Hoe data immense verkeersstromen stuurt

SAP_RunLiveTruck-Data_stuurt_verkeer.jpgDe verkeersdruk neemt overal toe. Meer mensen, meer welvaart: het zorgt voor veel drukte en in sommige gevallen zelfs chaos. Op steeds meer plekken worden daarom slimme oplossingen ingezet om overlast te beperken en verkeersstromen te optimaliseren. Zo zet de Chinese miljoenenstad Nanjing data in om het verkeer op de weg te analyseren en dichter bij huis gebruikt ProRail verschillende databronnen om het beste spooronderhoud te kunnen leveren.

Nanjing: megastad in beweging

Nanjing, een van de 20 grootste steden in China, telt zo’n acht miljoen inwoners. Over de wegen van de stad rijden ongeveer 10.000 taxi’s, 7.000 bussen en wel een miljoen personenauto’s. Het is een grote uitdaging om deze verkeersstromen ook daadwerkelijk te laten ‘stromen.’

Het stadsbestuur besloot het probleem aan te pakken met behulp van Smart Traffic. De eerste stap hierin was het meten en analyseren van het huidige wegverkeer. Alle taxi’s en bussen werden uitgerust met sensoren en RFID-chips. Daarnaast werden op veel plekken in de stad camera’s opgehangen die het verkeer in beeld brachten. De immense hoeveelheid data die al deze registratiemogelijkheden opleverden (een kleine 100 miljoen records per dag) werden geanalyseerd met een geavanceerd algoritme.

Op deze manier werden patronen in het verkeer zichtbaar en kon beleid erop worden aangepast. Een van de analyses liet bijvoorbeeld zien dat een grote groep medewerkers van het vliegveld elke ochtend massaal vanuit hetzelfde stadsgebied op hetzelfde tijdstip vertrok in hun personenauto’s. Als gevolg slibde de doorgaande weg elke dag dicht. Omdat het begin- en eindpunt van deze verkeersstroom hetzelfde was, zette het stadsbestuur gratis pendelbussen in op de route. Het dagelijkse verkeersinfarct was verleden tijd.

Realtime inzicht

Met het intelligente analysesysteem en de snelle verwerking van de data, is informatie in realtime zichtbaar. Dit geeft inwoners van de stad de mogelijkheid om via een applicatie de actuele verkeersinformatie te zien en de meest optimale route uit te stippelen.

Bovendien kunnen overheidsinstanties met de data bepaalde patronen voorspellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote evenementen zoals concerten of voetbalwedstrijden. Het verkeer kan in realtime op de meest efficiënte manier door de stad geleid worden. 

Innovatief spooronderhoud

Ook Nederland kent de nodige verkeersdrukte. Niet alleen op de weg, maar juist ook op het spoor. ProRail wil dat Nederland, naast het drukstbereden, ook het meest innovatieve spoorwegnet ter wereld krijgt. Om deze reden hebben ze in de SAP Run Live Truck een prototype laten ontwikkelen voor spoorligging: het Train Remote sensing Under Complex Queries (TRUCQ) dashboard. Het prototype is ontwikkeld door een co-innovatie team van ProRail, SAP, Ordina en TU Delft. 

In dit dashboard worden satellietbeelden en laserimages gebruikt om de hoogte van de grond nauwkeurig te monitoren. Met deze combinatie van gegevens worden patronen in grondverzakkingen zichtbaar en kan er snel gehandeld worden wanneer de verzakking onverwacht sneller gaat.

Op het moment onderhoudt ProRail het spoor periodiek. Dat betekent dat er soms onnodig onderhoud gepleegd wordt terwijl er in andere gevallen te laat herstelwerkzaamheden plaatsvinden waardoor reizigers overlast kunnen ervaren. Dit gaat veranderen met TRUCQ. 

In eerste instantie worden huidige data verzameld en historische gegevens bewaard. Deze databases worden 40-50 keer per jaar geüpdatet, zodat er snel gereageerd kan worden als dat nodig is. Maar met zorgvuldige analyses van deze data kan er op korte termijn ook voorspeld worden wanneer onderhoud nodig is. ProRail gaat dus van reactief spooronderhoud naar preventief.

Innovatief spooronderhoud zorgt voor minder – of helemaal geen – overlast voor reizigers. Als er vaker kleinschalig onderhoud gepleegd kan worden is dat bovendien voordelig voor de duurzaamheid van het spoor.

Toekomstvisie

Preventief onderhoud is niet de enige toekomstdroom van ProRail. Het doel is om zo snel mogelijk aanvullende databases toe te voegen aan het dashboard. Denk aan weersvoorspellingen, maar ook aan gedetailleerde informatie over wissels. Al deze gegevens dragen bij aan het voorspellen wanneer onderhoud nodig is.

Data biedt de mogelijkheid om verkeersstromen te “sturen” en onderhoud aan infrastructuren te verbeteren. Bij de mobiliteit van de toekomst staan realtime inzicht en de mogelijkheid om te voorspellen hoog op de prioriteitenlijst.

Meer weten over de SAP #RunLiveTruck? https://runlivetruck.sap.nl