Excelleren in de HR-arena van de toekomst

Anita Lettink (NGA Human Resources) en Mark Raben (SAP)Op 16 juni 2016 vond de HR Inspiration Day plaats bij SAP in ’s-Hertogenbosch. Deze dag draaide helemaal om de vraag hoe organisaties zich het beste kunnen handhaven in de HR-arena van de toekomst. Jim van der Wardt, HR Director van SAP Nederland, liet zich een dagje inspireren.

“What the f*** is happening?” Met deze volzin vatte de Belgische inspirator en auteur Jef Staes de uitdaging van vrijwel elke moderne organisatie heel kernachtig samen. Staes schetste een wereld in verwarring. Een wereld in transitie. Een wereld waarin de totale beschikbaarheid van informatie alles verandert, ook op HR-gebied. Hij noemt het de beweging van analoog naar digitaal, van voorspelbaar naar onvoorspelbaar, van 2D naar 3D. Organisaties die willen overleven in die turbuelente wereld moeten volgens Jef 3D Smart worden en 3D Smarts in dienst nemen. Een 3D Smart surft probleemloos over de woelige baren van de 3D-wereld. Deze mensen weten bovendien probleemloos hun passies en talenten in lijn te brengen en stoppen nooit met leren. Ze zijn, zoals Jef het graag uitlegt, in de groove met hun talenten. Maar hoe vind en bind je dit soort mensen? Dat vraagt volgens Jef onder meer om leiderschap. Om managers die hun mensen de vrijheid geven om te groeien. Managers die zich niet opstellen als baasje maar als investeerder en informatiecoach.

Chief Employee Experience Officer

Hethrid-puliek zijn geen loze kreten van Jef. Onderzoek van Deloitte bevestigt dat de werkplek zoals we hem kennen aan grote veranderingen onderhevig is. Rogier Halvers, Senior Manager bij Deloitte, lichtte tijdens de Inspiration Day het Global Human Capital Trends 2016 onderzoek toe dat al die veranderingen en trends haarfijn in kaart brengt aan de hand van wereldwijde surveys onder 7.096 respondenten. Het onderzoek schetst niet alleen wat er verandert, maar vooral hoe je daarmee om moet gaan.
In hun stuk concluderen de onderzoekers van Deloitte bijvoorbeeld dat HR meer dan ooit gericht moet zijn op het creëren van een gezamenlijke cultuur en een aantrekkelijke werkomgeving die de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie verhoogt. In die nieuwe organisatie staan thema’s als leren, diversiteit en de inzet van nieuwe digitale technologieën centraal.

hrid-publiek-3Binnen al die turbulentie, zo valt in het rapport te lezen, wordt de rol van de HR-leider heel anders. De HR-topman of -vrouw verandert van Chief Talent Executive naar Chief Employee Experience Officer. Rogier: “Wie zijn de mensen die we in huis hebben? Waar worden ze blij van? Hoe kunnen we ze stimuleren met onze HR-processen?” Het zijn cruciale vragen die volgens mij nog veel te weinig gesteld worden.

De Nieuwe Aanpak van PostNL

hrid-roger-muys-postnlBij PostNL worden die vragen tegenwoordig wél gesteld. Roger Muys is zo’n Chief Employee Experience Officer nieuwe stijl. Muys is Group HR Director bij PostNL, een bedrijf dat dankzij de opkomst van internet als geen ander weet hoe disruptief digitalisering kan zijn. Na een periode van focus op kostenbesparing en efficiëntie, richt PostNL zich onder aanvoering van Roger heel nadrukkelijk op het terugbrengen van de menselijke maat. HR speelt daarin een enorm belangrijke rol. Het DNA-programma (waarbij DNA staat voor De Nieuwe Aanpak) helpt medewerkers om zich te ontwikkelen tot betrokken ambassadeurs van de organisatie. Dat zit hem in kleine dingen. Via een eenvoudige app bijvoorbeeld, kunnen de 9.000 PostNL medewerkers op gezette tijden doorgeven wat ze van hun werk vind en. Zo houdt hij letterlijk een vinger aan de pols van de organisatie en kan HR voortdurend een inhoudelijke en relevante dialoog erlijven voeren.

