Een betere employee experience bieden? Verbeter bedrijfsresultaten

Wist u dat bedrijven die zorgen voor een betere employee experience ook daadwerkelijk betere resultaten boeken? Zij realiseren hiermee een hogere productiviteit, minder verloop van personeel en een hogere klanttevredenheid.

U hoeft geen hr-professional te zijn om het belang in te zien van de ervaring die werknemers wordt geboden en de impact hiervan op zowel hun houding als hun gedrag. Denk eens terug aan uw eigen ervaringen als werknemer gedurende uw carrière. Wat zijn de momenten waarop u bijvoorbeeld:

  • extra inzet toonde aangezien u adequaat beloond wilde of hoopte te worden?
  • besloot toch uw werk voort te zetten ondanks dat u onder niet-optimale omstandigheden werkte?
  • ervoor koos te vertrekken naar een andere organisatie omdat u zich niet voldoende erkend of beloond voelde?

Als ik zelf terugkijk op mijn loopbaan zijn er momenten geweest waarop ik langer in dienst was gebleven als iemand mijn zorgen proactief had geadresseerd.

verb-bedrijfsresultaten-pic

Leer meer over het combineren van operationele- en ervarinsdata

Ontdek wat een betere employee experience voor jouw organisatie kan betekenen.

Inzicht nodig

Als werkgever of hr-professional is het dan ook in uw belang uw werknemers een optimale ervaring te bieden. Om dit in de praktijk te realiseren, is het noodzakelijk inzicht te hebben in deze employee experience en de impact hiervan op de bedrijfsprestaties.

Dit inzicht verkrijgen is in veel gevallen echter een uitdaging. Zo tonen rapporten aan dat er sprake is van een ‘experience-kloof’ tussen de wijze waarop werknemers hun werkomgeving ervaren en de wijze waarop dit door hr wordt beoordeeld. Zo blijkt hr vaak aanzienlijk positiever te zijn over de betrokkenheid van werknemers, de manier waarop zij aankijken tegen voordelen die hun werkgever biedt en de vraag of werknemers hun organisatie aan anderen zouden adviseren als werkgever.

Operationele data en ervaringsdata

Om deze kloof inzichtelijk te maken zijn zowel operationele data als ‘experience data‘ nodig. Operationele data zijn een krachtige tool en vertellen bedrijven precies wat er intern gebeurt. Dit omvat onder meer transactionele hr-data die helpen vragen te beantwoorden als:

Hoeveel werknemers vertrekken bij het bedrijf?

  • Welke functie en taak hebben deze werknemers?
  • Hoeveel kandidaten accepteren een baanaanbod?
  • Welk percentage van de trainingen is succesvol afgerond?

Ervaringsdata zijn fundamenteel anders dan operationele data. Deze gegevens hebben betrekking op de menselijke factor en helpen inzicht te krijgen in de oorzaak van gebeurtenissen. De gegevens vertellen u precies waarom dingen gebeuren en welke acties u hierop kunt baseren. Denk hierbij aan:

  • de overtuigingen, emoties en intenties die een werknemer doen besluiten een andere baan te zoeken;
  • de reden voor sollicitanten om een baanaanbod wel of niet te accepteren;
  • de reden dat een training voor nieuwe werknemers wel of juist niet effectief is.

Data combineren

Om echt inzicht te krijgen in de employee experience is het noodzakelijk operationele data en ervaringsdata te combineren. Dit gaat verder dan het uitvoeren van een jaarlijks werknemersonderzoek. Door feedback en inzichten te verzamelen op belangrijke momenten gedurende de loopbaan van werknemers krijgt u beter inzicht in het gedrag op de werkvloer en het sentiment dat hierachter schuilgaat.