Drie cruciale stappen om tot een duurzaam ontwerp te komen

Niet alleen neemt de vraag naar producten wereldwijd toe, ook hebben klanten behoefte aan een steeds breder productaanbod. Een duurzaam productontwerp is dan ook belangrijker dan ooit. De design-to-operate productlevenscyclus is de sleutel tot een duurzaam ontwerp.

D2O integreert de verschillende fases van de productlevenscyclus – ontwerp, planning, productie, aflevering en uitvoering. Het geeft hiervoor inzicht in data, ondersteunt flexibele samenwerking en maakt het mogelijk snel in te spelen op kansen en uitdagingen. Nauwere integratie van de verschillende fases van de productlevenscyclus is van cruciaal belang voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Daarmee is het in de ontwerpfase één van de belangrijke aandachtspunten.

De ontwerpfase is bepalend voor de vormgeving van de rest van de productlevenscyclus. Met duurzaamheid in het achterhoofd moeten op drie vlakken belangrijke besluiten worden genomen: materialen, productiemethodes en productfunctionaliteit.

Het juiste materiaal kiezen

Initiële beslissingen over materiaalgebruik zijn van grote invloed op de duurzaamheid van het uiteindelijke product. Om de juiste keuzes te maken is een uitgebreide kennis van de leveranciersketen nodig. Dit vereist nauwe samenwerking en datadeling met ervaren planners die in staat zijn producten op een duurzame en ethische wijzen te sourcen.

computer screen & phone

Meer weten over duurzaamheid?

Ontdek hier alles over hoe duurzaamheid zich verhoudt in de Digital Supply Chain.

Duurzame beslissingen nemen

Ook over de uiteindelijke productie zijn belangrijke beslissingen te nemen. Niet alleen wat betreft financiële kosten, maar ook wat betreft impact op het milieu en het welzijn van zowel klanten als andere betrokkenen.

Om duurzame productiemethodes te omarmen moeten technische teams en productieteams samenwerken en data delen. Technici staan voor de uitdaging in kaart te brengen welke vereisten de realisatie van het ontworpen product met zich meebrengt. Het aanpassen van ontwerpkenmerken kan helpen het productieproces te optimaliseren en de impact op het milieu substantieel te verminderen. Nauwe samenwerking is hiervoor van cruciaal belang.

De fase die de grootste impact heeft op duurzaamheid volgt echter pas zodra de productie is afgerond. Distributie draagt significant bij aan de totale CO2-voetafdruk van het product. Duurzame bedrijven proberen emissies tijdens het logistieke proces dan ook tot een minimum te beperken.

Een van de mogelijkheden is de productie dichter bij de klant te laten plaatsvinden, waardoor transport minder emissies met zich meebrengt. 3D-printen maakt het mogelijk op iedere gewenste locatie producten te produceren en kan dan ook uitkomst bieden. Het feit dat 3D-geprinte producten 100% recyclebaar kunnen zijn zonder te hoeven inleveren op kwaliteit, maakt additieve productie extra interessant.

Ontwerpen voor duurzaam gebruik

Ontwerpers moeten tot slot goed nadenken over de impact van hun productontwerp op het gebruik tijdens de operationele fase. Dit is niet nieuw: bij het ontwerp van auto’s staat CO2-uitstoot bijvoorbeeld al lange tijd centraal. Een lager gewicht, geoptimaliseerde aerodynamica en het gebruik van zeer efficiënte hybride of elektrische motoren dringen het verbruik van fossiele brandstoffen terug.

Bedrijven streven in toenemende mate naar een nauwere integratie van de ontwerp- en operationele fase. Het Internet of Things (IoT) helpt hierbij. Het verwerken van sensoren in producten maakt het mogelijk feedback te verzamelen over het gebruik. Deze gegevens helpen toekomstige producten nog beter af te stemmen op specifieke toepassingen die klanten voor ogen hebben. IoT maakt hiermee geïnformeerde beslissingen mogelijk.

 Slimmere beslissingen beschermen het milieu

Om de wereld beter te laten draaien, zijn een duurzaam ontwerp, duurzame producten en duurzaam gebruik van cruciaal belang. Een geïntegreerde design-to-operate productlevenscyclus helpt door kennisdeling tussen traditionele silo’s te faciliteren en slimmere beslissingen mogelijk te maken die enerzijds het milieu beschermen en anderzijds het bedrijf winst opleveren.