Digital Transformation

  Deel via:

  Financiële ongelijkheid binnen financiële instellingen

  De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Zij nemen of beïnvloeden 80 procent van alle aankoopbeslissingen. We mogen dan ook rustig stellen dat vrouwen een belangrijke motor zijn achter de wereldeconomie. Toch doen veel bedrijven nauwelijks hun best hen goed te bedienen.

  In 2009 voerde Boston Consulting Group onderzoek uit onder ruim 12.000 vrouwen. De onderzoeksgroep was wat betreft opleidingsniveau, afkomst, salarisschaal, interesses en aankoopgedrag zeer divers. Het onderzoek bracht allerlei kansen voor bedrijven aan het licht, met name voor de sectoren food, fitness, beauty, mode, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

  whitepaper-finance-digitale)

  Financiële dienstverlening?

  In mijn interacties met organisaties in de financiële sector spreek ik vaak over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke klanten, over klantverwachtingen, en wat dat betekent voor voor de producten en diensten die zij aanbieden.

  Onderzoek van Barclays laat zien dat vrouwen zichzelf meer tijd gunnen om financiële beslissingen te nemen en dat zij de impact van die beslissingen goed willen begrijpen. Dat betekent voor banken dat met name investeringsproducten veel transparanten moeten worden. En dat de uitleg en communicatie rondom die producten naar een hoger niveau moet.

  Ook Global Banking Alliance for Women concludeert dat vrouwen andere verwachtingen hebben van banken dan mannen. Ze zoeken naar een lange-termijn relatie, minder transactioneel maar meer gebaseerd op vertrouwen. Dat is niet zo eenvoudig in een tijdperk waarin bankkantoren worden vervangen door websites, apps en inlogschermen.

  Sommige organisaties snappen het helemaal

  Er zijn bedrijven die de vrouwelijke klant begrijpen. De afgelopen 20 jaar heeft het Australische Westpac zich specifiek op deze markt gericht. Hun merk Ruby heeft een online community die zich richt op financiële educatie en netwerken, en ondersteunt vrouwelijke ondernemers die kapitaal zoeken om hun eigen bedrijf op te bouwen. Hoewel de doelstelling van het portaal niet in de eerste plaats het verhogen van omzet is, trekt het portaal wel nieuwe klanten aan en heeft het een positieve invloed op de omzet van het bedrijf.

  Een voorbeeld dichterbij huis is NN Group die (levens)verzekeringen en pensioenen aanbiedt. Zij hebben enkele jaren geleden een website gelanceerd die vrouwen tussen 30 tot 55 jaar helpt om bewuster te worden hoe keuzes met betrekking tot leven en carrière hun financiële situatie en pensioen beïnvloeden. De site biedt ook tips om slimmer te sparen voor het pensioen, te onderhandelen over een pensioen bij sollicitaties en helpt het heft in handen te nemen voor je financiële toekomst als je zelfstandig ondernemer bent. Het is alleen jammer dat ik als bestaande klant nooit van deze site op de hoogte was, totdat ik er een verwijzing naar vond in een jaarverslag, en uiteindelijk via Google op de site terechtkwam.

  Wat verwacht ik eigenlijk als klant van een financiële instelling?

  Sommige zaken zijn bijzonder goed geregeld in Nederland. Online en mobiel bankieren is perfect voor elkaar. Maar het serviceniveau van sommige verzekeraars is ongelofelijk laag: voor een lijfrente die ik heb afgesloten, heb ik geen online inzicht, en het aanvragen van een

  overzicht duurt 10 (!) dagen....

  Hoe ik het graag zou zien? Het zou prettig zijn als ik meer inzicht had in de financiële lange-termijnsituatie van mijn gezin. Ook sommige korte-termijn incentives zouden welkom zijn, gezien mijn (over het algemeen) voorzichtige gedrag.

  Korte termijn versus lange termijn

  De voordelen op korte termijn lijken het laaghangend fruit. Die kunnen variëren van kortingen en aanbiedingen op basis van zorgvuldig rijgedrag, een gezonde levensstijl, enzovoort. Inmiddels beginnen deze vormen van “personalisatie” geaccepteerd te raken.

