Digitalisering binnen de zorg: administratie vs. aandacht

Digitalisering-zorgsector.jpgDe zorgsector stelt hoge eisen aan kwaliteit. En terecht. Vanuit dat oogpunt is er continu de vraag naar het efficiënter inrichten van administratieprocessen binnen ziekenhuizen. Zij willen de nodige aandacht aan patiënten geven en niet te veel tijd kwijt zijn aan deze administratietaken. Het administratieproces gebeurt vaak handmatig en via papieren formulieren. Dit gaat juist ten koste van de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Digitalisering binnen de zorg kan dan ook diverse problemen binnen het administratieproces wegnemen, als je het mij vraagt. Het Flevoziekenhuis is het met me eens en ik sprak hen over het belang en de meerwaarde van een steeds digitalere zorg. 

Kwaliteitsregistratie CVA-patiënten

Elk ziekenhuis is verplicht om jaarlijks een aantal kwaliteitsregistraties te verrichten. Het meten van kwaliteit vergt veel registratietijd van de medewerkers, wat weer leidt tot hoge kosten. Elk jaar nemen ziekenhuizen onder andere deel aan 22 kwaliteitsregistraties van meerdere disciplines en diverse aandoeningen, via het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Het doel hiervan is om meer inzicht in het succes en de kosten van behandelingen te krijgen. Om vervolgens de zorg aan te passen en te verbeteren n.a.v. analyses van deze gegevens.

Een van die kwaliteitsregistraties betreft het registreren van patiënten met een CVA (Cerebro Vasculair Accident) – oftewel een hersenbloeding, herseninfarct of TIA. Verpleegkundigen en specialisten dienen dit papieren formulier in te vullen en naar DICA te sturen. “Op dit moment telt het Flevoziekenhuis jaarlijks zo’n 600 patiënten met een CVA, waarvan 200 met een TIA. Soms duurt het wel een half uur voordat een specialist alle gegevens van de betreffende patiënt inzichtelijk heeft. De informatie is versnipperd. We halen informatie uit ons bestaande SAP-systeem, uit ons systeem speciaal voor CVA-patiënten en moeten deze twee vervolgens samenvoegen in het DICA-systeem. Dat is ontzettend dubbelop en je kunt je wel inbeelden wat dat aan tijd en mankracht betekent wanneer we bij alle 600 patiënten een half uur kwijt zijn…”, vertelt Ingrid den Besten, CVA Nazorgcoördinator binnen het Flevoziekenhuis. 

Administratieve rompslomp vs. mensenlevens redden

Ingrid weet uit ervaring dat het Flevoziekenhuis niet het enige ziekenhuis is dat zo omslachtig te werk gaat. “Digitalisering staat bij iedereen op de agenda, maar velen weten niet waar ze moeten beginnen of zien alleen de torenhoge kosten van een innovatieve oplossing. Terwijl deze kosten niet opwegen tegen de kosten van alle mankracht die bij deze tijdrovende taken komen kijken. Daarnaast raken medisch specialisten gefrustreerd en verliezen ze het plezier in hun werk door deze administratieve – maar noodzakelijke – rompslomp. Zij willen mensenlevens redden en niet uren met administratie bezig zijn”, vult zij aan. 

Betrouwbare informatie maakt het verschil

Op de vraag of zij de noodzaak en meerwaarde van digitalisering binnen de zorg ziet, antwoordt zij dan ook met een overtuigende ja. Rosemary Andermann, Adviseur Kwaliteitsverantwoording van het Flevoziekenhuis, is het daarmee eens: “Kwaliteit binnen de zorg staat te allen tijde voorop. Zeker bij een kwetsbare doelgroep als CVA-patiënten. Het op tijd toedienen van antistollingsmedicijnen is cruciaal. Elke minuut maakt daarbij verschil. Betrouwbare informatie daardoor automatisch ook. Daarom willen we graag een digitaliseringsslag maken binnen het Flevoziekenhuis.” 

DICA kwaliteitsapp CVA

Om die reden sloegen het Flevoziekenhuis en SAP de handen ineen om een start te maken met digitalisering binnen het Flevoziekenhuis. In de Run Live Truck werd gewerkt aan een ‘DICA kwaliteitsapp CVA’, waardoor het verzamelen en in de gaten houden van real-time gegevens van CVA-patiënten gemakkelijker wordt gemaakt. Alle gegevens zijn op 1 dashboard te zien. De diverse systemen zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor informatie niet meer versnipperd staat en er maar op een plek gegevens hoeven te worden ingevoerd. Deze gegevens worden ook nog eens automatisch geinterfacet naar het kwaliteitsinstituut, in dit geval DICA.

Daarnaast heeft het ziekenhuis ook beter inzicht in hun score op kwaliteitsindicatoren. Je ziet of je hoog of laag scoort en kunt daardoor beter bijsturen. Zo zie je bijvoorbeeld per patiënt hoe lang het aan tijd gekost heeft voordat het antistollingsmiddel is toegediend. Een kwaliteitsindicator is bijvoorbeeld dat wanneer dit binnen 20 minuten gebeurt, het zeer gunstig is voor de patiënt om weinig hersenschade op te lopen. De app geeft het Flevoziekenhuis inzicht in deze tijd en laat ook een gemiddelde zien. Wanneer je te vaak boven de 20 minuten uitkomt, kan je gaan analyseren waar dat aan ligt en vervolgens de kwaliteit van dat proces gaan verbeteren.

“Binnen de zorg is het belangrijk dat het om mensen blijft draaien. Digitalisering, technologie, ICT: het zijn allemaal middelen om je doel te bereiken. Het is een nooit een doel op zicht. Je moet dus nooit gaan digitaliseren om het digitaliseren, maar alleen wanneer het wat toevoegt. Deze DICA kwaliteitsapp CVA doet dat zeer zeker en tilt het Flevoziekenhuis naar een hoger level”, aldus Ingrid. 

Voorbeeld voor andere ziekenhuizen

Rosemary gaat daarop door: “Wij zijn erg tevreden met dit resultaat. Het is slechts een prototype, maar geeft goed inzicht in wat er mogelijk is met digitalisering binnen de zorg. Deze app gaat ons veel tijd, mankracht en frustratie schelen!”, roept ze vol enthousiasme. “Daarnaast gaat de betrouwbaarheid van de gegevens omhoog en helpt de app ons onze kwaliteit te bewaken, te analyseren en te verbeteren. En houden we meer tijd over voor waar het binnen de zorg echt om draait: mensen. Ik hoop dat we heel snel met de live-versie aan de slag gaan.”

Het uiteindelijke doel van het Flevoziekenhuis is om de app uit te breiden naar alle 22 kwaliteitsregistraties en andere ziekenhuizen aan te sporen ook verder te digitaliseren.

 Meer weten over deze case check www.runlivetruck.nl