Een centraal platform voor finance: de derde weg

Financiële cijfers zijn niet zelden doorslaggevend bij belangrijke businessbeslissingen. Maar in een gefragmenteerd IT-landschap is een goed en actueel financieel inzicht geen vanzelfsprekendheid. Consolideren of zelfs alles vervangen door een standaardsysteem klinkt mooi, maar is soms simpelweg een brug te ver. Gelukkig is er een alternatief.

Lang niet alle organisaties beschikken over een centraal, dominant ERP-systeem waarin alle businessprocessen zijn gecoverd. De redenen lopen uiteen. Zo is een IT-landschap na een fusies en overnames logischerwijs verre van uniform. En soms is het simpelweg een resultaat van bewuste keuzes, waarbij bijvoorbeeld verschillende businessunits autonome keuzen hebben gemaakt voor verschillende systemen.

Nadelen heterogeen landschap

Een nadeel van zo’n heterogeen ERP-landschap staat als een paal boven water. Het maakt inzicht in de financiële status en het genereren van actuele rapportages niet eenvoudiger. Het betekent doorgaans dat gegevens uit diverse datasilo’s bijeengebracht moeten worden. Dat is vaak tijdrovend werk, en soms handwerk, als het al goed mogelijk is. Real-time inzicht in actuele financiële KPI’s is in zo’n situatie vrijwel onmogelijk. De enige optie is vaak wachten tot de closing heeft plaatsgevonden. Op dat moment zijn de gegevens echter direct alweer verouderd.

Een grondige harmonisatie- en consolidatieslag van het hele IT-landschap lost bovengenoemd probleem op. In theorie is dat altijd een optie. Maar na een fusie of overname zijn er vaak andere prioriteiten dan grootschalige consolidatieslagen. Bovendien zijn standaardiseringen langdurige en kostbare trajecten. Tijd en geld zijn simpelweg niet altijd in overvloed beschikbaar. Eerder gedane investeringen in ERP-systemen laten zich bovendien niet terugdraaien.

Gulden middenweg

Gelukkig is er een gulden middenweg tussen nietsdoen en complete harmonisatie van een IT-landschap: de implementatie van een centraal finance-platform dat als ‘schil’ over de bestaande ERP-systemen heen ligt. Daarmee is realtime inzicht in de financiële prestaties in een gemêleerd landschap wel degelijk mogelijk. Bovendien is een dergelijke oplossing relatief snel realiseerbaar.

Hoe ziet zo’n scenario eruit? Grofweg betekent het dat het centrale systeem in real-time alle data vanuit de verschillende ERP-systemen repliceert en bewaart in een eigen structuur. Die structuur ligt bovenop een platform met real-time mogelijkheden, zodat razendsnelle analyses en verwerkingen op de data mogelijk zijn.

Een dergelijk centraal platform biedt met zijn real-time technologie interessante voordelen:

  1. Direct inzicht in actuele financiële informatie

Het centrale finance-platform harmoniseert alle master data. Doordat alle financiële informatie is samengebracht in een uniforme structuur, kan het systeem analyses ‘on the fly’ en in real-time presenteren. Op die manier beschikt een beslisser direct over de juiste financiële inzichten. Dat is goed nieuws voor de kwaliteit van zijn of haar beslissingen. 

  1. Geen impact op bestaande systemen en processen

De bronsystemen van die data, de bestaande IT-system, blijven intact. Net als de onderliggende bedrijfsprocessen en de transacties die daaruit voortkomen. Zowel organisatorisch als technisch blijft de impact dus beperkt.

  1. Ruimte voor nieuwe functionaliteit en (mobiele) interfaces

Hoewel het platform de bronsystemen en bijbehorende processen intact laat, biedt het ruimte voor nieuwe processen en gebruiksinterfaces. Denk aan het samenbrengen van een voor iemand relevante financiële prestatie-indicatoren in een overzicht geschikt voor smartphones. Dat vergroot de financiële transparantie verder.

  1. Springplank voor toekomstige IT-consolidaties

Een centraal financeplatform maakt de stap naar een nieuw bedrijfsbreed financesysteem kleiner. Met een dergelijk platform beschikt de organisatie immers al over bijvoorbeeld een gestandaardiseerde rapportagestructuur. Een dergelijk platform laat organisaties bovendien in hun eigen tempo overstappen naar een meer geharmoniseerd IT-landschap. Bestaande systemen hoeven immers niet direct vervangen te worden.

  1. Harmonisatie binnen shared service centers

Een centraal financeplatform biedt antwoord op de complexiteit waarmee shared service centers vaak worstelen. Deze centers bedienen meerdere businessunits die lang niet altijd gebruik van dezelfde ERP-systemen. Met een centraal financeplatform kan ondanks de verschillen tussen de units toch op een uniforme manier worden gewerkt en gerapporteerd. Bovendien creëert het een organisatiebreed financieel inzicht, over de verschillende units heen. Hetzelfde geldt voor situaties na overnames of bijvoorbeeld joint ventures.

Actueel inzicht in de belangrijke finance-KPI’s is van een niet te onderschatten waarde voor de boardroom. Met een centraal financeplatform heeft de CFO het inzicht dat nodig is om de concurrentie te slim af te zijn.