Hoe Wajongers toegevoegde waarde leveren

superhero-wajong.jpgDe vorig jaar ingevoerde Participatiewet verplicht werknemers met meer dan 25 werknemers ‘arbeidsgehandicapten’ een kans te geven. Maar in tegenstelling tot heersende vooroordelen zijn ze niet minder productief, minder intelligent, of op welke wijze minder waardevol dan niet-Wajongers. Die zogenaamde ‘handicap’ is namelijk in veel gevallen juist een grote meerwaarde voor de organisatie.

Of het nu gaat om Wajongers, leerlingen van het VSO of WSW’ers: volgens ‘de maatschappij’ hebben zij een handicap en daarmee minder kans op een reguliere baan. In zekere zin klopt die bewering: zo hebben bijvoorbeeld autisten of lichamelijk gehandicapten vaak speciale voorzieningen op het werk nodig om zich goed te kunnen concentreren. Zij dus, volgens sommige werkgevers, medewerkers met een speciale handleiding. En dat werpt een drempel op.

Waardevol

Echter, in de praktijk zijn die zogenaamde handicaps niet tot nauwelijks een beperking. In tegendeel: sommige van die eigenschappen zijn juist zeer waardevol op de werkvloer. Ik zou graag aan werkgevers die daarover twijfelen de volgende video willen tonen. Het laat wat mij betreft perfect zien waar de kracht en toegevoegde waarde van deze mensen ligt. Deze video zag ik in een overigens geweldig blog van de CIO van UWV:

De jongen in bovenstaande video beschikt over een eigenschap die de basis vormt voor zakelijk succes: hij is tevreden zodra de klant tevreden is. Hij wordt er gelukkig van anderen te helpen. Het summum van een klantgerichte instelling. En hij dwingt de ander, in dit geval de interviewer, haar vraag opnieuw te formuleren. Soms moet je een vraag net even anders stellen, luidt het bijschrift.

Ook daar raakt deze video een vaak vergeten toegevoegde waarde van zij die net even anders zijn anderen. Ze dwingen anderen zaken anders te benaderen, of opnieuw tegen het licht te houden. Ze stimuleren direct of indirect anderen hun vastgeroeste standpunten en zienswijzen te heroverwegen – in het bovenstaande geval letterlijk. Je zou dat in zekere zin mentale disruptie kunnen noemen van je bestaande workforce. En dat kan alleen maar goeds opleveren. Bestudeer je de video goed, dan blijkt dat juist de persoon met een beperking ‘schittert; hij lacht, hij geeft de mooiste antwoorden en is daarmee disruptief.

Frisse kijk

Dat mensen met een ‘beperking’ van grote waarde zijn, hoef je een bedrijf als Google of SAP niet uit te leggen. Zij noemen voor sommige taken op hun ontwikkelafdeling bijvoorbeeld autisme simpelweg een harde eis. Niet autistisch? Sorry, dan ben je niet geschikt voor deze functie. Een frisse kijk op wat anderen een beperking noemen.

Het zou bij het aannemen van personeel helemaal niet moeten gaan over of je al dan niet in een rolstoel zit, en dus al dan niet een aangepast bureau nodig hebt. Het zou er ook niet over moeten gaan dat je door je autisme nu eenmaal sneller afgeleid bent of iets minder makkelijk uit jezelf vertelt wat je dat weekend gedaan hebt. De focus moet liggen op de toegevoegde waarde die ieder individu in potentie kan bieden. En hoe je als organisatie die toegevoegde waarde kunt maximaliseren.

Bedrijven moeten de Participatiewet omarmen. Niet als target vanuit de HR-afdeling of als verplicht onderdeel van een corporate responsibility-programma. Maar als kans om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en voor eens en altijd heersende vooroordelen de nek om te draaien.

Platform voor disruptie

Wat mij betreft wordt het tijd in kaart te brengen welke organisaties allemaal verrijkt zijn met een dergelijke frisse kijk, aanpak, benadering of herformulering. Moet er niet een, liefst door de overheid opgezette, website of app komen waarop medewerkers van organisaties kunnen laten weten hoe de disruptie van de workforce heeft bijgedragen aan de doelstellingen van die organisatie? Desgewenst anoniem. Dat stimuleert ons allemaal om ons werk ook eens met een frisse blik te bekijken. Want als je doet wat je deed, krijg je tenslotte wat je kreeg. En willen we juist dat niet doorbreken?

 

 Wil je op de hooge blijven van alle blogs over Overheid? Abonneer je op dit blog en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht met updates.

{{cta(‘f4968fe6-901d-4044-b2e8-2907fa871e0f’)}}