Intelligent Enterprise succes hangt af van de business

Deel vijf van de vijfdelige serie, ‘Anatomie van de Intelligent Enterprise’. Hierin onderzoeken we hoe bedrijven de overgang naar een Intelligent Enterprise kunnen optimaliseren.

Het bedrijf waarvoor we werken is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Of we het ons nu realiseren of niet. De samenwerkingsrelaties die daarbij plaatsvinden zijn essentieel.

Vertrouwen is de basis van iedere relatie. Dit geldt ook voor het partnerschap tussen een bedrijf en haar technologie-experts en procesadviseurs, ondanks dat die relatie is gebaseerd op een contractuele overeenkomst van onderling overeengekomen voorwaarden. Vertrouwen en verwachtingen liggen immers ook ten grondslag aan interacties en investeringsbeslissingen. Leidinggevenden vertrouwen op de technische diepgang en middelen van de partner om intelligente mogelijkheden te ontwikkelen. Deze mogelijkheden helpen het bedrijf om de grootste concurrent te overtreffen en de kleinste startup af te weren.

De interesse in intelligente technologieën – zoals artificial intelligence (AI), blockchain, machine learning, predictive analytics en het Internet of Things (IoT) – blijft groeien. Daarom worden partners steeds belangrijker. Ik merk dat bedrijven die op weg zijn om Intelligent Enterprises te worden, een vertrouwd samenwerkingsnetwerk van partners opbouwen en beheren. Dit biedt hen een breed scala aan expertises en methoden.

verb-bedrijfsresultaten-pic

Meer weten over de Intelligent Enterprise?

Bekijk klantcases, feiten en cijfers en ontdek hoe je van jouw organisatie een Intelligent Enterprise maakt op deze pagina

Partners: drijvende kracht achter een krachtige Intelligent Enterprise

Om de belofte van de Intelligent Enterprise volledig waar te maken, moeten bedrijven overstappen van hun huidige architectuur naar een nieuwe, digitale omgeving. Voor partners betekent dit vaak dat ze te maken krijgen met maatwerk. Ze moeten elke end-to-end implementatie zien als een unieke puzzel.

Maar aan de basis van elke Intelligent Enterprise ligt de digitale kern. Dit is meestal een Enterprise Resource Planningsysteem (ERP). Dit ERP kan gaan knellen omdat deze het nieuwe bedrijfsmodel niet kan ondersteunen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld niet snel genoeg worden verwerkt. Daardoor ontbreken inzichten die moeten zorgen voor de flexibiliteit om risico’s en kansen realtime aan te pakken. Een jong personeelsbestand kan vervolgens niet volledig gebruikmaken van de digitale vaardigheden die voor hen vanzelfsprekend zijn. En de daaruit volgende onsamenhangende koopervaringen en moeilijk te gebruiken producten, leiden tot teleurstellende klantervaringen.

Door deze bedreiging kunnen bedrijven hun vertrouwensrelatie met partners in twijfel trekken. Maar het juiste soort partners kan opnieuw een intelligent, digitaal model voor het bedrijf beoordelen, bedenken en maken. Dit gebeurt op basis van vier fundamentele taken:

• Stem de business case, architectuur en oplossingsaanbeveling af op de strategische prioriteiten van de klant
• Gebruik design thinking om de mogelijkheden van de nieuwe implementatie vanuit verschillende gebruikersperspectieven te zien
• Ontwerp een uitvoerbaar implementatieplan op basis van de digitale vaardigheden, de technologieadoptie en de bereidheid tot verandering van de klant
• Genereer waarde die iedereen in het bedrijf kan zien en ervaren

Met deze aanpak kunnen partners hun klanten helpen om intelligente technologieën te gebruiken. De partners moet zorgen dat de technologieën tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van het bedrijf en de branche. Samen kunnen ze een resultaatgerichte strategie en roadmap ontwikkelen, die gebouwd zijn op bewezen bedrijfsscenario’s en een versnelde return on investment (ROI).

Fundamentele band voor duurzame, resultaatgerichte digitalisering

Bedrijven gaan voor een succesvolle overgang naar een Intelligent Enterprise. Om dit te realiseren, moeten ze speciaal gebouwde tools en content inzetten die het traject en de ROI versnellen. Een dergelijke verandering is daarom zeer uitdagend, riskant en resource-intensief.

Maar zodra een deskundige partner betrokken is bij het initiatief, kunnen bedrijven de transformatie end-to-end bekijken vanuit samenwerking. Organisaties kunnen de waarde van elke stap naar een Intelligent Enterprise begrijpen en de adoptie van nieuwe werkwijzen stimuleren. Maar alleen door een sterke relatie met partners, gebaseerd zijn op samenwerking en vertrouwen.

Dit blog is ook in het Engels verschenen onder de titel “The Success Of Your Intelligent Enterprise Depends On The Company You Keep”.