Een duurzamere wereld: een beetje van jezelf en een beetje technologische innovatie

  • Frank Basten
    Customer Engagement Executive
    01/11/2017 | 126 views

Internet of Things (IoT): een ideaal hulpmiddel om te checken hoe duurzaam je leeft. Slimme thermostaten maken je bewust van je energieverbruik en met een handige app meet je precies hoeveel aardgas je verbruikt. Ook het scheiden van je afval draagt bij aan een betere wereld. Maar wanneer weet je of je dat goed doet? In deze blog vertel ik je hoe technologie ook dáár een handje bij kan helpen. En niet alleen jij, ook gemeenten kunnen afvalscheidingspercentages onder inwoners omhooghalen met de inzet van IoT. Win-win toch?

Vooraf nadenken over jouw impact op het milieu

Plastic, PMD, blik, glas, papier, gft en restafval: sommige consumenten zien door de afvalzakken de storthoop niet meer. Ze zijn van goede wil om al die fracties te scheiden, maar hoe moeten zij nou weten of ze groen bezig zijn. En degenen die denken dat ze het goed doen, zouden met wat hulp nóg beter hun afval kunnen scheiden.

Om bewustwording te creëren zetten gemeenten onder meer algemene marketingcampagnes in via lokale kranten. Maar dat moet ook op persoonlijk niveau kunnen. Het liefst ook nog eens in real-time, zodat een consument juíst vooraf nadenkt over de stempel die hij of zij op het milieu drukt met al dat huisvuil.

Oplossen is zilver, voorkomen is goud

Bestaande milieuproblemen kunnen we met technologie oplossen. Denk maar eens aan de student Boyan Slat die het wereldnieuws haalde met het op algoritmes gebaseerde ontwerp The Ocean Cleanup (TOC). Hij wil binnen tien jaar de plastic soep uit de wereldzeeën gevist én gerecycled hebben.

Je kunt technologie echter ook preventief voor je laten werken. Ik zie namelijk liever dat de plastic soep in de toekomst voorkomen wordt door slimmer met ons afval om te gaan. Op dat principe is de app Fleur gebaseerd die voor CentralNed, dat onderdeel is van Dura Vermeer – in samenwerking met The Next View – werd ontwikkeld in de #RunLiveTruck. Die moet consumenten met zogeheten persuasive technology overhalen hun afvalscheidingsgedrag te verbeteren.

In het mobiele innovatielab is eveneens een bijbehorende slimme afvalzuil ontworpen. Die inwerpzuil is in de toekomst toepasbaar op Ondergrondse Afval Transportsystemen, zoals je die nu in Arnhem en Almere vindt. Daarnaast is hij ook geschikt voor ondergrondse containers die je vooral bij flatgebouwen ziet. Fleur werkt in combinatie met de slimme afvalzuil. Je kunt dus met je telefoon de bak openen, maar ook direct op je telefoon zien wat je zojuist in de slimme afvalzuil hebt gegooid.

Beter afval scheiden dankzij technologie

Het is natuurlijk een razend interessant gegeven dat je inwoners kunt stimuleren hun afval beter te scheiden met de inzet van technologie. Maar hoe werkt het precies?

Waar nu meerdere afvalzuilen voor verschillende fracties nodig zijn (wat ook nog eens een behoorlijk dure infrastructuur met zich meebrengt), is dat met dit prototype niet meer het geval. Ook als er in de toekomst nóg meer afvalfracties in het leven worden geroepen, is dat geen obstakel voor deze slimme zuil. In de afvalbak zit namelijk een camera met kleurendetectie. Huisvuilfracties worden aangeboden in gekleurde zakken. In een rode zak gaat bijvoorbeeld restafval. De camera herkent de kleur en brengt zo de afvalstromen in kaart die gelinkt zijn aan de gebruiker van de app. Daardoor kun je heel precies in real-time het afval- en scheidingspercentage bekijken per persoon. Je krijgt dus directe feedback op jouw gedrag. Maar ook algemenere gegevens zijn beschikbaar: hoe zit het met de cijfers van die specifieke zuil, je wijk of zelfs je gemeente? Hoe verhoudt jouw afvalgedrag zich tot dat van inwoners in de rest van het land? Overigens is je privacy en die van je buren wel gewoon beschermd. Je kunt niet jouw gedrag met dat van een willekeurige buurman vergelijken. 

Hoe groen ben jij bezig? 

De app verzamelt allerlei statistieken en daarmee kan de applicatie ook het gedrag van de gebruiker sturen. Ben je goed bezig? Dan krijg je code groen. Kan het beter? Oranje. Ben je echt fout bezig, dan krijg je code rood.  

Fleur geeft je niet alleen inzicht in je gedrag, je krijgt ook tips over hoe je nóg groener bezig kunt zijn. Daarnaast vind je er algemene informatie over afvalinzameling in je gemeente en kun je pushberichten ontvangen als jouw afvalzuil buiten werking is.

Actiever bijdragen aan milieu door persoonlijke stimulans

Niet alleen gemeenten vinden afvalscheiding dus belangrijk: ook grote bouwbedrijven als Dura Vermeer pakken de handschoen op wanneer het gaat om duurzaamheid. De organisatie ziet het als maatschappelijke plicht om niet enkel te bouwen, maar ook om problemen die bij verstedelijking komen kijken aan te pakken. Zo helpt Dura Vermeer gemeenten met het behalen van hun doelstellingen. Want eerlijk is eerlijk: met een groeiende bevolking wordt de afvalberg alleen maar groter.

Ruben Verbaan van Dura Vermeer is blij met het resultaat: “Dankzij de app kunnen gemeenten directer communiceren met burgers. Op het moment dat de stimulans persoonlijk wordt, willen inwoners actiever bijdragen aan het milieu. Het zet echt aan tot een verandering van gedrag.” 

Duurzaamheid begint bij jezelf

 Een beter milieu begint bij jezelf. Het klinkt een beetje als een dooddoener, deze overheidsslogan uit de jaren negentig. Maar dankzij technologische ontwikkelingen zoals de Fleur-app en de slimme afvalzuil, krijg je met harde cijfers direct inzicht in je eigen gedrag en kun je dat bijsturen. Duurzaamheid begint dus echt bij jezelf. Of beter nog – om maar in de slogansfeer te blijven –, duurzaamheid: een beetje van jezelf en een beetje technologische innovatie. 

Meer lezen over deze case? Check www.runlivetruck.sap.nl en houd #RunLiveTruck in de gaten voor meer informatie!