  Vanuit technologisch en dataperspectief is het niet lastig om met klantgegevens de klant beter tegemoet te treden. Wet- en regelgeving maken echter soms het gebruik en het combineren van data onmogelijk, ook al lijkt het in het belang van de klant. Toch is ook het bieden van een portal en een aantal basisanalyses en simulaties voor “lange-termijn”-producten zoals levensverzekeringen en pensioenen een goede manier voor verzekeraars en pensioenproviders om zich te onderscheiden en klanten te binden.

  Maar voor het echte gevoel van controle over onze persoonlijke financiën, is er meer nodig dan incentives op basis van nieuwe technologieën en data.

  Een tijd geleden organiseerden we een innovatiesessie met een grote pensioen- en vermogensbeheerder. Tijdens de pauze sprak ik met de CEO die aangaf dat het beter is dat de gemiddelde burger geen directe zeggenschap heeft over zijn of haar pensioenbeleggingen. Volgens hun calculaties zou de gemiddelde persoon, indien hij of zij zelf zijn pensioenpremies zou mogen beleggen, 7 jaar langer moeten werken om hetzelfde kapitaal op te bouwen als een professionele vermogensbeheerder kan bereiken. Het is een geruststellende gedachte dat vermogensbeheerders inderdaad de echte beleggingsexperts zijn. Maar wat kan ik dan zelf doen om het gevoel van controle te krijgen over mijn eigen financiële toekomst, vooral met een steeds verder oplopende pensioenleeftijd?

  Aandacht voor investeren

  Voormalig hoofd van Citigroup Wealth Management en ondernemer Sallie Krawcheck blogt over vrouwen, financiën en investeringen. Ze zegt: "In de discussie over de gelijke positie van vrouwen en mannen is geld een belangrijk onderwerp. Enerzijds blijven vrouwen nog steeds achter als het gaat om salaris en promoties, maar anderzijds moet er ook veel meer aandacht worden besteed aan investeringen".

  Sallie beschrijft wat je wel en niet kunt controleren op het gebied van carrière en financiën. Bij functiewijzigingen of sollicitaties kun je onderhandelen. Maar over loonsverhogingen heb je relatief weinig te zeggen. Er zijn altijd organisatie- en teambelangen die meespelen. Echter, de beslissing om geld opzij te zetten en te beleggen neem je wel helemaal zelf. Hoewel pensioenen in veel landen onderworpen zijn aan lokale regelgeving en bestuursorganen, hebben wij dan toch een deel van onze kapitaalopbouw en financiële onafhankelijkheid zelf in de hand.

  Sallie bevestigt het onderzoek van Barclays dat vrouwen minder investeren dan mannen, wat leidt tot een extra financiële kloof tussen mannen en vrouwen. Door minder te onderhandelen missen vrouwen niet alleen loonsverhoging met daar bovenop het versterkende effect van sparen. Ze missen ook het aantrekkelijke rendement op beleggingen. Dat

  rendement is sinds 1928 gemiddeld 9,5% .

  Als je daarnaast ook bedenkt dat vrouwen vaker hun loopbaan onderbreken om voor kinderen of ouders te zorgen en dat zij gemiddeld langer leven, is de impact nog groter: gemiddeld bouwen vrouwen slechts 2/3 van het pensioeninkomen op dat de gemiddelde man opbouwt. Als je daar geen financiële feminist van wordt?

  Verantwoordelijkheid nemen

  Wat kunnen financiële instellingen doen? Banken, verzekeraars en pensioen- en vermogensbeheerders kunnen veel meer doen om hun vrouwelijke klanten bewust te maken van deze zaken.

  Je zou kunnen stellen dat het hun verantwoordelijkheid is om al hun klanten in alle levensfasen beter te ondersteunen en voor te lichten over de financiële impact van gedrag, levens- en carrièrebeslissingen. Op die manier creëren we een meer gelijkwaardige samenleving.

  Wil je weten hoe SAP je kan helpen bij de transformatie van je finance-afdeling? Download dan de gratis whitepaper:

  Download gratis