Digital Transformation

  Deel via:

  IFRS 15 – De fijne details en het grote geheel in balans houden

  De beroemde schrijver C.S. Lewis zei ooit: “It’s not the load that weighs you down, it’s the way you carry it.” Die uitspraak is voor mijn gevoel steeds vaker van toepassing op finance. Iedereen die in de financiële wereld werkt kent dat gevoel wanneer er weer een nieuwe rapportagestandaard of veranderende wet- en regelgeving wordt aangekondigd. De meesten van ons zijn er inmiddels aan gewend. Er zijn constant veranderingen, die steeds complexer worden en waar over het algemeen niet over te onderhandelen valt. De International Financial Reporting Standards (IFRS) is daar het nieuwste voorbeeld van.

  Meer weten over dit onderwerp? Registreer je dan vandaag nog voor het het webinar ‘Finance must embrace cloud innovations'

  Registreer nu!

  Het is natuurlijk niet zo dat de International Accounting Standards Board ons werk opzettelijk moeilijker probeert te maken. Juist het tegenovergestelde. Ze verrichten goed werk door ervoor te zorgen dat we over wereldwijde financiële standaarden beschikken. Maar als CFO moet je ervoor zorgen dat die rapporteringsstandaard ook geïmplementeerd en nageleefd wordt. Daarvoor moet je volledig begrijpen wat er van de organisatie wordt gevraagd, voordat je aan de slag kunt.

  Ontwikkelingen zijn vooral lastig omdat je al gauw de effecten van de nieuwe standaard op de rest van de business uit het oog verliest. Neem bijvoorbeeld IFRS 15. Natuurlijk richt IFRS 15 zich op het veranderen van de boekhoud- en rapportagemethoden, maar het heeft ook direct invloed op bijbehorende bedrijfsprocessen.

  Uit een recent onderzoek van Oxford Economics blijkt dat 87 procent van de financiële leiders steeds vaker betrokken is bij strategische beslissingen buiten finance. Daarmee hebben zij direct invloed op de bedrijfsprestaties. Dat is een belangrijke ontwikkeling, waarbij het cruciaal is om zowel een gerichte focus op de nieuwe regelgeving of standaard te hebben, als een brede kijk op de flexibiliteit die nodig is om die ontwikkelingen te vertalen naar de rest van de organisatie.

  IFRS 15 zal bijvoorbeeld invloed hebben op de manier waarop u met klanten omgaat en hoe u deals structureert. Maar het vereist ook wijzigingen in de bedrijfsregels die zijn verankerd in uw systemen. Die wijzigingen kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen. En daarvoor zijn weer nieuwe of bijgewerkte controles nodig. In mijn eigen organisatie blijven we onze verkoopteams daarom voortdurend trainen, zodat ze weten wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van omzeterkenning.

  Sta dus even stil om naar het grotere geheel te kijken. Onderzoek de gevolgen van verplichte veranderingen voor de rest van de organisatie, voordat je start met de voorbereidingen om te voldoen aan de IFRS-rapportagevereisten. Vraag jezelf af of het bestaande regelgevend kader van je organisatie de flexibiliteit heeft om de nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn de steunpilaren van finance geworden, en moeten verweven zijn in het bestuurlijk kader. Want zodra je organisatie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, staat de volgende nieuwe ontwikkeling al voor de deur. Met mogelijk nog grotere gevolgen voor je organisatie.

  Als financieel leider hoef je het roer dus niet volledig om te gooien, maar je moet wel voorbij de grenzen van finance kijken. Zo zorg je ervoor dat je binnen het regelgevend kader over voldoende flexibiliteit en wendbaarheid beschikt om de organisatie de juiste richting in te sturen.

  Ben je benieuwd hoe andere organisaties omgaan met IFRS 15? Bekijk dan onderstaande video.

   

   

  Meer weten over dit onderwerp? Registreer je dan vandaag nog voor het het webinar ‘Finance must embrace cloud innovations'

  Registreer nu!