Finance

Deel via:

Finance Inspiration Day 2016: overnemen, doortrekken en versnellen

Op dinsdag 11 oktober 2016 vond de Finance Inspiration Day plaats bij SAP Nederland. Onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Smit gingen verschillende sprekers in op de snel veranderende rol van de finance. Het werd een dag die in het teken stond van tsunami’s, judo, robots en – niet te vergeten – het hart.

1.jpgJeroen Smit, de dagvoorzitter van de Finance Inspiration Day, was tot voor kort hoogleraar journalistiek in Groningen. Uit onderzoek van Smit bleek dat dagbladjournalisten onvoldoende onderkennen dat het voortbestaan van papieren kranten ernstig wordt bedreigd. Ruim 68 procent van de ondervraagde journalisten bleek te verwachten dat de papieren krant zoals we hem nu kennen over een paar jaar niet meer bestaat. Tegelijkertijd dachten de meeste respondenten (89 procent) dat die ontwikkelingen weinig of geen effect zouden hebben op hun dagelijkse werk en hun baan. Het zou hun tijd wel duren.

De reactie van die journalisten is natuurlijk een heel menselijke. En in die zin lijken journalisten en CFO’s best op elkaar. Het werk en de werkomgeving van de CFO en zijn team gaan de komende jaren exponentieel veranderen onder invloed van technologie. Toch lijken de meeste finance professionals het gevoel te hebben dat dit allemaal wel meevalt. Het zal hun tijd wel duren.

7.jpgRouven Morato, een van de sprekers tijdens de Finance Inspiration Day, denkt daar anders over. Morato is bij SAP wereldwijd verantwoordelijk voor SAP’s enterprise analytics. Met zijn team meet hij voortdurend in hoeverre de KPI’s in lijn zijn met de informatie die hij opdiept uit SAP’s eigen systemen. Morato vergeleek de verandering die op de afdeling finance afkomt met een tsunami. “Dat de aardbeving vijfduizend kilometer verderop in zee plaatsvindt merk je niet”, stelde hij. “Maar je ziet wel signalen. De dieren vluchten naar hoger gelegen gebieden. Het water trekt zich terug. Als je die signalen negeert, word je overspoeld door de vloedgolf.”

Handwerk verdwijnt

4.jpgWat zijn die signalen? Als CFO’s een beetje opletten wat er allemaal gebeurt in hun wereld, zijn de signalen overduidelijk. Wat te denken van een ontwikkeling als robotisering bijvoorbeeld. Lars Leemhorst is Partner Consulting & Technology bij PWC. Tijdens zijn Inspiration Talk op de Finance Inspiration Day vertelde hij dat robots over vijf jaar 30 tot 40 procent van de financiële processen uitvoeren. Dat zijn niet de robots die u van Star Wars kent. Het is software die ‘op’ een systeem geplakt wordt en allerlei taken overneemt waarvoor nu nog menselijk handwerk nodig is. Robotics Process Automation (RPA) is zowel bruikbaar voor eenvoudige als voor complexe processen. Een nieuwe leverancier invoeren, vervolgens z’n e-mailgegevens controleren, z’n KvK-nummer toevoegen, de bankgegevens checken… Het is een perfect voorbeeld van een simpel gestandaardiseerd proces dat straks helemaal overgenomen wordt door steeds slimmer wordende machines.

Volgens Leemhorst zou dat er zomaar toe kunnen leiden dat allerlei diensten die nu geoutsourced zijn, teruggehaald worden naar Nederland. Daarmee worden shared service centers in lagelonenlanden overbodig. En misschien stopt het daar helemaal niet. Zijn CFO’s en finance professionals straks overbodig? Lars denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. Hij verwacht eerder dat de rol van finance daardoor verandert. “Finance kan zich dankzij RPA veel meer gaan richten op een rol als partner van de business. Ze kunnen zich gaan richten op risk management. Op brand protection. Of bijvoorbeeld op het verder simplificeren van data en processen.”

