Hightech en automotive: twee branches die de toekomst vormgeven

De automotive-branche is van oudsher sterk gefocust op het produceren en verkopen van auto’s, maar tegenwoordig schuift de branche steeds meer op richting de hightechindustrie. Logisch, want eigenlijk zijn auto’s geëvolueerd tot rijdende computersystemen. De focus ligt daardoor niet meer op de voertuigen zelf, maar veel meer op de beleving van bestuurders en inzittenden.

Het is de sterke combinatie van technologie, mensen en data die de automotive-branche een sterke impuls geven. In dit blog wil ik uiteenzetten hoe deze drie factoren de branche transformeren.

Technologie: voor geavanceerde voertuigen en indrukwekkende klantbelevingen

De automotive-branche ondergaat ingrijpende veranderingen. Enerzijds worden die veranderingen aangezwengeld door vooruitstrevende organisaties die zich bijvoorbeeld buigen over de ontwikkeling van autonome voertuigen, zodat er een compleet nieuw vervoersconcept ontstaat. Anderzijds zijn het de consumenten die de verandering stimuleren vanuit de veranderende behoeften die zij hebben. De talrijke taxi-apps en car sharing initiatieven zijn daar sterke voorbeelden van. Zo zetten consumenten de hele branche op scherp.

Technologie levert ons nieuwe aanknopingspunten om voertuigen op een andere manier te gaan gebruiken. Dankzij sensoren, IoT en hightech-communicatiesystemen kunnen voertuigen nu informatie delen met andere voertuigen, met het wegennetwerk en met databases.

Machine learning maakt het mogelijk om patronen te ontdekken in de enorme datasets die de automotive-branche voortbrengt, legt Martine Prescher uit in Venture Beat. Dat helpt autokopers bijvoorbeeld om heel makkelijk het type auto te vinden dat het beste bij hun behoeften past.

De verwachting is dat voertuigen op steeds meer punten in verbinding gaan staan met het Internet of Things, waardoor het niet meer nodig zal zijn om losse devices te gebruiken voor GPS of het streamen van muziek; alles bevindt zich straks in de auto zelf. In de nabije toekomst neemt het aantal diensten dat een auto standaard aanbiedt sterk toe, bijvoorbeeld voor rijveiligheid, infotainment en onderhoud op afstand. Value-added services verbeteren de rijervaring en bieden een opstap naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Bijvoorbeeld: autoproducenten die automobilisten een seintje geven als een onderdeel niet meer werkt en dan automatisch een afspraak inplannen bij de garage. Of wegrestaurants en benzinepompen die gepersonaliseerde advertenties laten zien zodra een automobilist hen nadert.

Deze technologieën stimuleren ook de verdere ontwikkeling van autonome voertuigen. Veel auto’s bevatten namelijk al onderdelen die hier iets van weg hebben, zoals cruise control en park assist, en die functies worden de komende tijd alleen maar verder uitgebouwd. Auto’s zijn bovendien al uitgerust met sensoren die data verzamelen en IoT zorgt er al voor dat voertuigen met elkaar kunnen communiceren.

book-icon

Meer weten over hightech en automotive?

Wat zijn de juiste strategische stappen naar een moderne en intelligente automative-organisatie? Ben je benieuwd hoe de juiste branchspecifieke IT-oplossingen je hierbij kunnen helpen? Lees nu het paper.

De wisselwerking tussen mensen, data en technologie

Technologie biedt tal van nieuwe en interessante mogelijkheden, maar de branche heeft meer nodig dan dat om zich te kunnen ontwikkelen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er bij organisaties een cultuur heerst waarin innovatie en nieuwe processen worden gestimuleerd. Dat geldt overigens ook voor medewerkers; zij moeten openstaan voor veranderingen, in plaats van dat ze continu weerstand bieden. Daarnaast hebben organisaties vrij weinig aan het verzamelen van grote hoeveelheden data als medewerkers daar geen waarde uit kunnen halen. Meer hierover lees je in het whitepaper “Accelerating Digital Transformation in the Automotive Industry”.

Hoe halen organisaties in de automotive-branche dan meerwaarde uit de data die ze via het Internet of Things realtime binnenhalen? Dat blijkt een moeilijk verhaal te zijn, omdat organisaties zich momenteel vooral bezighouden met het verzamelen van data in plaats van met het interpreteren ervan. Gelukkig zijn er systemen waar je volledig op kunt vertrouwen wat het verzamelen van data betreft. En vergeet vooral ook niet dat machine learning een enorme hulp kan zijn bij het herkennen van patronen in data, op basis waarvan je bijvoorbeeld inzichten opdoet over de behoeften van klanten. Want waarom zou je zelf door een berg aan data heen gaan akkeren als een systeem dat veel beter en sneller kan dan jij?

Aan het begin van dit blog had ik het over de verschuiving van het produceren van voertuigen naar het leveren van een indrukwekkende klantbeleving. De automotive-branche heeft al gigantische stappen gezet op dit vlak. Bluetooth, draadloos opladen, internetverbinding in de auto, achteruitrijcamera’s en de focus op comfortabel autorijden zijn daar sterke voorbeelden van.

Al die veranderingen stemmen mij hoopvol over alles wat de toekomst ons nog gaat brengen. Ik weet zeker dat de branche de hele maatschappij gaat veranderen en de manier hoe wij over mobiliteit denken. Zo gaan hightech-innovaties het rijden veiliger maken, de filevorming verminderen en auto’s nóg geavanceerder maken. Deze innovaties hangen direct samen met IoT en machine learning, maar de combinatie tussen technologie, data en mensen zorgt uiteindelijk voor de échte impact.

Wil je meer lezen over de juiste strategische stappen naar een moderne en intelligente automotive-organisatie? En ben je benieuwd hoe de juiste branchespecifieke IT-oplossingen je hierbij kunnen helpen? Lees dan het paper ‘The Future of the Automotive Industry: Unlocking New Business Value with Digital Technologies’.

Dit blog is een vertaling van ‘How High-Tech And Automotive Industries Propel The Future’.