Digital Transformation

  Deel via:

  Een transportmanagement-systeem ook voor verladers?

  Veel bedrijven die producten naar de klant moeten vervoeren, besteden dit transport uit aan een externe logistieke partij, in de logistieke sector ook wel een 3PL (third party logistics) genoemd. Een vaak gehoord argument is dat de verlader zich wil focussen op de productie van goederen, en daarom zo min mogelijk met het transport te maken wil hebben. Toch is dat niet altijd de slimste keuze. Het vervoer uitbesteden heeft allerlei voordelen, maar dat maakt een eigen transportmanagementsysteem toch allesbehalve overbodig.

  Bij uitbesteding van het transport heb je geen enkele invloed op de keuze voor de vervoerder. Er is bovendien geen zicht op basis van welke factoren de 3PL een bepaalde vervoerder heeft geselecteerd. Zijn dat puur kosten? Levert de vervoerder betrouwbaar? Is er gekeken naar de historie van de vervoerder? Of is er misschien gekozen voor de broer van de oom van de buurman van de transportplanner? De ware motivatie voor de keuze blijft vaak verborgen.

  Transport-logistiek.jpgTransparantie

  Dat kan gelukkig anders. Een zogeheten transportmanagementsysteem (TMS) geeft alle betrokken partijen inzicht in het logistieke proces. Een verlader die zelf een TMS gebruikt, kan bijvoorbeeld inzicht krijgen in de eerder genoemde keuzefactoren voor een vervoerder. En dan hebben we het alleen nog maar over het inkopen van transport.

  Als het TMS de transportkosten inzichtelijk maakt voor de verlader, dan kan deze beter keuzes maken op basis van de voor hem belangrijkste punten. Meten is immers nog altijd weten. Vaak zien we dat verladers een standaardprijs afspreken en vervolgens met hoge bijkomende kosten worden geconfronteerd. Een TMS voorkomt zo’n nare verrassing achteraf, doordat het van tevoren inzicht geven in dergelijke zaken.

  Self-billing

  Een bijkomend voordeel is dat de verlader met een TMS self-billing kan gaan toepassen. Daarbij maakt de verlader de factuur voor zichzelf, in plaats van dat de vervoerder/3PL de verlader een factuur stuurt. De vervoerder/3PL hoeft vervolgens alleen nog maar de pro-forma-factuur goed te keuren.

  Dat leidt tot minder discussie over facturen, zeker ook omdat de verlader zelf de transportkosten inzichtelijk heeft. Sommige verladers hebben veel mensen in dienst die facturen van de vervoerders/3PL controleren en uitpluizen. Voor hen kan self-billing an sich een reden zijn om een in-house TMS te implementeren. Ook kan bij self-billing de verlader de vervoerder/3PL sneller betalen. Al met al dus een win-win-situatie voor alle partijen.

  Moet nu iedere organisatie die transport uitbesteed een TMS gaan gebruiken? Zo zwart-wit is het niet. Het is niet zo dat de verlader ‘even’ een TMS neerzet en vervolgens miljoenen bespaart. Wel zijn bovengenoemde zaken goede redenen om eens de voor- en nadelen op een rij te zetten. Kun je nog meer redenen bedenken of juist redenen om het niet te doen? Dan hoor ik het graag!

  Wil je op de hoogte blijven van alle Technology blogs? Abonneer je op dit blog en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht met updates.

  Abonneer