Toegevoegde waarde

2.jpgBehalve robotisering hebben ook thema’s als Big Data en real-time veel invloed op de rol van finance. Kees Dubbelboer (tot voor kort head of corporate control bij Alliander) kwam tot een vergelijkbare conclusie in zijn verhaal en daagde zijn gehoor uit om te zorgen dat de finance functie tegen 2025 niet gedevalueerd is tot een kostenfactor, maar dat CFO’s actief werk maken van hun value propositie en zoeken naar hun unieke toegevoegde waarde voor de organisatie.

Niet iedereen was het daarmee eens. Tijdens de Finance Inspiration Day maakten we het podium vrij voor een podiumdiscussie tussen mensen met enige afstand tot het onderwerp. Dat waren Judith Meeng (Group Director HRM bij Refresco Gerber), William Bontes (voormalig Chairman of the Board en CEO bij Hurks) en Maarten Korz (Innovatiespecialist bij de Rabobank). Volgens William Bontes waren thema’s als leiderschap, ICT, innovatie, technologie allemaal heel interessant voor CFO’s. Toch vond hij dat de CFO er in de eerste plaats voor moet zorgen dat de financiële basis op orde is.

Het verbaasde Maarten Korz op zijn beurt een beetje dat CFO’s zo druk zijn met het behouden van hun functie. Volgens Korz is het bedrijf de basis en niet het voortbestaan van de CFO-rol.

3.jpgJudith Meeng pleitte vooral voor finance teams die met een frisse blik naar de veranderende wereld kunnen kijken. Zoals in het finance team van een grote oliemaatschappij waarin mensen zitten die opgeleid zijn tot onder meer arts, apotheker en HR-specialist. Finance teams waarin andere disciplines vertegenwoordig zijn, gaan volgens Meeng makkelijker om met de veranderende wereld.

Harmonische krachten

6.jpgWat ook blijkt te helpen om in te spelen op verandering, is judo. Hugo Mans (Financieel Directeur bij NedTrain) was jarenlang een fervent beoefenaar van die sport. Mans vertelde hoe je bij judo gebruikmaakt van harmonische krachten. Als iemand je aanvalt, neem je de aanval over. Daarna trek je ‘m door en versnel je. Bij judo leer je volgens Mans vooral om je energie in harmonie met je omgeving in te zetten. En dat is precies wat hij deed bij de forse finance-transformatie die NedTrain doormaakte. In de aanloop naar ‘De Omklap’ kwam hij in af en toe situaties die op het eerste gezicht bedreigend leken. Denk bijvoorbeeld aan het online platform waarop 450 collega’s (waarvan de helft een nieuwe baan zou krijgen) tegelijkertijd hun ongezouten mening over het transformatieproject mochten geven. Het bleek voor Mans hartstikke goed te werken en leverde verrassend positieve resultaten op. Zijn boodschap: stap erin en het levert je heel veel op. Geef geen tegenkracht, maar neem over.

Met de hand op het hart

Geen tegenkracht geven, maar overnemen. Dat is wat de journalisten uit het onderzoek van Jeroen Smit zouden moeten doen. En het is volgens mij ook precies wat finance professionals moeten doen die zien hoe de zee zich langzaam terugtrekt en de technologische tsunami horen rommelen in de verte. Je kunt blijven staan en net doen of er niets aan de hand is. Of je kunt je surfboard pakken en op zoek gaan naar een mooi plekje om in die golf te springen. Wie weet waar je terechtkomt.

5.jpgDat was ook een beetje waar Esther van Toledo tijdens een inspirerende afsluiting het publiek toe uitnodigde. Van Toledo kreeg het voor elkaar om meer dan honderd finance experts hun hand op hun hart te laten leggen. Om ze vervolgens in een bijna meditatieve staat te brengen en ze met gesloten ogen na te laten denken over hun toekomst en ambities. Waarop ze iedereen aanspoorde om die ambities waar te gaan maken en vooral meer met hun hart te denken en te sturen. Een mooier slot van een dag die vooral in het teken stond van keiharde technologische kansen en bedreigingen was bijna niet denkbaar. 

Meer inspirerende cases?
Forrester Consulting voerde in opdracht van SAP een onderzoek uit naar de ROI die bedrijven kunnen realiseren met SAP BusinessObjects Analytics. Download de Forrester whitepaper voor de bevindingen.

Wil je op de hoogte blijven van alle Finance-blogs? Abonneer je op dit blog en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht met updates.

Abonneer