraal staat, is ook een onderdeel van digitalisering. Terwijl de vraag groeit, willen klanten nog steeds volledig functionele toepassingen, technologie en voorzieningen in hun huizen en kantoren. Maar tegelijkertijd willen ze ook milieuvriendelijke ontwikkelingen in producten, water en energie. Hoe voldoe je op een duurzame manier aan die eisen?

Beeld je dit scenario eens in. Een gezin, wonend in hoogbouw. Ze hebben natuurlijke verlichting dankzij optische vezels en ramen bedekt met een coating die warmte reflecteert. Dat zorgt voor een lager dagelijks energieverbruik. Doordat ze op afstand kunnen werken, is er weinig woon-werkverkeer. Mogelijk hebben ze niet eens een auto en reizen ze ook niet vaak met het openbaar vervoer.

Om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, worden boodschappen en kleding online besteld en bezorgd. Dit vereist gestructureerde communicatie en bezorging. Het gezin gebruikt geavanceerde toepassingen en elektronica, waarbij de slimme inrichting van het energie-ontwerp zorgt voor lagere belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Kozijnen en overkappingen met zonnecellen erin leveren energie. Slimme energienetwerken bieden betere prijzen tijdens pieken in de productie, terwijl ze de impact ervan op het netwerk verlagen op het moment dat de zon opkomt. En nieuwe mogelijkheden in energieopslag maken het voor voertuigeigenaren mogelijk om de opgeslagen energie uit het voertuig ‘s nachts terug te sluizen naar het energienetwerk en het voertuig ’s ochtends weer snel op te laden.

De focus op veranderende trends in de populatie en groei van de vraag zorgen ervoor dat nutsbedrijven en producenten kunnen concurreren in de digitale markt. Maar hoewel de meeste bestuurders het belang van digitalisering inzien, hebben de meeste bedrijven nog geen duidelijke strategie om het ook waar te maken.

Dit blog is een vertaling van het blog How Is Digital Economy Growth Driving Amazing Utility Demand