Dit gaat Internet of Things voor de agrofood markt betekenen

download-4.jpegWat een fotograferende drone, een communicerende tractor en een informerende fles whisky gemeen hebben? Ze staan alle drie aan de start van een mooi tijdperk voor de agro- en foodsector.

Internet of Things (IoT) is eigenlijk al niet meer weg te denken uit veel productieprocessen. Het netwerk van objecten (things) die via sensoren of software online met elkaar verbonden zijn en data uitwisselen, wordt momenteel veel gebruikt in de logistiek en de maakindustrie. Ook in de agrofood markt zullen de nieuwe ontwikkelingen veel teweegbrengen.

Met behulp van realtime platforms kunnen enorme hoeveelheden waardevolle data snel geanalyseerd worden. Dit maakt het dus mogelijk om meer, of nieuwe, data te verzamelen. De inzichten die deze data bieden zullen in eerste instantie vooral invloed hebben op de efficiëntie van supply chains en de connectiviteit met de consument. Ik geloof dat het inzetten van IoT – of bedrijfsprocessen voorbereiden op de mogelijkheden daarop – een positieve uitwerking kan hebben op de concurrentieslag van bedrijven in de foodagro sector.

Predictability maakt agro efficiënter

We zien dat veel agrarische bedrijven nu de omslag maken naar standaardisatie, of deze nog verder door willen voeren. Een visie voor het inzetten van IoT is daarbij van groot belang. Of je nu al meteen klaar bent om IoT te implementeren in je bedrijf, of je wilt alvast de voorbereidingen treffen om het in de toekomst in te zetten: een platform dat integratie van je data en processen mogelijk maakt is de eerste stap.

IoT kan binnen de agrosector op veel manieren worden ingezet. Een voorbeeld zijn drones die foto’s maken van producten om op deze manier nauwkeurig in te schatten wanneer er bijvoorbeeld gesproeid, bemest of geoogst moet worden. De informatie die de drones geven kan direct aan de weersverwachtingen gekoppeld worden. Met deze combinatie van gegevens kan een accurate planning gemaakt worden voor wanneer welke gewassen bijvoorbeeld water moeten krijgen.

In de toekomst is het zelfs mogelijk om de informatie die nu nog verzameld wordt door drones te halen uit in de grond geplaatste sensoren. Ook kan de informatie die verzameld wordt gebruikt worden om “individualized” te handelen: sproei alleen daar waar het nodig is. Dit resulteert in kostenbesparing én een hogere productkwaliteit.

Ook bij logistieke processen binnen de agrosector kan IoT tot meer efficiëntie en betere planning leiden. Door vrachtwagens te voorzien van sensoren die gekoppeld zijn aan de actuele gegevens uit de opslagloods, kan direct worden ingespeeld op eventuele veranderingen in de leveringsplanning. Tractoren kunnen worden uitgerust met predictive maintenance sensoren die bijhouden welke onderdelen vervangen moeten worden nog voordat het voertuig gebreken vertoond of stil komt te staan. Predictability leidt tot een efficiëntere supply chain.

Connectiviteit met de food-consument

De food-industrie moet zich ook voorbereiden om IoT in te kunnen zetten. Vooral in de aanlevering van grondstoffen en de uitvoer richting de consument zal IoT veel kunnen betekenen in deze sector. Predictive maintenance speelt ook hier uiteraard een belangrijke rol, evenals het inzetten van IoT ten behoeve van een efficiëntere logistieke planning.

Waar ik binnen de food-branche vooral veel interesse voor zie, is het zoeken naar een nieuwe manier van connectiviteit met de consument. Door te weten wanneer producten worden genuttigd – bij welke gelegenheden, op welk moment van de dag – kun je als leverancier beter inspelen op de behoefte van de klant en bijvoorbeeld tijdig een op maat gemaakte bestelling leveren. Hoewel de ontwikkelingen op dit gebied nog in de kinderschoenen staan, zijn er een paar veelbelovende producten op de markt.

Zo heeft whiskyfabrikant Johnny Walker een app ontwikkeld waarmee consumenten aanvullende informatie en persoonlijke aanbiedingen kunnen opvragen door hun gechipte fles whisky te scannen zodra deze geopend is. Leuk voor de whiskydrinker en daarnaast krijgt Johnny Walker waardevolle inzichten in het consumentengedrag. Deze data gaat verder dan het moment van aanschaf en biedt juist inzicht in wanneer een product genuttigd wordt.

Een ander product dat op deze huidige information gap inspeelt is de Smart Fridge van LG. Deze ‘connected koelkast’ kun je via een chatfunctie vragen of er nog bepaalde producten aanwezig zijn. Ook is het mogelijk om via je telefoon in de koelkast te kijken door de camera’s in de smart fridge aan te zetten. IoT maakt het hiermee voor consumenten mogelijk om buitenshuis informatie te krijgen over wat ze op voorraad hebben, of juist niet.

Voor food-producenten biedt deze technologie de mogelijkheid om data te verzamelen waarmee consumentengedrag beter in kaart kan worden gebracht. Ook kan deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de supply chain. Het is niet ondenkbaar dat food-producenten via IoT rechtstreeks aan de consument gaan leveren door middel van samenwerkingsverbanden met bezorgdiensten of het inzetten van drones.

Bereid je voor op de toekomst

Zo ver is het nog niet, maar dit is wel het moment om als food-bedrijf na te denken over de mogelijke inzet van IoT voor je bedrijfsprocessen. Sta eens stil bij de mogelijkheden van het uitrusten van producten of verpakkingen met een sensor of het aanpassen van de supply chain om al in te spelen op deze mogelijke veranderingen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een Design Thinking sessie, waarin je samen met je leverancier gaat kijken wat IoT voor jouw bedrijf kan betekenen en hoe je het in zou kunnen zetten.

IoT gaat veel veranderen binnen de foodagro sector, dat is duidelijk. Efficiëntie, predictability en connectiviteit met de consument zullen hierdoor enorm verbeteren. In de agrosector is momenteel al veel mogelijk met het inzetten van IoT. Voor de food-industrie is nú het moment om na te denken over wat IoT voor de sector kan betekenen.