Hoe maak ik de overstap naar de cloud en haal ik meer uit gedane IT-investeringen?

Stel je voor dat je de mogelijkheid krijgt om het IT-landschap van je organisatie opnieuw vanaf nul op te bouwen naar jouw keus. Hoe ziet dat eruit? Kies je dan opnieuw voor robuuste on-premise systemen of bouw je een nieuw systeem in de cloud?

Uitgezonderd startups en bedrijven waarvan de IT-infrastructuur zo ver achter loopt dat alleen drastische maatregelen helpen, krijgen maar weinig ondernemingen de kans helemaal opnieuw te beginnen. Zij kijken met interesse naar nieuwe ontwikkelingen in de cloud die hun processen, BI planning en predictive analytics eenvoudiger maken, zoals SAP Analytics Cloud (SAC). Ze vragen ons hoe ze deze overstap kunnen maken met hun bestaande on-premise ERP- en BI-systemen en hoe ze gedane investeringen zoveel mogelijk kunnen benutten.

Cloud readiness assessment

Om die vraag te kunnen beantwoorden doen we eerst een cloud readiness assessment. Daarbij kijken we naar: hoe mature is je BI, hoe doe je de planning, wat is je visie op predictive, heb je al een datascientist?

We kijken ook naar de architectuur. Wat heb je nodig om je ERP-systeem of BW-omgeving te koppelen aan SAP Analyics Cloud? Misschien zijn je systemen te oud voor een succesvolle overstap en moet je upgraden. Verder kijken we naar wat je moet doen om de communicatie tussen je bronnen en SAC te optimaliseren.

Hier komt een advies uit waarmee je meteen aan de slag kunt. In overleg wordt een business proces gekozen waarop SAC de meeste impact kan hebben. Met IT kijken we hoe de technische basis op orde kan worden gebracht. Als dat is gedaan, kun je de koppeling leggen en beginnen.

SAC in bestaande omgevingen

Organisaties verkeren ieder in hun eigen fase in de reis naar de cloud. Hierbij kan het helpen om alvast SAP Analytics Cloud in te zetten voor de user cases waarbij dit waarde toevoegt. Met behulp van een centrale overkoepelende bibliotheek, de SAP Analytics Hub, maak je de informatie-assets eenvoudig vindbaar. Deze assets zijn stories en boardrooms in SAC én de bestaande rapporten en dashboards die gemaakt zijn in SAP BusinessObjects of andere BI-oplossingen. Hierdoor kan je werken aan het bouwen van nieuwe content in SAP Analytics Cloud om zo geleidelijk de business relevante on-premise content te vervangen.

De overstap naar SAC maakt het toepassen van BI, planning en predictive een stuk eenvoudiger. In plaats van verschillende tools voor BI, nog eens twee of drie oplossingen voor planning, dashboards en predictive die bedrijven nu vaak hebben, kun je dan in één laagdrempelige, maar geavanceerde tool terecht. En hoef je als eindgebruiker niet te springen tussen applicaties en deze verschillende oplossingen onder de knie te krijgen. Ondertussen komen er iedere 2 weken nieuwe mogelijkheden bij. Een voorbeeldje is de mogelijkheid voor IT om geavanceerde applicaties ontwikkelen.

SAP heeft als missie om bedrijven intelligent te maken. Onderdeel hiervan is de strategie dat medewerkers kunnen beschikken over de informatie en analysemogelijkheden die ze nodig hebben om hun taken optimaal uit te voeren. SAP Analytics Cloud wordt hierbij ingezet voor operationele informatievoorziening. Het wordt ingebed in de oplossingen die SAP biedt voor de verschillende bedrijfsprocessen, zoals HR (SuccessFactors), CRM (C/4HANA) of bijvoorbeeld Procurement (Ariba). Maar je kan in deze ‘embedded’ variant alleen de operationele informatie uit deze oplossingen gebruiken. Wil je informatie uit verschillende bronnen combineren en tactisch/strategische stuurinformatie genereren, dan kies je voor de SAP Analytics Cloud.

Data-architectuur

Hoe kan ik met mijn data aan de slag? Door data te importeren in SAP Analyics Cloud óf een live verbinding maken. Beide hebben een eigen architectuur en karakteristieken.

Je kunt gegevens uit de cloud en on-premise databronnen naar SAC brengen voor bewerking en analyse. Als gebruiker merk je het niet omdat het SAAS is, maar deze gegevens worden dan versleuteld via VPN naar SAC gekopieerd en komen in een encrypted in-memory database terecht. Je eigen HANA-omgeving in de cloud. Het principe is: de data komt binnen in de cloud, wordt opgeslagen en in de cloud kun je er mee werken. De combinatie met Business Planning en Consolidation (BPC) gaat nog een stapje verder. Je kunt je BPC modellen importeren in SAC en met meerdere mensen aan de slag gaan. Als een planning is aangepast kun je de resultaten terugschrijven naar BPC.

Bij een ‘live verbinding’ wordt de data niet gedupliceerd in de Analytics Cloud maar blijft de data volledig binnen je eigen netwerk. Bijkomend voordeel is dat eerder gedane investeringen in de bestaande databronnen gewoon gebruikt kunnen worden in SAC. Denk hierbij aan complexe logica gebouwd in Universes, BW of HANA. Daarnaast is het handig dat je autorisatiemodel in je bronsysteem gebruikt wordt. Grote multinationals hebben soms autorisatiemodellen waarin 200 manjaar kan zitten, dat wil je niet nog een keer nabouwen in de cloud.

Kickstarter

Voor iedere onderneming zal de overgang naar de cloud anders verlopen afhankelijk van de stand van hun IT. In de praktijk zijn er echter ook veel overeenkomsten en hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden. Om te helpen bij de overgang hebben we voor verschillende industrieën en vakgebieden specifieke business content ontwikkeld. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen bron eraan koppelen en dan heb je een kickstarter gebaseerd op de best practises van SAP. Deze kick starter kun je daarna naar eigen behoefte aanpassen.

Wil je weten wat SAP Analytics Cloud voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een hands-on workshop of een cloud readiness assessment specifiek voor jouw organisatie.