Diversiteit en bewegen

hrid-publiekAnita Lettink, VP Solutioning & Alliances bij NGA Human Resources, gaf op haar beurt haarfijn weer waarom het topic diversiteit zo ontzettend belangrijk is in de HR-arena van de toekomst. “Bedrijven met een vrouwelijke bestuurder presteren aantoonbaar beter”, stelde Anita. “Dat geldt ook voor bedrijven die divers zijn op het gebied van sexuele geaardheid. Ze zijn veel beter in staat om een divers klantenbestand aan te spreken. Trekken meer talent aan. En houden dat bovendien langer vast. In onze maatschappij hebben we juist mensen nodig die anders zijn. Mensen die ons uitdagen door moeilijke vragen te stellen. Diversiteit loont.”

Wat ook loont, leerde ik, is bewegen. René Sielhorst, expert in corporate health, liet het publiek zien hoe belangrijk beweging is voor het concentratie- en prestatievermogen. Onze hersenen hebben beweging nodig. Bedrijven die daar rekening mee houden en hun medewerkers in staat stellen om veel te bewegen, creëren een workforce die niet alleen fitter maar ook productiever is.

Medewerkersbetrokkenheid drijft succes

hrid-nick-van-sante-sligroNick van Sante is Adjunct Directeur Personeel & Organisatie bij Sligro Food Group. Zijn belangrijkste aanpak om dit familiebedrijf toekomstvast te maken, is een strakke laserfocus op medewerkersbetrokkenheid. “Mijn ambitie”, zei Nick, “is mensen voortdurend te laten snappen waar het bij Sligro om gaat en wat ons verhaal is en hoe ons moreel kompas eruitziet. Wat zijn onze mores? Wat zijn onze normen en waarden?” Een van de hulpmiddelen die hij daarvoor inzet, is een medewerkersportaal (op basis van SAP Jam) dat alle 11.500 medewerkers van Sligro verbindt. “Wij gebruiken heel veel technologie”, stelde Nick. “Technologie is de gamechanger van HR. Als je daar niet in investeert kun je niet duurzaam actief zijn als HR.”

Op zoek naar superhelden

Het verhaal David Hulsenboom, auteur van het boek ‘Oh NÉÉ, ik ben een FTE’ sloot daar mooi bij aan. Hij sloot het indrukwekkende rijtje sprekers af met een dringende oproep om op zoek te gaan naar superhelden in de organisatie. Niet naar de Supermannen en -vrouwen (3% van het totaal) die van nature superkrachten hebben en het op eigen kracht wel redden. Maar de mannen en vrouwen (27% van het totaal) die hun superkrachten, net als Batman, ontlenen aan de inzet van de juiste, slimme hulpmiddelen.

hrid-david-hulsenboom“Focus niet op supermensen, maar focus op 27 procent en kijk hoe je die faciliteert om een superheld te zijn.” In combinatie met de 3% superhelden onstaat volgens David de kritische massa die nodig is om als bedrijf om te kunnen gaan met een veranderende, onvoorspelbare, complexe en onduidelijke (VOCO) wereld.”

Aan het einde van deze geweldige Inspiration Day durf ik wel te stellen dat aanzetjes tot het antwoord op de vraag “What the f*** is happening?” op allerlei manieren gegeven zijn. Ik weet bovendien zeker dat ideeën, elementen en flarden van deze dag de komende maanden en jaren terug blijven komen in mijn werk en mijn ideeën. En wat die HR-arena van de toekomst betreft… Ik ben er helemaal klaar voor. Volgens mij bestaat er géén mooiere en betere tijd om in deze turbulente arena te mogen werken.

Het verbinden van mensen is de sleutel tot innovatie. Maar het op de juiste manier verbinden van mensen is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het is een transformatie waarbij een cruciale én vaak nieuwe rol is weggelegd voor HR. Patrick Willer geeft in zijn eerste boek MENSMENSMENS inspiratie en handvaten voor deze transformatie. Benieuwd? Download via deze link dan snel het eBook!